Acara-Acara Yang Dipertandingkan Bagi Regata Brunei Darussalam 2013​


​Acara Lumba Perahu

 1. Lumba Perahu Fibre Glass -20 Pekayuh Antara Kementerian-Kementerian
 2. Lumba Perahu Fibre Glass -12 Pekayuh Tempatan
 3. Lumba Perahu Fibre Glass -12 Pekayuh  Antara Kementerian-Kementerian
 4. Lumba Perahu Tradisi - 25 Pekayuh Tempatan
 5. Lumba Perahu Fibre Glass - 20 Pekayuh Antara Daerah-Daerah
 6. Lumba Perahu Fibre Glass -12 Pekayuh Jemputan
 7. Lumba Perahu Tradisi - 25 Pekayuh Terbuka
 8. Lumba Perahu Fibre Glass - 20 Pekayuh Tempatan
 9. Lumba Perahu Tradisi - 20 Pekayuh Terbuka
 10. Lumba Perahu Fibre Glass Khas - 15 Pekayuh Lumba Khas
 11. Lumba Perahu Fibre Glass - 20 Pekayuh Jemputan
 12. Lumba Perahu Tradisi - 30 Pekayuh Marathon

 

Acara Perahu Tambang

 1. Lumba Perahu Tambang 85 HP (8 Pusingan)
 2. Lumba Perahu Tambang 60 HP (8 Pusingan)

 

Acara Jet Ski

 1. Lumba Jet Ski  800  CC
 2. Lumba Jet Ski 4 Stroke (Open)

 

Acara Bot Laju

 1. Lumba Bot Laju 40 HP (6 Pusingan)
 2. Lumba Bot Laju F1 (M.U Carburettor 15 Pusingan)
 3. Lumba Bot Laju F1 ( M.U Carburettor 20 Pusingan )
 4. Lumba Bot Laju 60 SST (Terbuka 6 Pusingan)