​​Jawatankuasa Tertinggi Regata Brunei Darussalam 2012

 

Penasihat

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

Pengerusi

Yang Dimuliakan Pehin Datu Laila Mejal Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Hj Mohd yussif, Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

Timbalan Pengerusi B ersama

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Majid bin Mangarshah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

Yang Mulia Dr. Awang Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Hajah Mormah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr) Haji Mohd Jamil Al-Sufri, Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber Sumber Utama

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Roslan bin Haji Taja'ah, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Abd Manap, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Timbalan Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin, Pegawai Daerah Brunei dan Muara

Yang Mulia Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Seri Indera Pengiran Haji Ismail, Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Alimin bin Haji Mohd Tanjong, Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Matussin bin Orang Kaya Sura Haji Tuba, Pegawai Tugas Tugas Khas Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Pengiran Haji Mohiddin bin Pengiran Badaruddin, Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Penolong Setiausaha

Yang Mulia Awang Haji Abdul Hamid bin Dato Paduka Haji Abdullah (Penolong Ketua Urusetia)

Yang Mulia Awang Musa bin Haji Awang Bagol (Jawatankuasa Kelengkapan)

Yang Mulia Awang Haji Mansor bin Haji Mohammad Yassin (Jawatankuasa kelengkapan)

Yang Mulia Awang Haji Afero Eswandy bin Haji Mohammad (Jawatankuasa Jemputan dan Protokol)

Yang Mulia Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim (Jawatankuasa Jamuan)

Yang Mulia Awang Haji Shahrul Jeffri bin Dato Paduka Haji Ibrahim (Jawatankuasa Malam Resepsi)

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abdul Malek (Jawatankuasa Perlumbaan)

Yang Mulia Awang Rosdin bin Haji Abdul Aziz (Jawatankuasa Penyambut Tetamu)

Yang Mulia Awang Haji Maidin bin Mustapa (Jawatankuasa Kelengkapan)

Yang Mulia Awang Edin bin Haji Damit (Jawatankuasa Buku Program)

Bendahari

Yang Mulia Pengiran Haji Sallehuddin bin Pengiran Haji Sablon, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Ahli-Ahli

Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Mohd Yusof, Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara

Yang Mulia Awang Marzuke bin Haji Mohsin, Pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Othman, Pegawai Daerah Temburong

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Suffian bin Haji Mohd Bungsu, Pemangku Pegwai Daerah Tutong

Yang Mulia Pengiran Jeffrynul Hafli bin Pengiran Haji Ali, Pemangku Pegawai Daerah Belait

Yang Mulia Awang Haji Abdul Malik bin Haji Mohammad, Pemangku Pengarah Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Musa bin Metali, Pemangku Pengarah Perkhidmatan Elektrik

Yang Mulia Awang Azmi bin Haji Hafneh, Pemangku Pengrah Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Yang Mulia Awang Ahamaddin bin Haji Abd Rahman, Pemangku Pengawal Kastam dan Eksais Diraja

Yang Muli Dayang Hajah Zaiaini binti Haji Noorkhan, Pemangku Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi

Pengerusi Jawatankuasa Hari Perlumbaan

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Majid bin Mangarshah, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Pengerusi Persembahan Kebudayaan Malam Resepsi

Yang Mulia Dr. Awang Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Pengerusi Bersama Jemputan dan Protokol

Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Mohd Yusof, Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara

Yang Mulia Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali, Pegawai Pentadbir Kanan Kementrian Hal Ehwal Dalam Negeri

Pengerusi Pesambah dan Hadiah Hadiah

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin, Pegawai Daerah Brunei dan Muara

Pengerusi Bersama Logistik dan Kelengkapan

Yang Mulia Pengiran Anak Hajah Hasimah binti Pengiran Haji Ibrahim, Pengarah Perkhidmatan Bangunan, Jabatan Kerja Raya

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin, Pegawai Daerah Brunei dan Muara

Pengerusi Persembahan Kebudayaan

Yang Mulia Sheikh Jamaluddin bin Sheikh Haji Mohamed, Pengarah Kemajuan Pelancongan

Yang Mulia Wakil daripada Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Peserta Dalam dan Luar Negeri

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin, Pegawai Daerah Brunei dan Muara

Yang Mulia Awang Matussin bin Orang Kaya Sura Haji Tuba, Pegawai Tugas Tugas Khas Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Pengerusi Bersama Penerbitan Buku Program

 Yang Mulia Awang Haji Mohammad Alimin bin Haji Mohd Tanjong, Pengawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal dalam Negeri

Yang Mulia Pengiran Haji Zainal Abidin bin Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad, Pengarah Percetakan, Jabatan Percetakan Kerajaan

Pengerusi Bersama Publisiti dan Promosi

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yunos bin Haji Bolhassan, Pengarah Radio dan Televisyen Brunei

Yang Mulia Dr Awang Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengarah Penerangan

Yang Mulia Pengiran Haji Mohiddin bin Pengiran Badaruddin, Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Pengerusi Bersam a Keselamatan dan Ketenteraman Awam

Yang Mulia Awang Yahya bin haji Abdul Rahman

Yang Mulia Mejar (L) Awang Rozalan bin Sable

Yang Mulia Awang Haji Matnor bin Hj Salleh

Yang Mulia Supt Awang Amirrudin bin Haji Junaidi

Yang Mulia Inspektor Dayang Siti Hasinah binti Awang Hassan

Pengerusi Jawatankuasa P enyambut Tetamu

Yang Mulia Dayang Hajah Ainun Binti Haji Abudullah, Pegawai Tugas Tugas Khas Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Pengerusi Perjamuan

Yang Mulia Dayang Hajah Samsiah binti Sion, Pegawai Tugas Tugas Khas Kanan,  Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Pengerusi Jawatankuasa Perlumbaan

Yang Mulia Awang Haji Maidin bin Haji Ahmad

Pengerusi Jawatankuasa Hari Perlumbaan

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Majid bin Mangarshah, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Jawatankuasa Kerja Regata Brunei Darussalam 2012

Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Hari Perlumbaan

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Abd Manap, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Pengerusi Jawatankuasa Perlumbaan

Yang Mulia Awang Haji Maidin bin Haji Ahmad

Setiausaha

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abdul Malek

Peny elaras Kejohanan Lumba Perahu

Yang Mulia Awang Haji Jalil bin Bakar

Penyelaras Kejohanan Jet Ski

Yang Mulia Awang Christopher Keasberry

Yang Mulia Awang Jasni bin Haji Saniah

Penyel aras Kejohanan Bot Laju

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yussof bin Mastan

Yang Mulia Awang Ang See Chua

Pe nyelaras Kejohanan Motor Sangkut (Perahu Tambang)

Yang Mulia Awang haji Razali bin Haji Kalong

Pengerusi P ersembahan Kebudayaan Malam Resepsi

Yang Mulia Dr. Awang Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Timbalan Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin, Pegawai Daerah Brunei dan Muara

Yang Mulia Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Seri Indera Pengiran Haji Ismail, Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Alimin bin Haji Mohd Tanjong, Pengawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal dalam Negeri

Yang Mulia Awang Matussin bin Orang Kaya Sura Haji Tuba, Pegawai Tugas Tugas Khas Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Pengiran Haji Mohiddin bin Pengiran Badaruddin, Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Abdul Hamid bin Dato Paduka Haji Abdullah

Yang Mulia Pengiran Junaidi bin Pengiran Haji Bakar

Yang Mulia Awang Haji Shahrul Jeffri bin Dato Paduka Haji Ibrahim

Yang Mulia Dayang Jaimah binti Haji Tuah

Ahli-Ahli

Yang Mulia Pengiran Haji Sallehudin bin Pengiran Haji Sablon

Yang Mulia Awang Wardi bin Haji Mohamad Ali

Yang Mulia Awang Razali bin Haji Badar

Yang Mulia Dayang Adilah Multazimah binti Haji A. Abd Rahman

Yang Mulia Dayang Shahrinah binti Haji Abdul Rahman

Yang Mulia Awang Haji Maidin bin Mustafa

Yang Mulia Pengiran Azizul Jabbar bin Pengiran Haji Aliuddin

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Eddy Huzaimni bin Haji Mat Yassin

Yang Mulia Awang Junaidi bin Haji Japar

Yang Mulia Dayang Kartini binti Haji Yakub

Yang Mulia Awang Nordin bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Haji Mahmud Hardzie bin Hj Awang Ali Mashod

Yang Mulia Pengiran Ikram Pengiran Ahmad

Yang Mulia Kamal Ariffin bin Pengiran Haji Mohammad Yassin

Yang Mulia Dayang Hajah Samsiah binti Haji Sion

Yang Mulia Awang Mohd Ali Iskandar bin Haji Abdul Rahman

Yang Mulia Awang Haji Mohd Hussin bin Haji Awang Yussof

Yang Mulia Awang Haji Abdul Azmi Bin Haji Abdul Rahim

Yang Mulia Awang Rosdin bin Haji Abdul Aziz

Yang Mulia  Awang Haji Haizul Raizal bin Haji Yahya

Yang Mulia Haji Mohammad Aziman bin Haji Tengah

Yang Mulia Ampuan Noorirawaty binti Ampuan Haji Rajid

Ketua Urusetia Jawatankuasa Regata Brunei Darussalam

Yang Mulia Awang Roslan bin Haji Taja'ah, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal dalam Negeri

Penolong Ketua Urusetia Jawatankuasa Regata Brunei Darussalam

Yang Mulia Awang Haji Abdul Hamid bin Dato Paduka Haji Abdullah

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Abdul Hamid bin Dato Paduka Haji Abdullah

Yang Mulia Awang Musa bin Haji Awang Bagol

Yang Mulia Awang Haji Afero Eswandy bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim

Yang Mulia Awang Haji Shahrul Jeffri bin Dato Paduka Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abdul Malek

Yang Mulia Awang Rosdin bin Haji Abdul Aziz

Yang Mulia Awang Haji Maidin bin Mustapa

Yang Mulia Awang Edin bin Haji Damit

Yang Mulia Awang Israwadi bin Pengiran Md Yusof

Yang Mulia Awang Syamsul Fikri bin Haji Takong

Yang Mulia Awang bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Rafee bin Haji Md Yusof

Yang Mulia Dayangku Hajah Nur Sabrina binti Pengiran Haji Momin

Yang Mulia Dayang Nusratina binti Hj Daud

Yang Mulia Awang Haji Ainul Bahrin bin haji Abu Bakar

Yang Mulia Awang Mohd Syarafuddin bin Haji Awang Mohd Salleh

Yang Mulia Dayang Haslina binti Haji Mohd Noor

Yang Mulia Awangku Fathur Rahman bin Pengiran Haji Muhammad

Pengerusi Bersa ma Jemputan dan Protokol

Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Mohd Yusof, Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara

Yang Mulia Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali, Pegawai Pentadbir Kanan Kementrian Hal Ehwal Dalam Negeri

Timbalan Pengerusi Bersama

Yang Mulia Pengiran Dr. Hidop bin Pengiran haji Samsuddin

Yang Mulia Awang Razali bin Haji Badar

Yang Mulia Awang Haji Afero Eswandy bin Haji Mohammad

Penolong Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Umar bin Bakir

Yang Mulia Awang Munap bin haji Tuah

Yang Mulia Awang Muhammad Faiz bin Sahat

Yang Mulia Awang Syamsul Fikri bin Haji Takong

Yang Mulia Awang Haji Zulkifli bin Hj Kula

Ahli-Ahli

Yang Mulia Pengiran Mohd. Shah bin Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Awangku Mohammad Noor Hamaddi bin Pengiran Ahmad

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Jurulateh Adat Istiadat Diraja Dato Paduka Awang Haji Mashor bin Haji Metahir

Yang Mulia pengiran Yahya bin Pengiran Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Khalidi bin Haji Suhaimi

Yang Mulia Awang Mohd Zin bin Haji Bungsu

Yang Dimuliakan Pehin Bendahari Haji Awang Abu Bakar bin Pehin Orang Kaya Udana Lela Dato Paduka Haji Omar

Yang Mulia Awang Durahim bin Piut

Yang Mulia Awang Haji Roslan bin Haji Asmat

Yang Mulia Awang Muhammad Nur Hadi @ Eddeynoor bin Haji Ali

Yang Mulia Awang Ruzaini bin Zakaria

Yang Mulia Awang Murni bin Majid

Yang Mulia Pengiran Haji Tajuddin bin Pengiran Haji Manggong

Yang Mulia Pengiran Omaralli bin Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Awang haji Bujang bin Pehin Khatib Haji Mohd Yusof

Yang Mulia Pengiran Mohd Ali Redzuan bin Pengiran Damit

Yang Mulia Awang Haji Amionrrahim bin haji Saili

Yang Mulia Awang Haji Hassanol Fikri bin Haji Sudin

Yang Mulia Awang Mohammad Alifsham bin Mohd Alimshah

Yang Mulia Awang Mohammad Fakrulreza bin Saifulrizal

Pengerusi Bersama Logistik dan Kelengkapan

Yang Mulia Pengiran Anak Hajah Hasimah binti Pengiran Haji Ibrahim, Pengarah Perkhidmatan Bangunan, Jabatan Kerja Raya

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin, Pegawai Daerah Brunei dan Muara

Setiausaha

Yang Mulia Haji Maidin bin Haji Mustapa

Ahli-Ahli

Yang Mulia Mohammad Shah bin Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Pengarag Awang Haji Brahim @Momin bin Haji Mohammad yusof

Yang Mulia Awang Haji Amir Hamzah bin Haji Abdul Karim

Yang Mulia Dayang Hajah Rasidah binti Haji Ghani

Yang Mulia Awang Abudullah bin Haji Mohammad Tahir

Yang Mulia Herdawati binti Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Abdul Aziz bin Haji Yunos

Yang Mulia Awang Haji Shahrul Jeffri bin Dato Paduka Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Maidin bin Mustafa

Yang Mulia Awang Junidi bin Haji Japar

Pengerusi Persembahan Kebudayaan

Yang Mulia Sheikh Jamaluddin bin Sheikh Haji Mohamed, Pengarah Kemajuan Pelancongan

Setiausaha

Yang Mulia Dayang Adilah Multazimah binti Haji A. Abd Rahman

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Peserta Dalam Dan Luar Negeri

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin, Pegawai Daerah Brunei dan Muara

Yang Mulia Awang Matussin bin Orang Kaya Sura Haji Tuba, Pegawai Tugas Tugas Khas Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abdul Malek

Yang Mulia Awang Haji Mohd Khairul Sirajul Fikri bin Haji Jamaluddin

Ahli Ahli

Yang Mulia Awang Haji Sulaiman bin Haji Yusof

Yang Mulia Awang Haji Samsul bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Rozaini bin Haji Abdul Ghani

Yang Mulia Awang Mohammad Khairul Zaman bin Haji A. Said

Yang Mulia Awang Mohammad Aizan bin Haji Abdul Samad

Yang Mulia Awang Shazul bin Awang Haji Damit

Yang Mulia Awang Merryl Lim Fang Hui

Yang Mulia Awang Nazirul Akram bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Mohammad Nizam bin Ismail

Yang Mulia Awang Khairil Hizwan bin Kifli

Pengerusi Bersama Penerbitan Buku Program

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Alimin bin Haji Mohd Tanjong, Pengawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal dalam Negeri

Yang Mulia Pengiran Haji Zainal Abidin bin Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad, Pengarah Percetakan, Jabatan Percetakan Kerajaan

Timbalan Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Bantong bin Antaran

Yang Mulia Awang Haji Abd Karim bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Pengiran Sulaiman bin Pengiran Duraman

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Afero Eswandy bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Haji Omar

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Haji Omar

Yang Mulia Awang Sufri bin Haji Tuah

Yang Mulia Awang Haji Sahari bin Haji Sabli

Yang Mulia Dayang Yus @Sa'bariah binti Haji Adanan

Yang Mulia Awang Haji Su'ut bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Haji Misli bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Mohd Nasrul Hadi bin Haji Morni

Yang Mulia Awang Abdul Salam bin Haji Momin

Yang Mulia Awang Hamzah bin Mohidin

Yang Mulia Awang Khairul Firdaus bin Abdullah

Yang Mulia Awang Haji Dhiyauddin bin Haji Md DAud

Yang Mulia Awangku Haji Mohd Fawzy bin Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Muhd Azri bin Abdullah

Yang Mulia Awang Mohammad Edin bin Haji Damit

Yang Mulia Dayang Serinah binti Haji Samat

Yang Mulia Dayang Hajah Shahrah binti Haji Md Zainin

Yang Mulia Dayang Razimah binti Razali

Yang Mulia Dayang Ruzaimah binti Haji Abd Hamid

Yang Mulia Dayang Siti Norifedah binti Mohd Bagol

Yang Mulia Pengiran Rafi bin Pengiran Dato Paduka Haji Metassan

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yussof bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar

Yang Mulia Awang Haji Musa bin Haji Baha

Yang Mulia Awang Tajuddin bin Haji Timbang

Yang Mulia Awang Haji Asnan bun Haji Manggong

Yang Mulia Dayang Nuridah binti Haji Matnoor

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Hamidah binti Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awang Haji Abd Rahman bin Haji Marasat

Yang Mulia Awang Mohammad Zamri bin Omar @Eugene

Yang Mulia Awang Zaini bin Haji Japar

Yang Mulia Awang Haji Marsal bin Haji Sabtu

Yang Mulia Pengiran Haji Aminuddin bin Pengiran Haji Momin

Yang Mulia Awang Haji Sarudin bin Haji Luidin

Yang Mulia Awang Suhaili bin Haji Mohammad

Yang Mulia Dayang Nursinah binti OKM Haji Mohd Jair

Yang Mulia Awang Haji Mohd Jaafar bin Haji Mohd Yussof

Yang Mulia Awang Haji Imran bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Musa bin Mohd Daud

Yang Mulia Pengiran Yussaffry bin Pengiran Haji Kamaluddin

Yang Mulia Dayang Hajah Rosnani binti Haji Kula

Yang Mulia Awang Ahmad Zulkifli bin Haji Kayum

Yang Mulia Awang Haji Rosman bin Haji Mohd Hassan

Yang Mulia Awang Mazalan bin Haji Sani

Yang Mulia Dayangku Noor Baini binti Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Dayang Halijah binti Haji Aji

Yang Mulia Dayang Zaliha binti Asmat

Yang Mulia Awang Yahya bin Omar

Yang Mulia Awang Sofian bin Taim

Yang Mulia Dayang Hajah Rosmimah binti Haji Abd Rahim

Yang Mulia Dayang Rosalina binti Haji Md Jaafar

Yang Mulia Dayang Rakiah binti Tuah

Yang Mulia Awang Zulkifli bin Lamat

Yang Mulia Awang Haji Johari bin Haji Chuchu

Yang Mulia Awang Hamidon bin Mat Noor

Yang MuliaAwang Rezal bin Hj Mohd Yusof

Yang Mulia Awang Haji Mohd Sam bin Hj Mohd Zaini

Yang Mulia Pengiran Haji Ibrahim bin Pengiran Mohd Daud

Yang Mulia Awang Amin bin Menuddin

Yang Mulia Awang Haji Karim bin Haji Damit

Yang Mulia Awang Rosli bin Haji Lajak

Yang Mulia Dayang Aiah binti Haji Mohd Tamin

Yang Mulia Awang Fadzizul bin Husin

Yang Mulia Pengiran Hajah Hasma binti Pengiran Kesuma Negara Pengiran anak Haji Chuchu Besar

Yang Mulia Awang Ali bin Ahim

Yang Mulia Awang Misle bin Haji Jaafar

Yang Mulia Awang Abd Ghani bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awang Morris bin Sumin

Pengerusi Bersama Publisiti dan Promosi

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yunos bin Haji Bolhassan, Pengarah Radio dan Televisyen Brunei

Yang Mulia Dr Awang Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengarah Penerangan

Yang Mulia Pengiran Haji Mohiddin bin Pengiran Badaruddin, Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Setiausaha

Yang Mulia Dayang Kartini binti Haji Yakub

Ahli-Ahli

Yang Mulia Dayang Hajah Noorashidah binti Haji Aliomar

Yang Mulia Awang Azman bin Haji Abdul Rahim

Yang Mulia Dayang Sastra Sarini binti Haji Julaini

Yang Mulia Dayang Norazelina binti Haji Marali

Yang Mulia Awang Musa bin Haji Mohidin

Yang Mulia Awang Kassim bin Hj Abdul Rahman

Yang Mulia Awang Haji Abdul Shamad bin Haji Ali

Yang Mulia Awang Haji Ali bin Haji Ali

Yang Mulia Awang Haji Ebil bin Haji Ahmad

Yang Mulia Dayang Hajah Khairul Aini binti Dato Paduka Haji Abdul Wahab

Yang Mulia Awang Haji Abdul Rahim bin Momin

Yang Mulia Awang Haji Mohammad bin Haji Damit

Yang Mulia Awang Haji Dayang bin Haji Kasim

Yang Mulia Awang Muhd Khairulhadi bin Haji Muhtaddir

Yang Mulia Dayang Ruhil Amal Faridah binti Awang Yahya

Yang Mulia awang Hilmi bin Haji Zainal

Yang Mulia Awang Haji Hassan bin Haji Ismail

Yang Mulia Awang Abd Karim bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Hajah Hamsah binti Datu Kerna Haji Jaya

Yang Mulia Dayang Noriah binti Haji Abdul Hamid

Yang Mulia Awang Haji Termizi bin Haji Ramli

Yang Mulia Dayang Hajah Rosidah binti Haji Ismail

Yang Mulia Awang Pengiran Haji Bahar bin Pengiran Haji Omar

Yang Mulia Awang Masri bin Osman

Yang Mulia Awang Haji Mohd Nornasronsyah bin Haji Kamal Pasah

Yang Mulia Dayang Noorhalinah binti Haji Mohammad

Pengerusi Bersama Keselamatan dan ketenteraman awam

Yang Mulia Awang Yahya bin Haji Abdul Rahman

Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Rahmah binti Haji Said

Yang Mulia Awang Haji Matnor bin Haji Salleh

Yang Mulia Mejar (L) Awang Rozalan bin Sable

Yang Mulia Awang Haji Akzam Syukri bin Dato Paduka Haji Adnan

Yang Mulia Supt Awang Amirrudin bin Hj Junaidi

Yang Mulia inspektor Dayang Siti Hasinah binti Awang Hasan

Yang Mulia Penguasa Kanan Awang Zahari bin Haji Awang Besar

Ahli-Ahli

Yang Mulia Penguasa Kanan Awang bin Haji Tengah

Yang Mulia Mejar (L) Awang Sonny Iskandar bin Rasani

Yang Mulia Penguasa Kanan Awang Mahli bin Haji Bolaji

Yang Mulia Penguasa Kanan Awang Muhd Shahreeni bin Haji Yussof

Yang Mulia Penguasa Kanan Awang Haji Junaidi bin Haji Gunong

Yang Mulia Penguasa Awang Haji Mohd Hassan bin Pehin Penyurat Awang Haji Ahmad

Yang Mulia Penguasa Awang Othman Jailani bin Haji Ismail

Yang Mulia Penolong Pegawai Jururawat Dayang Hajah Nora binti Haji md Yusof

Yang Mulia Awangku Haji Hamirul Azri bin Pengiran Haji Abd Hamid

Yang Mulia Awang Mohd Zamry Waria bin Haji Sahat

Yang Mulia Inspektor Kanan Awang Alfie boyd

Yang Mulia Inspektor Awang Haji Wahab bin Jalil

Yang Mulia ABWKS 222 Dayang Nurfarhana Syahirah binti Abdullah Kah

Yang Mulia ABWKS 350 Dayang Fauziah binti Haji Apong

Pengerusi Jawatankuasa Penyambut Tetamu

Yang Mulia Dayang Hajah Ainun Binti Haji Abudullah, Pegawai Tugas Tugas Khas Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Setiausaha bersama

Yang Mulia Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim

Yang Mulia Dayang Hajah Ani Artika Masfazida binti Haji Salim

Yang Mulia Dayang Siti Norbanun Huwaina binti Haji Abdul Karim

Ahli-Ahli

Yang Mulia Dayang Eliza binti Haji Ibrahim

Yang Mulia Dayang Hajah Maharani @Mahani binti Tuah

Yang Mulia Pengiran Hajah Seri Belait binti Pengiran Tajuddin

Yang Mulia Dayang Hana Zuriana binti Mohammad Zulkifli

Yang Mulia Awang Rosiman binti Haji Ibrahim

Yang Mulia Dayang Samsinah binti Samat

Yang Mulia Awang Haji Yuslan bin Haji Awang Ahmad

Yang Mulia Dayang Haslina binti Haji Mohd Noor

Yang Mulia Awangku Fathur Rahman bin Pengiran Haji Mohammad

Pengerusi Jamuan

Yang Mulia Dayang Hajah Samsiah binti Sion, Pegawai Tugas Tugas Khas Kanan,  Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Setiausaha

Yang Mulia Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Mohammad Ali Iskandar bin Haji Abdul Rahman

Yang Mulia Pengiran Kamal Ariffin bin Pengiran Haji Mohammad Yassin

Yang Mulia Awang Haji Hussin Bin Awang Yussof

Yang Mulia Awang Haji Halin bin Haji Lamat

Yang Mulia Abdul Hamid bin Haji Yahya

Yang Mulia Awang Awang bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Ibrahim bin Yumbah

Yang Mulia Awang Khairuddin bin Abdullah Chan

Yang Mulia Awang Johari bin Serudin

Yang Mulia Awang Ishak bin Ibrahim

Yang Mulia Dayang Ramlah binti Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Amal Nadzirah binti Haji Harunarashid

Yang Mulia Dayangku Hajah Norhani binti Pengiran Haji Abdul Rahman

Yang Mulia Dayangku Subrunah binti Pengiran Haji Kamaluddin

Yang Mulia Dayangku Hajah Nooraini binti Pengiran Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Hajah Masniah binti Haji Tahir

Yang Mulia Dayang Hajah Azlina binti haji Safar

Yang Mulia Dayang Rosliza binti Suany

Yang Mulia Dayang Hajah Rabiatu Adawiyah binti Haji Sarbini

Yang Mulia Dayang Hajah Gosni binti Haji Abdul Wahab

Yang Mulia Dayang Fauziah binti Haji Salleh

Yang Mulia Dayang Norsidah binti Mohammad Taha

Yang Mulia Dayang Zainab binti Haji Tahir

Yang Mulia Awang Mohammad Suhaili bin Abdullah

Yang Mulia Dayang Nonny Zalinnah binti Mohammand Soud

Yang Mulia Dayang Hajah Maslina binti Haji Aminuddin

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Saeyah binti Ramli

Yang Mulia Dayang Siti Zahirah binti Haji Ali

Yang Mulia Dayang Hajah Rosmaria binti Pengiran Haji Halus

Yang Mulia Dayang Hajah Rohani binti Haji Othman

Yang Mulia Dayang Hajah Habibah binti Bangkol

Pengerusi Jawatankuasa Perlumbaan

Yang Mulia Awang Haji Maidin Bin Haji Ahmad

Setiausaha

Yang Mulia Awang Haji Sueb Raizal bin Haji Abdul Malek

Ketua Penyelaras Lumba Perahu

Yang Mulia Awang Haji Jalil bin Haji Bakar

Urusetia

Yang Mulia Awang Haji Zulkifli bin Ladin

Yang Mulia Awang Abu Bakar bin Haji daud

Yang Mulia Awang bin Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Mohd Rafiee bin Haji Mohd Yussof

Pengerusi Lumba Perahu

Yang Mulia Awang Aznin bin Haji Tahir

Hakim-Hakim Pelepas/Lurong

Yang Mulia Awang Hamdan bin Haji Tinggal (KETUA)

Yang Mulia Awang Haji Jalil bin Ahmad

Yang Mulia Awang Haji Tuah bin Haji Tarif

Yang Mulia Awang Haji Esmit bin Haji Ibrahim

Hakim Penamat

Yang Mulia Mejar (B) Awang Haji Masni bin Haji Hussin (KETUA)

Yang Mulia Awang Haji Jaafar bin Haji Tuah

Yang Mulia Awang Haji Latif bin Haji Md Noor

Yang Mulia Awang Haji Halim bin Haji Abdullah

Yang Mulia Awang Ahmad bin Jair

Yang Mulia Awang Haji Alias bin Haji Osman

Ketua Bersama Penyelaras Bot Laju

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yussof bin Mastan

Yang Mulia Awang Ang Swee Chua

Penolong Penyelaras Bersama

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Firdaus bin Abdullah Abdul Rahman

Yang Mulia Awang Ang Ju Ming

Yang Mulia Awang Lim Boon Hwa

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Mohd Raffee bin Haji Mohd Yusof

Yang Mulia Awang Haji Rambli bin Haji Mohammed

Yang Mulia Awang Lim Ting Guan

Yang Mulia Awang Lim Ting Chai

Yang Mulia Awang Ibrahim bin Datu Laila Raja Haji Mohd Jair

Bendahari

Yang Mulia Awang Haji Mohammad bin Abu Bakar

Yang Mulia Awang Lim Han Chiong

Yang Mulia Awang Soon Seng Lee

Race Marshal

Ketua Penyelaras

Yang Mulia Awang Haji Karim bin Abdul Kadir (Tutong)

Yang Mulia Awang Teo Yong Ming (BSB)

Yang Mulia Awang Latif bin Abdullah Ho

Yang Mulia Awang Maarof bin Mahari (KB)

Yang Mulia Awang Haji Noorol amin bin Haji Mohd Yussof

Penyelaras

Yang Mulia Awang Zailan bin Zaini (KB)

Yang Mulia Awang Haji Mohd Noor bin Metassan

Yang Mulia Awang Haji Lakim bin Tinggal

Yang Mulia Awang Muhammad Safwan Teo Abdullah (KB)

Hakim Pelepas Dan Penamat

Yang Mulia Awang Halidi bin Haji Yahya (Temburong)

Yang Mulia Awang Abu Jani bin Haji Ura (KB)

Yang Mulia Awang Aziz bin Haji Mohammad (BSB)

Hakim Laut (Bahagian Boey)

Yang Mulia Awang Haji Tahir bin Haji Mastan

Yang Mulia Awang Yaakub bin Haji Said

Yang Mulia Awang Yussof bin Haji Mat Yasin

Yang Mulia Awang Abdul Latid bin Kadir

Penjaga Masa Pusingan

Yang Mulia Awang Alihan bin Haji Matzain (Tutong)

Yang Mulia Awang Bosrah bin Rani (Tutong)

Yang Mulia Awang Mardani bin Sofian (Tutong)

Yang Mulia Awang Haji Zulkifli bin Haji Yahya (Temburong)

Yang Mulia Awang Tamit bin Haji Nudin

Yang Mulia Awang Roslan bin Rani (Tutong)

Yang Mulia Awang Shahrimah bin Haji Moksen (Tutong)

Pendaftar

Yang Mulia Dayang Hajah Zainal binti Abdul Majid - KETUA (Tutong)

Yang Mulia Dayang Nurolaienon binti Haji Awang Adanan

Yang Mulia Dayang Nurhida bin Maarof (KB)

Yang Mulia Dayang Norhasimah binti Asli (Tutong)

Yang Mulia Dayang Sarina binti Talip (KB)

Yang Mulia Dayang Masnah binti Haji Langgong

Yang Mulia Dayang Juliana binti Naweh (KB)

Penyelaras Peserta

Yang Mulia Awang Talip bin Haji Ali (KB)

Yang Mulia Pengiran Bungsu bin Pengiran Damit (BSB)

Yang Mulia Pengiran Shamsulizam bin Pengiran Damit (BSB)

Yang Mulia Awang Metali bin Haji Liman (BSB)

Yang Mulia Awang Naweh bin Ura (KB)

Yang Mulia Awang Jeremy bin Naweh (KB)

Yang Mulia Awang Asli bin Ali (Tutong)

Yang Mulia Awang Norham bin Mohd Noor (Temburong)

Yang Mulia Awang Roslan bin Mahmudin (TUTONG)

Yang Mulia Awang Haji Aini bin Haji Besar (TUTONG)

Yang Mulia Sanip bin Zakaria (KB)

Yang Mulia Awang Metali bin Liman (KB)

Ketua Bersama Penyelaras Jet Ski

Yang Mulia Awang Christopher Keasberry

Yang Mulia Awang Jasni bin Haji Saniah

Penolong Penyelaras

Yang Mulia Awang Haji Idzam Norhaidi bin Haji Mashud

Setiausaha

Yang Mulia Awang Jasni bin Haji Saniah

Penyelaras Teknikal/ Kelengkapan

Awang Haji Idzam Norhaidi bin Haji Mashud

Yang Mulia Awang Baharuddin bin Zainuddin

Hakim Pelepas dan Penamat

Yang Mulia Awang Imran bin Haji Mashud

Yang Mulia Awang Amir Hasan bin Haji Saniah

Yang Mulia Awang Gabriel Chong

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Amir Hasan bin Haji Saniah

Yang Mulia Awang Helmie bin Haji Bujang

Ketua Penyelaras Perahu Tambang Tradisi

Yang MulIa Awang Haji Razali bin Haji Kalong

Setiausaha

Yang Mulia Awang Haji Wahab bin Haji Kalong

Yang Mulia Awang Haji Salleh bin Haji Besar

Yang Mulia Awang Haji Masdin bin Haji Kassim

Hakim Pelepas dan Penama

Yang Mulia Awang Haji Razali bin Haji Kalong

Yang Mulia Awang Osman bin Haji Saidin

Yang Mulia Awang Haji Marzuki bin Haji Buntan

Pemeriksa Masa

Yang Mulia Awang Mohd Aidil bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Wahab bin Haji Kalong