Senarai Nama-Nama Pemenang Regata Brunei Darussalam 2012

​​

​​Keputusan Acara Lumba Perahu Berpasukan Tradisi Sesi Petang

15 Pekayuh Perahu Tradisi Tempatan

 1. Rem'z Gym Brunei Darussalam
 2. GAMTA 'A'
 3. Polis Diraja Brunei
 4. Belia Berwawasan Kg. Sungai Bunga

 

15 Pekayuh Perahu Tradisi Terbuka

 1. GAMTA 'A'
 2. Polis Diraja Brunei
 3. Sundar Sinampuan 'B'
 4. Rem'z Gym Brunei Darussalam

 

30 Pekayuh Perahu Tradisi Tempatan

 1. Belia Berwawasan Kg Sungai Bunga
 2. Kementerian Pertahanan
 3. GAMTA
 4. Polis Kejiranan Kg. Sungai Bunga

 

15 Pekayuh Perahu Fiber Glass Antara Kementerian-Kementerian

 1. Kementerian Pembangunan
 2. Kementerian Kesihatan
 3. Kementerian Hal Ehwal Ugama
 4. Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Lumba Khas 15 Orang Pekayuh

 1. Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampong Daerah Brunei dan Muara
 2. Jawatankuasa
 3. Setiausaha Tetap-Setiausaha Tetap
 4. Pehin-Pehin Bergelar

 

25 Pekayuh Perahu Tradisi Terbuka

 1. Sundar Sinampuan 'B'
 2. Awat-Awat 'A'
 3. Putera Kuala Lawas 'A'
 4. Kementerian Pertahanan

 

20 Pekayuh Perahu Fiber Glass Antara Kementerian-Kementerian

 1. Jabatan Perdana Menteri
 2. Jabatan Pertahanan
 3. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
 4. Kementerian Pembangunan

 

30 Pekayuh Perahu Tradisi Terbuka Maraton

 1. Pasukan Lawas 'A'
 2. Pasukan Kuala Lawas 'B'
 3. Pasukan Lawas
 4. GAMTA
 5. Polis dan Kejiranan Sungai Bunga

 

Keputusan Acara Perahu Tambang Sesi Petang

Acara Lumba Perahu Tambang dan Bidar 10 Pusingan

 1. Abd hamid Idris
 2. Md. Hidayat Hj Salleh
 3. Suhaili Hj Besar

 

Lumba Perahu Tambang dan Bidar 40 HP

 1. Honda 222
 2. Legar Line  (Limbang)
 3. Prince Rolex

 

Lumba Perahu Tambang dan Bidar 60 HP Tempatan

 1. Hj Md Khudzairi Hj Marriji (Boneka)
 2. Md Nabil Hj Zaini (Burak 212)
 3. Pg Maidi bin Pg Hj Ahmad (Ferrari 888)

 

Perahu Tambang Tradisi Terbuka 60HP

 1. Maarof bin Mahari (Eighty Ninety)
 2. Jeremy bin Naweh (Jen-4)
 3. Nordin Hj Mohammad (Miratrisya Belait)

 

Bot Tambang 60 HP ke atas

 1. Hj Zaini Hj Hamid
 2. Hj Yusof Hj Tuah
 3. Moslidi Hj Tapa (Limbang)

 

Lumba Perahu Tambang

 1. Hj Md Khudzairi
 2. Md Nabil Hj Zaini
 3. Pg Maidi Pg Hj Ahmad

 

Keputusan Acara Bot Laju Sesi Petang

Acara Bot Laju 30 HP

 1. Eagle Speed
 2. JSM
 3. Mega 90

 

Bot Laju F2

 1. Anuar Saidin – 2 Hak (Tutong)
 2.  Moarof Mahari – Hooters (Kuala Belait)
 3. Nawee Ura – Catamaran Brunei Darussalam (Kuala Belait)

 

Bot Laju 18 HP

 1. 212 Burak
 2. JSM21 Jubang anak Aloi
 3. Asian Racing Team

 

Bot Laju 50 HP

 1. Tiong Racing Team – Mohammad Hj Morni
 2. Aldin – Nordin Hj Idris
 3. Asian Racing Team – Tiang Eng Bang

 

Bot Laju F1

 1. MaHrof
 2. Catamaran Naweh
 3. Eighty Ninety

  

Keputusan Acara Lumba Jet Ski Perseorangan Sesi Petang

Acara Lumba Jet Ski 720cc

 1. Christopher Keasberry
 2. Najib Nasaruddin
 3. Haji Shahadan bin Abdul