​ATURCARA PAGI

REGATA BRUNEI DARUSSALAM 2012

Hari Ahad, 28 Safar 1433H bersamaan dengan 22 Januari 2012


​MASA​URUTAN ACARA PERLUMBAAN
​6:00 Pagi​Ahli Jawatankuasa dan peserta hadir
​7.00 Pagi​Para Jemputan Khas hadir
​7.30 Pagi​Keberangkatan dan kehadiran Pembesar-Pembesar Negara
​8.00 Pagi​Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah.
​Lumba Perahu Pekayuh Tempatan (15 Orang)
​Lumba Bot Laju 30 HP
​Lumba Perahu Tambang 30 HP
​Lumba Perahu Terbuka (15 Orang)
​Lumba Jet Ski 720 cc
​Lumba Perahu Tambang 40 HP
​Lumba  Pekayuh Tempatan (30 Orang)​
​Lumba Bot Laju F2 10 Pusingan
​Lumba Jet Ski 800 cc
​Lumba Perahu Pekayuh antara Kementerian (15 Orang)
​Lumba Perahu Tambang 60 HP
​Lumba Perahu Pekayuh Tempatan (10 Orang)​​​​​​​​​​
​11.00 Pagi​​Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah dijunjung bagi mengurniakan hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang perlumbaan.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji
Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berangkat meninggalkan majlis.
​Lumba Bot Laju 50 HP
Lumba Perahu Pekayuh Terbuka (20 Orang)
​Lumba Perahu Tambang 85 HP
​Lumba Bot Laju 60
​REHAT​​​​

ATURCARA PETANG

REGATA BRUNEI DARUSSALAM 2012

Hari Ahad, 28 Safar 1433H bersamaan dengan 22 Januari 2012​


MASA​URUTAN ACARA PERLUMBAAN
​1.00 Petang​Para Jemputan Khas Hadir
​1.30 Petang​Keberangkatan dan kehadiran Pembesar-Pembesar Negara​
​2.00 Petang​Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adulKhairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta Kerabat Diraja
​Lumba Perahu Pekayuh Terbuka (10 Orang)
​Acara Lumba Perahu Khas (Fibre Glass 15 Orang Pekayuh)
​Acara Lumba Perahu 25 Orang Pekayuh Terbuka
​Acara jet Ski 1200 cc 12 Pusingan
​Acara Lumba Perahu Tambang Enjin Bebas
​Acara Lumba Perahu 20 Orang Pekayuh antara Kementerian-Kementerian
​Acara Lumba Bot Laju F2 15 Pusingan
​Acara Lumba Perahu 30 Orang Pekayuh Marathon 
​4.30 Petang​​Kebawah Duli  Yang  Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung bagi mengurniakan hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang perlumbaan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta Kerabat Diraja berangkat meninggalkan majlis.​​​​​​​​​