​​​Jawatankuasa Tertinggi ​​Regata Brunei Darussalam 2014


Penasihat Bersama

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar

Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Paduka Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah

Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Pengerusi Bersama

Yang Dimuliakan Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B)Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof

Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Datin Paduka Hajah Adina binti Othman

Timbalan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Timbalan Pengerusi Bersama

Yang Mulia Dato Paduka Haji Abdul Majid bin Mangarshah

Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dato Paduka Dr Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin

Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar

Setiausaha Tetap

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Dyg Hajah Normah Suria Hayati binti PJDSMDSU Dr Haji Mohd Jamil Al-Sufri

Setiausaha Tetap

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Roslan bin Haji Taja'ah

Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia  Awang Haji Ismail bin Haji Abd Manap

Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Mohd Yunus

Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Timbalan Setiausaha Bersama

Yang Mulia Pengiran Haji Ali bin Pengiran Haji Othman

Pegawai Pentadbir Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin

Pegawai Daerah Brunei dan Muara

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Abd Rahman bin PSI Pengiran Haji Ismail

Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

 

Yang Mulia Pengiran Haji Mohiddin bin Pengiran Badarudin

Pegawai Pentadbir Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Madli bin Mohd Yussof

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Datin Hajah Elinda binti C.A. Mohammad

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Penolong Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Afero Eswandy bin Haji Mohammad

Pegawai Pentadbir Tingkat Khas

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Musa bin Haji Awang Bagol

Jurutera Kerja

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Mohammad Mastika Marhalim bin Haji Hasim

Penganalisa Sistem Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dayang Hajah Ani Artika Masfazida binti Haji Salim

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abd Malek

Pegawai Tugas-Tugas Tingkat Khas Tingkat II

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dayang Siti Norbanun Huwaina binti Haji Karim

Pegawai Tugas-Tugas Tingkat Khas Tingkat II

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Bendahari

Yang Mulia Pengiran Md Sallehuddin bin Pengiran Haji Sablon

Pegawai Kewangan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Ahli

Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Mohd Yusof

Penolong Kanan Yang Di-Pertuan Adat Istiadat Negara

Jabatan Adat Istiadat Negara

 

Yang Mulia Laksamana Pertama Dato Seri Pahlawan Haji Abdul Halim bin Haji Md Hanifah

Pemerintah Tentera Laut

Tentera Laut Diraja Brunei

Pangkalan Tentera Laut Diraja Brunei

 

Yang Mulia Kol (B) Pengiran Dato Paduka Haji Rosli bin Pengiran Haji Chuchu

Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Othman

Pegawai Daerah Belait

Jabatan Daerah Belait

 

Yang Mulia Awang Yahya bin Haji Abd Rahman

Pengarah Bomba dan Penyelamat

Jabatan Bomba dan Penyelamat

 

Yang Mulia Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali

Pegawai Daerah Tutong

Jabatan Daerah Tutong

 

Yang Mulia Awang Sarih bin Tabong

Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria

Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria

 

Yang Mulia Awang Haji Ali bin Haji Matyassin

Pengerusi Lembaga Bandaran Tutong

Jabatan Bandaran Tutong

 

Yang Mulia DCP Hj Mohd Jammy bin Hj Muhd Shah Al Islam

Timbalan Pesuruhjaya Polis

Pasukan Polis Diraja Brunei

 

Yang Mulia Awang Haji Marzuke bin Haji Mohsin

Ketua Pengarah Kerja Raya

Jabatan Kerja Raya

 

 

Yang Mulia Awang Haji Matnor bin Haji Salleh

Pengarah Jabatan Laut

Jabatan Laut

 

Yang Mulia Awang Ahmaddin bin Haji Abd Rahman

Pengawal Kastam dan Eksais Diraja

Jabatan Kastam dan Eksais Diraja

 

Yang Mulia Dr. Awang Haji Zulaidi bin Haji Abd Latif

Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan

Jabatan Perkhidmatan Perubatan

 

Yang Mulia Awang Haji Abd Malik bin Haji Mohammad

Pemangku Pengarah Belia dan Sukan

Jabatan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Awang Haji Abd Aziz bin Haji Sudin

Pemangku Pengarah Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

 

Yang Mulia Awang Ajmin bin Haji Muhiddin

Pemangku Pegawai Daerah Temburong

Jabatan Daerah Temburong

 

Yang Mulia Awang Haji Rani bin BPSKDSS Haji Md Yusof

Pemangku Pesuruhjaya Buruh

Jabatan Buruh

 

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Murad

Pemangku Pengarah Penjara

Jabatan Penjara

 

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Suffian bin Haji Bungsu

Pemangku Pengarah Radio Televisyen Brunei

Jabatan Perdana Menteri

 

Yang Mulia Awang Musa bin Metali

Pemangku Pengarah Perkhidmatan Elektrik

Jabatan Perkhidmatan Elektrik

 

Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Mohammad

Pemangku Pengarah Penerangan

Jabatan Penerangan

Jabatan Perdana Menteri

 

Yang Mulia Pengiran Dr Karim bin Pengiran Haji Osman

Pemangku Pengarah Muzium-Muzium

Jabatan Muzium-Muzium

 

Yang Mulia Dayang Noraini binti Haji Tersad

Pemangku Pengarah Kemajuan Pelancongan

Jabatan Kemajuan Pelancongan

 

Yang Mulia Awang Haji Rahmat bin Haji Japar

Pemangku Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi

Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi

 

Yang Mulia Pengiran Dr Hidop bin Pengiran Haji Samsuddin

Jabatan Adat Istiadat


​Jawatankuasa Kerja Regata Brunei Darussalam 2014


Ketua Urusetia Bersama

Yang Mulia Awang Roslan bin Haji Taja'ah

Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Abd Manap

Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abd Malek

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Pengiran Mohd Israwadi bin Pengiran Mohd Yusof

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Urusetia

Yang Mulia Haji Zulkifli bin Haji Kula

Yang Mulia Pengiran Hairul Azmi bin Pengiran Haji Muhammad

Yang Mulia Dayang Rafiah binti Haji Ongsang

Yang Mulia Haji Noor Iman bin Haji Ramli

Yang Mulia Haji Mutalib bin Haji Paee

Yang Mulia Dayang Nooseliha binti Haji Mohd Juneh

Yang Mulia Dayang Aerni binti Ahmad

Yang Mulia Dayang Ruzaimah binti Haji Hamid

Yang Mulia Awang Saini bin Awang Bini

Yang Mulia Awang Mohammad Ruslin bin Haji Raman

Yang Mulia Awang Safni bin Talip

Yang Mulia Awang Yusni @ Muhammad Yusri bin Rahman

Yang Mulia Dayang Haslina binti Haji Mohd Noor

Yang Mulia Awang Haji Yuslan bin Awang Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Mohamad Asmawi bin Haji Nayan

Yang Mulia Awang Rozani bin Kamis

Yang Mulia Dayang Fauziah binti Haj Apong

Yang Mulia Dayang Hjh Masuryati binti Haji Matzin

Yang Mulia Dayang Nur Sabrina binti Mohd Asri / Paun

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Faridah binti Haji Hitam

Yang Mulia Awang Mohamad Julremi bin Haji Zaini

 

Jawatankuasa Hari Perlumbaan

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Dato Paduka Haji Abdul Majid bin Mangarshah

Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dato Paduka Dr Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin

Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar

Setiausaha Tetap

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Dyg Hajah Normah Suria Hayati binti PJDSMDSU Dr Haji Mohd Jamil Al-Sufri

Setiausaha Tetap

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Ketua Bersama

Yang Mulia Awang Roslan bin Haji Ta'jaah

Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Abd Manap

Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Mohd Yunus

Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Setiausaha

Yang Mulia Haji Sueb Rizal Bin Haji Abd Malek

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Pengiran Hairul Azmi bin Pengiran Haji Muhammad

Yang Mulia Awang Safni bin Talip

Yang Mulia Awang Yusni @ Muhammad Yusri bin Rahman

Yang Mulia Dayang Haslina binti Haji Mohd Noor

Yang Mulia Awang Haji Yuslan bin Awang Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Mohamad Asmawi bin Haji Nayan

Yang Mulia Awang Rozani bin Kamis

Yang Mulia Dayang Fauziah binti Haj Apong

Yang Mulia Dayang Hjh Masuryati binti Haji Matzin

Yang Mulia Dayang Nur Sabrina binti Mohd Asri / Paun

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Faridah binti Haji Hitam

 

Jawatankuasa Perlumbaan

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin

Pegawai Daerah Brunei Dan Muara

 

Yang Mulia Awang Haji Abd Malik bin Haji Mohammad

Pemangku Pengarah Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Penguasa Kanan Shahrin bin Haji Mohd Jawie

Jabatan Bomba dan Penyelamat

 

Timbalan Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Haji Rosmadee bin Haji Md Daud

Jabatan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Awang Haji Mohd Zamari bin Dato Paduka Haji Hamdani

Jabatan Belia dan Sukan

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Dayang Mariam binti Ulat

Jabatan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Pengiran anak Sofian bin Pengiran Anak Haji Ibrahim

Jabatan Belia dan Sukan

 

Timbalan Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Muhammad Aziman bin Haji Nasir

Yang Mulia Awang Haji Rosfazillah bin Haji Yusly

Yang Mulia Awang Haji Mohd Noor bin Haji Hamid

Yang Mulia Awang Haji Aslan bin Haji Tengah

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Kifli bin Haji Md Jaafar

Yang Mulia Dayang Hajah Hadijah binti Haji Ali

Yang Mulia Awang Haji Yahya bin Haji Mahmud

Yang Mulia Awang Hasnan bin Haji Haris

Yang Mulia Awang Ali bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awang Haji Rosmin bin Haji Md Hassan

Yang Mulia Awang Haji Aini bin Jukin

Yang Mulia Awang Bakthiar bin Haji Damit

Yang Mulia Awang Kamarulzaman bin Haji Timbang

Yang Mulia Awang Haji Layar bin Haji Raim

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Hairol Asni bin Haji A.Said

 

Tenaga Bantu

Yang Mulia Awang Arman bin Haji Serudin

Yang Mulia Pengiran Shari bin Pengiran Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Daud bin Haji Omar

Yang Mulia Awang Harjimmey bin Haji Zainal

Yang Mulia Awang Zakaria bin Razak

Yang Mulia Awang Abdul Mahmud bin Haji Muhammad

Yang Mulia Awang Francis bin Ali

Yang Mulia Awang Haji Bukri bin Sahari

Yang Mulia Awang Haji Lias bin Haji Hamid

Yang Mulia Awang Isa bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Tahir bin Haji Salleh

Yang Mulia Awang Embran bin Ahmad

Yang Mulia Awang Zulkifli bin Haji Masri

Yang Mulia Awang Mohd Jenin bin Napiah

Yang Mulia Awang Mat Zainin bin Haji Aji

Yang Mulia Awang Mohd Rajili bin Sewelin

Yang Mulia Awang Wahid bin Ali

Yang Mulia Awang Lakim bin Suboh

Yang Mulia Awang Rosli bin Suboh

Yang Mulia Awang Zaimeerul bin Duraman

Yang Mulia Awang Aziz bin Ali

Yang Mulia Awang Zamree bin Ahmad

Yang Mulia Awang Alik bin Jumaat

Yang Mulia Awang Mohd Abi Sarwan bin Haji Wahid

Yang Mulia Awang Md Hayadizullman bin Haji Saleiman

 

Jawatankuasa Peserta Dalam Dan Luar Negeri

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Haji Abd Aziz bin Haji Sudin

Pemangku Pengarah Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

 

Timbalan Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Raheme bin Haji Ramle

Pemangku Timbalan Pengarah Imigresen

 

Yang Mulia Dayang Liza Suriani binti Haji Ibrahim

Pemangku Timbalan Pengarah Pendaftaran Kebangsaan

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Pengiran Mohammadin bin Pengiran Haji Aliakabar

Yang Mulia Awang Bahrain bin Haji Abdul Rahman

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Raheme bin Haji Ramle

Yang Mulia Dayang Refaah binti Haji Ali Osman

Yang Mulia Pengiran Haji Shahrul Rizan bin Pengiran Haji Othman

Yang Mulia Awang Amir bin Ringgit

Yang Mulia Pengiran Noor Azimawati bin Pengiran Haji Tengah

Yang Mulia Awang Seruji bin Haji Setia

Yang Mulia Awang Mohd Shukran bin Haji Jaidin

Yang Mulia Dayang Ema Sa'adatul Iza binti Haji Emran

Yang Mulia Awang Haji Mohamad Ismail bin Haji Tabit

Yang Mulia Awang Haji Sofri bin Haji Abidin

Yang Mulia Awang Haji Md. Yante Hussaine bin Haji Ismail

Yang Mulia Dayang Noor Ismah Fadzillah binti Haji Ismail

Yang Mulia Dayang Ajrina bin Haji Abdul/Abdur Rahman

Yang Mulia Awang Sabtu bin Haji Alim

Yang Mulia Awang Moharefandi bin Haji Md. Tahir

Yang Mulia Awang Abd Razak bin Haji Yahya

Yang Mulia Awang Harun bin Haji Metussin

Yang Mulia Awang Shahrin bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Haji Abd Rahim bin Haji Tengah                  

Yang Mulia Awang Haji Madin bin Karim

Yang Mulia Dayang Sapiah binti Haji Serudin

Yang Mulia Dayang Sainah binti Haji Ashari

Yang Mulia Awang Yunos bin Omar

Yang Mulia Awang Abdin bin Haji Abd Ghani

Awang Haji Mohd Aliakbar bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Asnan bin Abu Bakar

Yang Mulia Awang Wasli bin Haji Abd Latip

Yang Mulia Dayang Norliza binti Haji Mat Noor

Yang Mulia Awang Haji Jailani bin Haji Othman

Yang Mulia Awang Azman bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Iswan bin Abdullah

Yang Mulia Pengiran Norarffin bin Pengiran Haji Hashim

Yang Mulia Awang Haji Md. Saudian bin Haji Damit

Yang Mulia Awang Mohammad bin Tujoh

Yang Mulia Awang Sakdon bin Awang Tengah

Yang Mulia Awang Hussin bin Ibrahim

Yang Mulia Awang Maidi bin Haji Osman

Yang Mulia Pengiran Ashawadol Bahri bin Pengiran Yaakub

Yang Mulia Awang Hafizulnizam bin Haji Kahar

Yang Mulia Awang Fadillah Bahri bin Haji Bujang

Yang Mulia Ampuan Mohammad Nurul Azami bin Ampuan Hussin

Yang Mulia Dayang Hajah Sayon binti Sawal

Yang Mulia Awang Kadri bin Haji Ali

Yang Mulia Awang Adi Yusra bin Haji Adanan

Yang Mulia Dayang Hajah Halimah binti Haji Moktar

Yang Mulia Awang Norzanan bin Haji Jainuddin

Yang Mulia Awang Haji Ihsani bin Haji Ismail

Yang Mulia Dayang Hajah Rudieh binti Haji Jaafar

Yang Mulia Pengiran Haji Abd Hamid bin Pengiran Haji Majid

Yang Mulia Yang Mulia Awang Bohran bin Haji Abd Kadir

Yang Mulia Awang Mohd Khairul Anuar bin Haji Chuchu

Yang Mulia Awang Mohd Yunos bin Haji Usop

Yang Mulia Awang Sharimin Hairul bin Haji Sarbini

Yang Mulia Awang Mohammad Faizal bin Ishak

Yang Mulia Pengiran Mohammad Shahril bin Pengiran Haji Ismail

Yang Mulia Awang Abu Sufian bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Dayang Salina binti Osman

Yang Mulia Dayang Roslina binti Sapar

Yang Mulia Dayang Siti Rahmah binti Omar

Yang Mulia Dayang Hajah Nurul Amalina binti Haji Jaafar

Yang Mulia Awang Mohd Ramzan bin Haji Zainal

Yang Mulia Awang Haji Mohamed Yusof bin Haji Salam

Yang Mulia Dayang Suanah binti Mindas

Yang Mulia Dayang Noor Aslina binti Mohd Taib

Yang Mulia Dayang Helene binti Bujang

Yang Mulia Awangku Mohammad Rusydi bin Pengiran Haji Matussin

Yang Mulia Awang Mohammad Wa'Iezulfaqar bin Awang Haji Abd Mohin

Yang Mulia Yang Mulia Awang Abdul Mu'Iid bin Mustaffa

Yang Mulia Awang Muhammad Abdul Muqtadir bin Haji Ahmad

Yang Mulia Dayang Hajah Norfateri binti Haji Hidup

Yang Mulia Awang Haji Ermin bin Haji Ali

Yang Mulia Dayang Norsyuhaidah binti Ismail

Yang Mulia Dayang Hajah Ramlah binti Haji Awang Ismail

Yang Mulia Awang Wahab bin Abdul Jalil

Yang Mulia Awang Haji Rhymie bin Haji Lakim

Yang Mulia Dayang Hajah Nurlyinayaty binti Haji Cairuddin

Yang Mulia Awang Mohammad Baharudin bin Haji Abang

Yang Mulia Awang Hazmail Hapidz bin Haji Abdul Amid

Yang Mulia Dayang Rosniah binti Zaini

Yang Mulia Dayang Husnani Lylawati binti Haji Husaini

 

Jawatankuasa Penginapan

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Misli bin Haji Abd Karim

Penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Haji Afero Eswandy bin Haji Mohammad

Pegawai Pentadbir Tingkat Khas, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Setiausaha

Yang Mulia Awang Haji Md Khairul Sirajul Fikri bin Haji Jamaluddin

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Shamsul bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Mohammad Edieza bin Haji Mohd Zahari

Yang Mulia Awang Ateraba @ Norman bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awang Shazul bin Awang Haji Damit

Yang Mulia Zaki Zawawi bin Mohammad

Yang Mulia Awangku Muhd Nur Ikhwanuddin bin Pg Yusof

Yang Mulia Awang Rozaini bin Haji Abd Ghani

Yang Mulia Pg Haji Ajizam bin Pg Haji Metali

Yang Mulia Awang Md Khairul Zaman bin Haji A. Said

Yang Mulia Awang Dino Erhan bin Haji Aliaddin

Yang Mulia Awang Merryl Lim Fang Hui

 

Jawatankuasa Pengangkutan

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Rosdin bin Haji Abd Aziz

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Awang Norhisham bin Haji Mohd Saini

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Latip bin Haji Ajak

Yang Mulia Awang Alias bin Taha

Yang Mulia Awang Nordin bin Haji Ahad

Yang Mulia Awang Mohd Ardi bin Awang Haji Tengah

Yang Mulia Awang Haji Jamidon bin Haji Matzin

Yang Mulia Awang Haji Moksin bin Haji Agong

Yang Mulia Masidey bin Haji Kassim

Yang Mulia Awang Haji Sahat bin Haji Tapau

Yang Mulia Awang Mohd Norsah bin Haji Hassan

Yang Mulia Pengiran Shahruddin bin Pengiran Haji Tejuddin

Yang Mulia Awangku Muhd Zulfadli bin Pengiran Haji Tajuddin

Yang Mulia Awang Mohd Bakhtiar bin Haji Mohd Hussin

Yang Mulia Awang Mohd Shahrin bin Zaini

Yang Mulia Awang Ali bin Haji Latip

Yang Mulia Awang Faizal bin Haji Suboh

Yang Mulia Awang Ongsang bin Haji Sambilan

Yang Mulia Awang Haji Abdul Malik bin Abdullah

Yang Mulia Awang Samin bin Ahmad

Yang Mulia Awang Sulaiman bin Daud

Yang Mulia Awang Moksin bin Naim

Yang Mulia Awang Anawi bin Tamin

Yang Mulia Awang Haji Ibrahim bin Sulaiman

Yang Mulia Awangku Saiful Rizam bin PA Said

Yang Mulia Awang Brahim bin Sibini

Yang Mulia Awang Kamarul Shah bin Abdul Hamid

Yang Mulia Awang Buruney bin Tarudin

 

Jawatankuasa Jemputan, Protokol Dan Penyambut Tetamu

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Dato Paduka Haji Rosli bin Pengiran Haji Chuchu

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

Yang Mulia Awang Haji Rani bin BPSKDSS Haji Md Yusof

Pemangku Pesuruhjaya Buruh

 

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Othman

Jabatan Daerah Belait

 

Yang Mulia Dayang Hajah Ani Artika Masfazida binti Haji Salim

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Setiausaha Bersama Jemputan, Protokol Dan Penyambut Tetamu

 

Yang Mulia Pengiran Haji Sabli bin Pengiran Haji Damit

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

Yang Mulia Awang Razali bin Haji Badar

Jabatan Adat Istiadat Negara

 

Yang Mulia Awang Mahli bin Haji Bolhaji

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

Ahli-Ahli

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

Yang Mulia Awang Sallehuddin bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Mohammad Syazwan bin Nordin

Yang Mulia Awang Haji Ahmad bin Haji Mohd Daud

Yang Mulia Pengiran Haji Shaharuddin bin Pengiran Haji Metali

Yang Mulia Awang Mohammad bin Haji Kamis

Yang Mulia Pengiran Hashim bin Pengiran Haji Othman

Yang Mulia Awang Mohd Alizikri bin Awang Haji Damit

Yang Mulia Awang Mohd Azzumar bin Haji Abd Hadi

Yang Mulia Awang Norazri bin Laisong

Yang Mulia Dayangku Hasyanti binti Pengiran Hashim

Yang Mulia Dayangku Hajjah Hamidah binti Pengiran Haji Damit

Yang Mulia Dayang Safiah binti Haji Shamsuddin

Yang Mulia Dayang Norziah binti Haji Tahir

Yang Mulia Dayang Hajjah Maslinawati binti Haji Masni

Yang Mulia Dayang Zulaina binti Haji Badar

Yang Mulia Dayang Sustina binti Haji Lamit

Yang Mulia Dayang Junainah binti Haji Ahmad

Yang Mulia Dayang Roswainee binti Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Siti Nur Rahmah binti Abu Bakar

Yang Mulia Dayangku Fatimah Norannisa binti Pengiran Zulkipli

 

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Masdali bin Haji Metali

Yang Mulia Awang Sahrizan bin Abd Rahman

Yang Mulia Awang Ahmad @ Arifen bin Dahli

Yang Mulia Pengiran Ahmad bin Pengiran Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awang Haji Majid bin Haji Besar

Yang Mulia Awangku Yazeed bin Pengiran Haji Tajuddin

Yang Mulia Awang Mohd Hazwan bin Awang Husein

Yang Mulia Pengiran Kamaluddin bin Pengiran Hassan

Yang Mulia Awang Yunsi @ Muhammad Yusri bin Rahman

Yang Mulia Awang Muhammad Safni bin Abd Talip

Yang Mulia Awang Md Noor Al Faisal bin Haji Md Osmena

Yang Mulia Awang Mohammad Najib bin Bagol

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Norasykeen binti Haji Morni

Yang Mulia Dayangku Siti Khatizah binti Pengiran Haji Bakar

Yang Mulia Dayang Qairawani binti Yacob

Yang Mulia Dayang Masanayati binti Haji Md Said

Yang Mulia Dayang Hajah Sadiah binti Haji Serudin

Yang Mulia Dayang Hajah Jamilah binti Haji Abdul Karim

Yang Mulia Dayang Erna binti Ramli

Yang Mulia Dayang Rosmawati binti Haji Abdullah

Yang Mulia Dayang Rahmah binti Haji Mohammad

Yang Mulia Dayang Rafidah binti Haji Nayan

Yang Mulia Dayang Noriati binti Asat

Yang Mulia Dayang Monaliza binti Arbi

Yang Mulia Dayang Siti Ajar binti Haji Mohammad

Yang Mulia Dayangku Rathnasari binti Pengiran Haji Muhammad

Yang Mulia Dayang Siti Nurhayu binti Haji Jamil

Yang Mulia Dayang Ardiana binti Ali

Yang Mulia Dayang Zatul Hatimi binti Haji Zaini

Yang Mulia Dayang Amal Hayati binti Haji Muslim

 

Jabatan Adat Istiadat Negara

Yang Mulia Awang Umar bin Bakir

Yang Mulia Pengiran Mohd Shah bin Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Awangku Muhammad Noor Hamaddi bin Pengiran Ahmad

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Jurulateh Adat Istiadat Diraja Dato Paduka

Yang Mulia Awang Haji Mashhor bin Haji Metahir

Yang Mulia Awang Munaf bin Haji Tuah

Yang Mulia Awang Muhammad Faiz bin Sahat

Yang Mulia Pengiran Yahya bin Pengiran Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Khalidi bin Haji Suhaimi

Yang Mulia Awang Mohammad Zain bin Haji Bungsu

Yang Dimuliakan Pehin Bendahari Awang Haji Abu Bakar bin Pehin Orang Kaya Udana Lela Dato Paduka Haji Awang Omar

Yang Mulia Awang Durahim bin Piut

Yang Mulia Awang Haji Roslan bin Haji Asmat

Yang Mulia Awang Muhammad Nur Hadi @ Eddeynoor bin Haji Ali

Yang Mulia Awang Ruzaini bin Haji Zakaria

Yang Mulia Awang Murni bin Majid

Yang Mulia Awang Ahmad Humaizi bin Umar

Yang Mulia Pengiran Haji Tajuddin bin Pengiran Haji Manggong

Yang Mulia Pengiran Haji Omarali bin Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Haji Awang Bujang bin Pehin Khatib Dato Paduka Haji Mohd. Yusof

Yang Mulia Pengiran Mohd Ali Redzuan bin Pengiran Haji Damit

Yang Mulia Awang Haji Hassanol Fikri bin Haji Sudin

Yang Mulia Awang Mohammad Alifsham bin Mohd. Alimshah

Yang Mulia Awang Mohammad Fakrulreza bin Saifulrizal

Yang Mulia Awang Haji Jefery bin Haji Jeludin

Yang Mulia Dayang Hajah Tengah binti Haji Saibun

 

Jabatan Daerah Belait

Yang Mulia Awang Mohammad Abd Hadi bin Haji Mohd Syarifuddin

Yang Mulia Awang Mohammad Fadzil bin Mohd Yanie

Yang Mulia Awang Zulkarnain bin Osman

Yang Mulia Awang Karnizam bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Awang Mohammad Asdi Khalid bin Zainal

Yang Mulia Awang Yamin Ahmad bin Haji Abd Razak

Yang Mulia Awang Haji Rumaizi bin Haji Juna

Yang Mulia Muhd Nurzairie bin Abdullah Peter

Yang Mulia Awang Haji Abd Aziz bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Judin bin Omar

Yang Mulia Awang Suffian bin Mohamed

Yang Mulia Awang Haji Norzaryade bin Haji Abd Latif

Yang Mulia Awang Ja'apar bin Sere

Yang Mulia Awang Abd Azed bin Hashim

Yang Mulia Awang Mohammad Zaidin bin Musa

Yang Mulia Awangku Mohammad Azrul Ariffin bin Pengiran Matussin

Yang Mulia Awang Mohammad Khairul Azmi bin Haji Bujang

Yang Mulia Awang Mohammad Khairul Azri bin Haji Bujang

Yang Mulia Awang Mohammad Hisyamuddin bin Asmat

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Norezah binti Haji Md Dan

Yang Mulia Dayang Siti Norhaliah binti Mohamad

Yang Mulia Dayang Surayah binti Haji Taim

Yang Mulia Dayang Hajah Sura binti Dullah

Yang Mulia Dayang Norsiah binti Abol

Yang Mulia Dayang Bibi Suriani binti Zinni

Yang Mulia Dayang Nor Asimah binti Abdul Hamid

Yang Mulia Dayang Hajah Jauyah binti Aminaluddin

Yang Mulia Dayang Rosminah binti Haji Abang

Yang Mulia Dayang Faridah binti Haji Adanan

Yang Mulia Dayang Ainurafif Atiqah binti Haji Mahmud

Yang Mulia Dayang Norizan binti Bagong

Yang Mulia Dayang Siti Nurhidayah binti Muntil

 

Jabatan Buruh

Yang Mulia Awang Zulhilmi bin Haji Abidin

Yang Mulia Awang Shahriman bin Haji Besar

Yang Mulia Awang Shariful Bahri bin Haji Sawas

Yang Mulia Awang Hazmin Hatta bin Haji Hamzah

Yang Mulia Awang Rozan Justin Teo bin Haji Azlan

Yang Mulia Pengiran Kamarusalehin bin Pengiran Kamis

Yang Mulia Awang Mohd Hazizul bin Hassan

Yang Mulia Mohammad Zulfadhli bin Suhai

Yang Mulia Awang Haji Aserrey bin Haji Gapor / Haji Mohd Daud

Yang Mulia Awang Azme bin Haji Julaihe

Yang Mulia Awang Asadi bin Ibrahim

 

Jawatankuasa Penerbitan Buku Program

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Pengiran Haji Mohiddin bin Pengiran Badarudin

Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Pengiran Haji Zainal Abidin bin Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad

Pengarah Percetakan, Jabatan Perdana Menteri

 

Timbalan Pengerusi

Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Haji Omar

Pemangku Timbalan Pengarah Percetakan

 

Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Haji Ampal

Jabatan Pusat Sejarah

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Muhamad Faizal bin Haji Saban

Penolong Pengarah Percetakan

 

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yussof bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar

Pemangku Penolong Pengarah Percetakan

 

Yang Mulia Awang Abdul Salam bin Haji Momin

Jabatan Pusat Sejarah

 

Yang Mulia Dayang Hidayatun Na'imah binti Haji Amir Hidayat

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Syamsul Fikri bin Haji Takong

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Zainal Abidin bin Haji Masri

Jabatan Pusat Sejarah

 

Yang Mulia Pengiran Hajah Fatimah binti Pengiran Haji Md Noor

Jabatan Penerangan

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Pudarno bin Binchin

Yang Mulia Awangku Mohd Haji Naqiuddin bin Pengiran Ali

Yang Mulia Dayang Norul Aienon binti Haji Adanan

Yang Mulia Dayang Hajah Fatimah binti Haji Aji

Yang Mulia Awang Zulhilmi bin Haji Mohd Zain

Yang Mulia Dayang Siti Syamiah binti Haji Mohammed @ Alaina

Yang Mulia Dayang Hajah Nur Kamilah binti Haji Ismail

Yang Mulia Haji Rusli bin Haji Kadir

Yang Mulia Awang Alias bin Haji Asat

Yang Mulia Dayang Hajah Rosmina binti Haji Abd Rahman

Yang Mulia Dayang Nurul 'Amalina binti Haji Mohd Saini

Yang Mulia Pengiran Rafee bin DP Haji Metassim

Yang Mulia Dayang Hanani binti Mohaimin

Yang Mulia Dayang Erna binti Omar

Yang Mulia Awang Haji Zainudin bin Haji Ibrahim

 

Bahagian Pengambaran

Yang Mulia Awang Abd Salam bin Haji Momin

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Dayang Kartini binti Haji Safar

Yang Mulia Noradie Azri bin Mohd Daud

Yang Mulia Dayang Juninah @ Dayang Hadizah binti Awang Haji Besar

Yang Mulia Dayang Noraidah binti Naim

Yang Mulia Awang Haji Md Saiful Adli bin Haji Yusof

 

Jawatankuasa Pesembah Dan Hadiah-Hadiah

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali

Pegawai Daerah Tutong

 

Yang Mulia Awang Haji Ali bin Haji Matyassin

Pengerusi Lembaga Bandaran Tutong

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Adnan bin Haji Adam

Yang Mulia Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya

Yang Mulia Awang Mohamad Khairul Shahrul bin Haji Duahim

Yang Mulia Dayang Mariam binti Haji Ismail

Yang Mulia Awang Muhammad Hakimi bin Abdullah

Yang Mulia Awang Hasnan bin Engin

Yang Mulia Awang Ibrahim bin DLR Haji Md Jair

Yang Mulia Awang Haji Salihudin bin Haji Ali

Yang Mulia Awang Md Khairul Khairi Wadi bin Julaihi

Yang Mulia Awang Saiful Rizam bin Osman

Yang Mulia Dayang Noraisah binti Osman

Yang Mulia Awang Haji Aidil Alinoh bin Haji Abdullah

Yang Mulia Dayang Cleo Marsha binti Jasni

Yang Mulia Pengiran Mahdini bin Pengiran Haji Ali

Yang Mulia Dayang Suharni binti Haji Suboh

Yang Mulia Awang Haji Bahrin bin Haji Kamis

Yang Mulia Awang Genral bin Apeh

Yang Mulia Awang Aziman bin Haji Bujang

Yang Mulia Awang Baharom bin Abd Ghani

Yang Mulia Dayang Roosne binti Haji Jais

 

Jawatankuasa Logistik Dan Kelengkapan

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Haji Marzuke bin Haji Mohsin

Ketua Pengarah Kerja Raya

 

Yang Mulia Awang Musa bin Metali

Pemangku Pengarah Perkhidmatan Eletrik

 

Yang Mulia Awang Haji Rahmat bin Haji Japar

Pemangku Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi

 

Yang Mulia Awang Musa bin Haji Awang Bagol

Jurutera Kerja, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Maidin bin Mustapa

Pegawai Tugas-Tugas Khas, Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Pengiran Junaidi bin Pengiran Haji Bakar

Jabatan Bandaran Seri Begawan

 

Ahli-Ahli

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Mohammad Masuadi bin Rosli

Yang Mulia Awang Maswadi bin Ahmad

 

Jabatan Kerja Raya

Yang Mulia Pengiran Anak Hajah Norhasimah binti Pengiran Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Amir Hamzah bin Haji Abd Karim

Yang Mulia Dayang Hajah Mastura binti Haji Sulaiman

Yang Mulia Awang Yong Chee Fa

Yang Mulia Awang Ahmad Sanusi bin Haji Md Salleh

Yang Mulia Dayang Chua Swee Ting

Yang Mulia Awang Abd Ghapar bin Haji Mumin

Yang Mulia Awang Mat Don bin Abu Bakar

Yang Mulia Awang Mahmud bin Haji Lamat

Yang Mulia Awang Bakar bin Md Noor

Yang Mulia Pengiran Haji Sallehuddin bin Pengiran Perdana Cheteria Laila DiRaja

Yang Mulia Sahibul Nabalah Pengiran Haji Damit

Yang Mulia Awang Junaidi bin Jurulaki Haji Abd Wahab

Yang Mulia Pengiran Haji Mohidin bin Pengiran Mohd Daud

Yang Mulia Dr. Rohaniyati binti POKASDSP Haji Mohd Salleh

Yang Mulia Awang Haji Abdullah bin Haji Najib

Yang Mulia Awang Haji Sahrol bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Hairon bin Haji Mohd Hussin

Yang Mulia Ampuan Mohd Airul Hamzelinie bin Ampuan Hussin

 

Jabatan Bandaran BSB

Yang Mulia Pengiran Azizul Zabbar bin Pengiran Haji Aliuddin

Yang Mulia Awang Arman bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Lim Sun Hui

Yang Mulia Awang Abd Razak bin Haji TimbuL

Yang Mulia Awang Jamil bin Haji Munap

Yang Mulia Awang Adi Yusri bin Jaluddin

Yang Mulia Awang Khariul bin Mohamed

Yang Mulia Pengiran Noorshah bin Pengiran Haji Matali

Yang Mulia Awang Amir bin Haji Jair

Yang Mulia Awang Marzuki bin Haji Khamis

Yang Mulia Awang Abdullah bin Ahamat

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Adillah bin Haji Rosli

Yang Mulia Mohammad Azuan bin Metassim

Yang Mulia Awang Sukarman bin Haji Johari

 

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

Yang Mulia Awang Abdullah bin Haji Mohd Tahir

Yang Mulia Dayangku Herdawati binti Pengiran Haji Alli

Yang Mulia Awang Umar bin Sabtu

Yang Mulia Awang Haji Iqbal Arshady bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Haji Hasslanny bin Haji Daud

Yang Mulia Awang Iszam bin Haji Ismail

 

Jawatankuasa Perjamuan

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Murad

Pemangku Pengarah Penjara

 

Yang Mulia Dayang Siti Norbanun Huwaina binti Haji Karim

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Poh Eng Hua

Pemangku Timbalan Penjara

 

Yang Mulia Awang Mohamamd Ali Iskandar bin Haji Abd Rahman

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awangku Kamal Ariffin bin Pengiran Haji Md Yassin

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Penguasa Penjara Pengiran Haji Mohamad Bahrin bin Pengiran Haji Jamaluddin

Jabatan Penjara

 

Yang Mulia Penguasa Penjara Pengiran Roslinawati binti Pengiran Haji Omar

Jabatan Penjara

 

Yang Mulia Penolong Penguasa Haji Yussof bin Haji Mohamed

Jabatan Penjara

 

Penolong Setiausaha Bersama

Yang Mulia Dayangku Hajah Rosemaria binti Pengiran Haji Halus

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Md Khairuddin bin Abdullah Chan

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Dayang Eliza binti Haji Ibrahim

Yang Mulia Pengiran Hajah Sari Belait binti Pengiran Tajuddin

Yang Mulia Dayang Hana Zuriana binti Haji Md Zulkifli

Yang Mulia Haslina binti Haji Mohd Noor

Yang Mulia Dayang Samsinah binti Haji Mohd Noor

Yang Mulia Awang Haji Yuslan bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awangku Fathur Rahman bin Pengiran Haji Muhammad

Yang Mulia Awang Roshiman bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Dayang Ramlah binti Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Hajah Rohani binti Haji Othman

Yang Mulia Dayang Habibah binti Haji Bangkol

Yang Mulia Awang Haslani bin Haji Ismail

Yang Mulia Pengiran Mohd Nor Al Karami Razkah bin Pengiran Haji Jaluddin

Yang Mulia Dayang Norhayati binti Abd Wahab

Yang Mulia Dayang Fakhriah binti Dato Seri Setia Haji Lamit

Yang Mulia Awang Abd Hamit bin Lamat

Yang Mulia Awang Haji Matzin bin Haji Lamit

Yang Mulia Awang Rosli bin Haji Liman

Yang Mulia Awang Azahar bin Haji Ismail

Yang Mulia Awang Julkifli bin Lamat

Yang Mulia Dayang Hajah Salina binti Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Hajah Zahara binti Abdullah @ Limun

Yang Mulia Dayang Hajah Norhani binti Haji Ahmad

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Rafiah binti Awang Haji Jaafar

Yang Mulia Awang Sizali bin Haji Mohd Yassin

Yang Mulia Awang Haji Morshidi bin Dato Paduka Haji Md Yassin

Yang Mulia Pengiran Haji Sahibol Ehsam bin Pengiran Kamis

Yang Mulia Pengiran Haji Jamaluddin bin Pengiran Haji Burut

Yang Mulia Dayangku Noraini binti Pengiran Haji Kahar

Yang Mulia Dayang Rohani binti Haji Omar

Yang Mulia Dayang Norateka binti Ishak

 Yang Mulia Dayang Nor'asrina binti Haji Md Daud

Yang Mulia Dayang Norafidah binti Abd Karim

Yang Mulia Dayang Hasni binti Haji Sulong

Yang Mulia Awang Abd Hamid bin Haji Yahya

Yang Mulia Awang Johari bin Serudin

Yang Mulia Awang Ishak bin Ibrahim

Yang Mulia Dayangku Hajah Norhani binti Pengiran Haji Abd Rahman

Yang Mulia Dayangku Subrinah binti Pengiran Haji Kamaludin

Yang Mulia Dayang Hajah Noraini binti Pengiran Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Hajah Masniah binti Haji Tahir

Yang Mulia Dayang Azlina binti Haji Abd Safar

Yang Mulia Dayang Rosliza binti Suany

Yang Mulia Dayang Halifah binti Abidin

Yang Mulia Dayang Nor Rafidah binti Haji Abd Latif

Yang Mulia Haji Abd Halim bin Haji Samat

Yang Mulia Awang Mohd Suhaili bin Abdullah Liga

Yang Mulia Penolong Penguasa Penjara Awang Haji Saini bin Haji Maidin

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Awang Sarifuddin bin Haji Abd Karim

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Awang Ilham bin Haji Mohamed

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Awang Hamdani bin Mohd Salleh

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Awang Nordin bin Haji Mohammad Hamidon

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Awang Shahminan bin Haji Munap

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Dayang Hajah Rosni binti Kurus

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Awang Roslan bin Manap

Yang Mulia Pembantu Teknik Kanan Awang Salleh binti Hitam

Yang Mulia Penolong Kaunselor Penjara Hajah Mardiana binti Haji Mohiddin

Yang Mulia Pengajar Tingkat II Dayang Ratini binti Haji Abd Khamis

Yang Mulia Pegawai Penjara Awang Sabtu bin Haji Abdul Ghani

Yang Mulia Pegawai Penjara Awang Haji Amin bin Radin

Yang Mulia Pegawai Penjara Awang Norshahmana @ Muhammad Naqib Alfaez bin Haji Matnor

Yang Mulia Pegawai Penjara Awang Sharin Nizar bin Haji Nohi

Yang Mulia Pegawai Penjara Dayang Nur Aslinah binti Haji Abd Razak

Yang Mulia Pegawai Penjara Awang Fakri Zilkhairi bin Dato Seri Setia Haji Ibrahim

Yang Mulia Pegawai Penjara Awang Mohd Khairul Abdul Azim bin Haji Abd Said

Yang Mulia Pegawai Penjara Awang Mohammad Uzaini bin Haji Suhaili

Yang Mulia Ketua Wadar 137 Awang Bubin bin Haji Sulaiman

Yang Mulia Ketua Wadar 149 Awang Asbi bin Haji Silin

Yang Mulia Ketua Wadar 219 Awang Kahar bin Salleh

Yang Mulia Ketua Wadar 252 Dayang Roziwati binti Haji Mohd Taib

Yang Mulia Ketua Wadar 305 Awang Mohd Noor bin Awang Haji Othman

Yang Mulia Sarjan Wadar 144 Awang Mahali bin Haji Mohammad

Yang Mulia Sarjan Wadar 151 Awang Matsuni bin Haji Ahmad

Yang Mulia Sarjan Wadar 163 Awang Metussin bin Tengah

Yang Mulia Sarjan Wadar 176 Pengiran Mohd Yani bin Pengiran Haji Md Yassin

Yang Mulia Sarjan Wadar 190 Awang Baharin bin Bakri

Yang Mulia Sarjan Wadar 292 Dayang Nurhashimah binti Abdullah

Yang Mulia Sarjan Wadar 308 Awang Haji Bahrin bin Haji Jumat

Yang Mulia Sarjan Wadar 323 Awang Haji Kamarddin bin Haji Asmat

Yang Mulia Sarjan Wadar 372 Awang Mohd Hazmi bin Haji Md Sofian

Yang Mulia Sarjan Wadar 375 Dayang Rohaidah binti Hassali

Yang Mulia Sarjan Wadar 431 Dayang Shuarani binti Ismail

Yang Mulia Koperal Wadar 246 Pengiran Mohamad Jefri bin Pengiran Haji Zainal

Yang Mulia Koperal Wadar 255 Dayang Badariah binti Haji Duraman

Yang Mulia Koperal Wadar 277 Dayang Zunaidah binti Besar

Yang Mulia Koperal 294 Awang Haji Adanan bin Haji Jambol

Yang Mulia Koperal Wadar 299 Awang Ibrahim bin Awang Taha

Yang Mulia Koperal Wadar 376 Dayang Amoi binti Galawat

Yang Mulia Koperal Wadar 400 Awang Mohd Bahrin bin Haji Deli

Yang Mulia Koperal Wadar 408 Awang Ruzman bin Tarip

Yang Mulia Koperal Wadar 432 Dayang Noralenaindrawaty binti Mohd Sahat

Yang Mulia Koperal Wadar 493 Dayang Siti Habibah binti Haji Mahbub

Yang Mulia Koperal Wadar 496 Dayang Norlila binti Haji Ahmad

Yang Mulia Koperal Wadar 497 Dayang Lydiawati binti Yahya

Yang Mulia Koperal Wadar 499 Dayang Nur Atikah binti Haji Ahmad

Yang Mulia Koperal Wadar 636 Dayang Noor Hafizah binti Haji Omarali

Yang Mulia Wadar 461 Awang Haji Mohamamd Shokri bin Sadoran

Yang Mulia Wadar 463 Awang Hamzani bin Saban

Yang Mulia Wadar Wanita 490 Dayang Hajah Kahartini binti Haji Anggas

Yang Mulia Wadar Wanita 492 Dayang Masnado binti Samak @ Samad

Yang Mulia Wadar Wanita 500 Dayang Siti Normala binti Emran

Yang Mulia Wadar Wanita 501 Dayang Hajah Yusdianawati binti Mohd Ali Yusri

Yang Mulia Wadar Wanita 505 Dayang Nurul Dayiah binti Haji Mohd Daud

Yang Mulia Wadar Wanita 510 Dayang Seri Azuna binti Haji Mohd Yunus

Yang Mulia Wadar 516 Awang Piri bin Tagal

Yang Mulia Wadar 517 Awang Abd Ghani bin Abd Rahman

Yang Mulia Wadar 527 Awang Hamzah bin Awang Haji Musa

Yang Mulia Wadar 536 Awang Haji Mohamed Amin bin Haji Mohammad

Yang Mulia Wadar 537 Awang Haji Mohammad Fadzil bin Haji Kudil

Yang Mulia Wadar 565 Awang Haji Ahmad Sabireen bin Haji Abd Majid

Yang Mulia Wadar Wanita 610 Dayang Siti Huzaimah binti Haji Lakim

Yang Mulia Wadar Wanita 613 Dayang Hajah Erni binti Haji Abd Rahim

Yang Mulia Wadar Wanita 637 Dayang Mariam binti Haji Abd Ghani

Yang Mulia Wadar 675 Awang Haji Mohammad Zulhisham bin Haji Taha

Yang Mulia Wadar Wanita 702 Dayang Ani Khan binti Mohd Jasni Khan

Yang Mulia Dayang Nur Azra Zahirah binti Mohammad Subhi

Yang Mulia Dayang Hajah Zurinah binti Haji Abidin

Yang Mulia Dayang Hajah Rabi'ah binti Haji Abd Rashid

Yang Mulia Awang Zulkifli bin Tusin

Yang Mulia Awang Yusri bin Ahmad

 

Jawatankuasa Keselamatan Dan Ketenteraman Awam

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Yahya bin Haji Abd Rahman

Pengarah Bomba dan Penyelamat

 

Yang Mulia DCP Hj Mohd Jammy bin Hj Muhd Shah Al Islam

Timbalan Pesuruhjaya Polis

 

Yang Mulia Kol (L) Pengiran Norazmi bin Pengiran Haji Muhammad

Timbalan Pemerintah Markas Tentera Laut Diraja Brunei

 

Yang Mulia Dr Haji Zulaidi bin Haji Abd Latif

Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan

 

Yang Mulia Awang Haji Matnor bin Haji Salleh

Pengarah Jabatan Laut

 

Timbalan Pengerusi

Yang Mulia Awang Lim Hock Guan

Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat

 

Yang Mulia ACP Haji Abdul Wahid bin Haji Yahya

Timbalan Pengarah Jabatan Gerakan Polis Diraja Brunei

 

Yang Mulia Dr Hajah Lailawati binti Haji Jumat

Pengarah Perkhidmatan Hospital

 

Yang Mulia Awang Bazsa Alexzander bin Haji Basri

Pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Laut

 

Setiausaha

Yang Mulia Awang Shabandi bin Haji Abd Halim

Penolong Pengarah Bomba dan Penyelamat (Operasi)

 

Yang Mulia Penguasa Kanan Polis Awang Johari bin Dato Paduka Matnor

Ketua Urusetia Jawatankuasa Keselamatan dan Lalulintas

Jabatan Gerakan Polis Diraja Brunei

 

Yang Mulia Awang Haji Jamal bin Haji Tersad

Ketua Pegawai Eskutif Tingkat Khas Hospital RIPAS

 

Yang Mulia Dr Ang Swee Hui

Penguasa Perubatan Hospital RIPAS

 

Urusetia

Yang Mulia Penguasa Kanan Bomba Awang Shahrin bin Haji Mohd Jawie

Ketua Pemerintah Operasi

 

Yang Mulia ACP Awang Azahari bin Haji Awang Besar

Pengarah Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalulintas

 

Yang Mulia Penguasa Polis Mohammad Azrie bin Talip

Pemangku Pegawai Pemerintah Polis Marin

 

Yang Mulia Mejar (L) Haji Norbahrin bin Muamad

Markas Tentera Laut Diraja Brunei

 

Yang Mulia Dr Hjh Wadi Hana binti Haji Sudin

Pegawai Perubatan Jabatan Perkhidmatan Hospital

 

Yang Mulia Awang Muhamad Iq'bal bin Haji Ishak

Pentadbir Hospital Jabatan Perkhidmatan Hospital

 

Logistik

Yang Mulia Awang Haji Japar bin Haji Tahir

Penolong Pengarah Bomba dan Penyelamat (Tenikal)

 

Yang Mulia Awang Haji Ahmad bin Haji Adam

 

Jamuan

Yang Mulia Hajah Siti Mayang binti Haji Hussin

Penolong Pengarah Bomba dan Penyelamat (Perancangan Latihan dan Kakitangan)

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Penguasa Kanan Bomba Awang Mohd Yudieswandy bin Bakar

Yang Mulia Penguasa Kanan Bomba Awang Haji Mohammad bin Haji Sulaiman

Yang Mulia Penguasa Kanan Bomba Haji Janaidi bin Haji Gunong

Yang Mulia Penguasa Kanan Polis Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Metali

Yang Mulia Pemangku Penguasa Kanan Bomba Othman Jailani bin Haji Ismail

Yang Mulia Penguasa Bomba Nohi Irwan Surkarki bin Haji Pawi

Yang Mulia Leftenan (L) Ahmad Rashidi bin Hatnan

Yang Mulia Penolong Penguasa Bomba Awang Annua bin Bangau

Yang Mulia Penolong Penguasa Polis Haji Mohd Termizi bin Dr Haji Mohd Yusop

Yang Mulia Penolong Penguasa Polis Wan Firdaus bin Haji Mohd Aminuddin

Yang Mulia Penolong Penguasa Polis Mohd Fairuze bin Haji Timbang

Yang Mulia Penolong Penguasa Polis Awang Ramzi Hayatina bin Dato Paduka Haji Ibrahim

Yang Mulia Penolong Penguasa Polis Awang Md Fathdillah bin Haji Abd Hamid

Yang Mulia Penolong Penguasa Polis Ramlee bin Untong

Yang Mulia SSJN Awang Morsidi bin Omar

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Fatimah binti Abdullah

Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Abd Wahid

Yang Mulia Awang Haji Rosman bin Haji Untong

Yang Mulia Dr Po Thaw Da

Yang Mulia Awang Haji Basri bin Haji Said

Yang Mulia Dayang Hajah Nora binti Haji Md Yussof

Yang Mulia Awang Haji Hamdan bin Haji Metassan

Yang Mulia Awang Koh Eng Soon

Yang Mulia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Talip

 

Jawatankuasa Publisiti Dan Promosi

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Haji Madli bin Mohd Yussof

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Suffian bin Haji Bungsu

 Pengarah Radio Television Brunei

 

Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Mohammad

Pemangku Pengarah Penerangan

 

Setiausaha

Yang Mulia Dayang Noor Hidayatun Na'imah binti Haji Amir Hidayat

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Hilmy bin Haji Zainal

Jabatan Penerangan

 

Yang Mulia Awang Hayatdy bin Idris

Jabatan Radio Television Brunei

 

Ahli - Ahli

Yang Mulia Dayang Noorhalinah binti Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Wardini binti Haji Jais

Yang Mulia Dayang Sofinah binti Haji Awang Mat Jaino

Yang Mulia Dayang Rakiah binti Sabtu

Yang Mulia Dayang Noriah binti Haji Nudin

Yang Mulia Dayang Norhayati bin Abd Wahab

Yang Mulia Awangku Haji Mohd Naqiuddin bin Pengiran Haji Ali

Yang Mulia Dayang Hajah Noorashidah binti Haji Aliomar

Yang Mulia Awang Kassim bin Haji Abdul Rahman

Yang Mulia Awang Hilmy bin Haji Zainal

Yang Mulia Awang Haji Md Hassan bin Haji Ismail

Yang Mulia Awang Ali Termizzi bin Haji Ramli

Yang Mulia Awang Haji Sahari bin Akim

Yang Mulia Pengiran Hajah Fatimah binti Pengiran Haji Mohd Noor

Yang Mulia Dayang Norliah binti Haji Md Zain

Yang Mulia Awang Masri bin Osman

Yang Mulia Awang Haji Ariffin bin Mohd Noor

Yang Mulia Awang Haji Roslan bin Ampuan Haji Tengah

Yang Mulia Awang Muhammad Al-Khaliq bin Ali

Yang Mulia Wan Sahran bin Wan Ahmadi

Yang Mulia Dayangku Vivy Malessa binti Pengiran Ibrahim

Yang Mulia Dayang Saerah binti Haji Abd Ghani

Yang Mulia Dayang Aimi binti Sani

Yang Mulia Awang Haji Masamaleh bin Haji Md Ali

Yang Mulia Awang Mohd Zul-Izzi bin Haji Duraman

Yang Mulia Pengiran Amirul Nizam bin Pengiran Haji Mohd Ali

Yang Mulia Awang Mohammad Asri bin Abas

Yang Mulia Awang Md Nizam bin Abdullah

Yang Mulia Awang Haji Hassan bin Haji Mudin

Yang Mulia Awang Mohd Suhud bin Haji Bungsu

Yang Mulia Pengiran Arsul bin Pengiran Haji Abd Momin

Yang Mulia Awang Haji Mahmud Hafidzie bin Haji Ali Mashod

Yang Mulia Awang Mohammad Arif bin Matali

Yang Mulia Dayang Dona Azfina binti Ibrahim

Yang Mulia Dayang Jorrani binti Haji Zainal

Yang Mulia Awang Jonathan Kho Chew Sen

Yang Mulia Dayang Ismawaty binti Hj Ma'aruf

Yang Mulia Awang Sihat bin Haji Jumat

Yang Mulia Awang Filzah bin Haji Abd Razak

Yang Mulia Awang Zulhilmi bin Osman

Yang Mulia Awang Haji Mohd Hidayat bin Haji Montil

Yang Mulia Awang Khairol bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Awang Haji Alishim bin Haji Ismail

Yang Mulia Dayang Hajah Noraini bin Haji Bini

Yang Mulia Pengiran Muhd Faizal Al'amin bin Pengiran Dato Paduka Haji Salim

Yang Mulia Awang Mohd Khirul Qayyum bin Mohd Julaihi

Yang Mulia Awang Haji Ali bin Haji Aji

Yang Mulia Awang Haji Mohd Daud bin Haji Metarsad

Yang Mulia Awang Chua Kok Vee @ Alan

Yang Mulia Awang Harisfadzilah bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Haji Saiful Bahrin bin Haji Mohd Yusof

Yang Mulia Awang Masuerianny bin Latif

Yang Mulia Awang Zulhilme bin Haji Omar

Yang Mulia Awang Hadri bin Mohammad

Yang Mulia Awang Mohd Shafie bin Hassan

Yang Mulia Awang Abd Muizz bin Munap

Yang Mulia Awang Adi Zulhasymi bin Mokisn

Yang Mulia Awang Mohd Nazree bin Salleh

Yang Mulia Awang Haji Daud bin Haji Zakaria

Yang Mulia Awangku Muhd Noorhamdi bin Pengiran Haji Daud

 Yang Mulia Dayang Hajah Rosni binti Haji Yussof

Yang Mulia Dayangku Siti Zaleha binti Pengiran Haji Metali

Yang Mulia Dayang Siti Nurihsan Aqilah binti Abdullah

Yang Mulia Awang Robin Seng bin DSLKOKPD Lukan

Yang Mulia Dayang Faridatul Fauzia binti Haji Ahmed

 

Jawatankuasa Persembahan

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Aliakbar bin Haji Ludin

Pemangku Timbalan Pengarah Penjara

 

Yang Mulia ASP Pengiran Shaiful Rezal Malek Faesal bin Pengiran Haji Marali

Pengarah Pancaragam Polis Diraja Brunei

 

Setiausaha

Yang Mulia Ketua Pengawal Penjara Awang Haji Ahmad bin Haji Damit

 

Pengawas

Yang Mulia Pegawai Penjara AwangAmri bin Haji Sawal

Yang Mulia Sarjan 250 Awang Roslee bin Haji Abd Wahab

Yang Mulia Sarjan 348 Awang Ali Asan bin Haji Enchi

Yang Mulia Kpl 297 Awang Haji Kifli bin Haji Matzin

 

Ahli-Ahli

Pasukan Penjara

Yang Mulia Sarjan 385 Awang Mat Azlan bin Haji Md Yussof

Yang Mulia Kpl 398 Awang Noor Azwan Affanddy bin Morshidi

Yang Mulia Kpl 552 Awang Tomie bin Tagal

Yang Mulia Wadar 467 Awang Md Khairul Nazri bin Haji Johari

Yang Mulia Wadar 423 Awang Md Dahrin bin Haji Mahmud

Yang Mulia Wadar 534 Awang Haji Fadilahalamin bin Haji Rosman

Yang Mulia Wadar 543 Awang Norizam bin Haji Awang Hidup

Yang Mulia Wadar 554 Awang Md Syukri bin Awang Asri

Yang Mulia Wadar 593 Awang Haji Shahroni bin Haji Serail

Yang Mulia Wadar 726 Awang Saiful Al Sufri bin Sani

Yang Mulia Wadar 758 Awang Abd Azim bin Metussin

Yang Mulia Sarjan 383 Awang Abd Wahab bin Haji Azahari

Yang Mulia Kpl 618 Dayang Haswati binti Haji Asli

Yang Mulia Wadar Wanita 498 Dayang Hasberina binti Haji Asli

Yang Mulia Wadar 556 Awang Adyman bin Haji Asat

Yang Mulia Wadar 570 Awangku Amiruddien bin Pengiran Haji Md Daud

Yang Mulia Wadar Wanita 616 Dayang Amal Farisha binti Haji Omar

Yang Mulia Wadar 659 Awang Md Emirul bin Haji Kamis

 

Pasukan Polis Diraja Brunei

Yang Mulia Insp Awang Haji Mohammad bin Haji Awang Damit

Yang Mulia Sm 71 Awang Besrah bin Haji Md Rais

Yang Mulia Sm 822 Awang Jasni bin Haji Bakri

Yang Mulia S/Sgt 139 Awang Umar bin Haji Ahmad Kiau

Yang Mulia S/Sgt 25 Awang Eden bin Kiau

Yang Mulia S/Sgt 141 Awang Zainal Abidin bin Haji Ibrahim

Yang Mulia S/Sgt 1259 Awang Sisa bin Momin

Yang Mulia S/Sgt 2460 Awang Haji Md Dani bin Haji Awg Damit

Yang Mulia S/Sgt 2415 Awang Zamain bin Haji Tuah

Yang Mulia S/Sgt 2453 Haji Abd Lamit bin Burut

Yang Mulia Sgt 135 Md Shah bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Sgt 2390 Sufri bin Haji Abd Majid

Yang Mulia Sgt 2393 Awang Osman bin Amnan

Yang Mulia Sgt 2402 Awang Haji Julaihi bin Haji Alim

Yang Mulia Sgt 41 Awang Hanafi bin Haji Halus

Yang Mulia Sgt 2367 Awang Habni bin Haji Sabli

Yang Mulia W/Sgt 2086 Dayang Kamariah binti Amit

Yang Mulia Sgt 2125 Awang Haji Duraman bin Haji Salleh

Yang Mulia W/Sgt 2998 Dayang Rujiah binti Haji Kassim

Yang Mulia Sgt 2376 Awang Md Jais bin Abidin

Yang Mulia Sgt 3734 Pengiran Md Alizan bin Pengiran Aliuddin

Yang Mulia Sgt 2614 Awang Basman bin Haji Ismail

Yang Mulia Sgt 2954 Awang Tin Chui Lian

Yang Mulia Sgt 3401 Awang Norshah bin Haji Yussof

Yang Mulia Sgt 3695 Awang Khairul Ariffin bin Haji Basri

Yang Mulia Cpl 3117 Awang Haji Jasmin bin Haji Moros

Yang Mulia Cpl 2526 Awang Morni bin Haji Tuah

Yang Mulia Cpl 2618 Awang Hasmi bin Ismail

Yang Mulia W/Cpl 2987 Dayang Norlilah binti Haji Rashid

Yang Mulia Cpl 2582 Awang Haji Tahir bin Idris

Yang Mulia W/Cpl 3001 Dayang Rokiah binti Abdullah Lima

Yang Mulia Cpl 3129 Awang Md Eruhan bin Haji Md Moksin

Yang Mulia Cpl 3087 Awang Noorsaifan bin Haji Garip

Yang Mulia Cpl 2758 Pengiran Rosdeaffandi bin Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Cpl 3435 Awang Najli bin Julaihi

Yang Mulia Cpl 3152 Awang Shukri bin Haji Sulaiman

Yang Mulia Cpl 3005 Dayang Salina binti Zenin

Yang Mulia Cpl 3693 Awang Jupprindi bin Haji Bakar

Yang Mulia Cpl 3935 Awang Noraizan bin Haji Yussof

Yang Mulia L/Cpl 4394 Awang Saiful Rizal bin Abu Bakar

Yang Mulia L/Cpl 4031 Awang Saini bin Haji Md Yassin

Yang Mulia W L/Cpl 4173 Dayang Christina binti Jumat

Yang Mulia W L/Cpl 4193 Dayang Hasdiana binti Asli

Yang Mulia L/Cpl 5212 Awang Laureno bin Abd Rahman

Yang Mulia L/Cpl 3980 Awang Ezrin bin Haji Edin @ Haji Abidin

Yang Mulia L/Cpl 5004 Awang Mohd Syafiee bin Abd Ghani

Yang Mulia A/L/Cpl 5965 Awang Md Fareq bin Md Radi

Yang Mulia A/L/Cpl 6383 Awang Haji Muhd Zul Habri bin Haji Md Yassin

Yang Mulia W/Apo 6332 Dayang Siti 'Aabdah binti Haji Mohd Jaafar

Yang Mulia Apo 6846 Pengiran Abd Muiz bin Pengiran Matzin

Yang Mulia Apo 6847 Awang Mohd Ubaidah bin Haji Awg Damit

Yang Mulia W/Apo 6848 Dayang Azimah Saleha binti Haji Abd Wahab

Yang Mulia W/Apo 6849 Dayang Ismawana binti Haji Metussin

Yang Mulia Apo 6850 Awang Nasib bin Haji Jais

Yang Mulia Apo 6851 Awang Noraziree bin Abu

Yang Mulia W/Apo 6852 Dayang Norkhafizah binti Suliman

Yang Mulia W/Apo 6853 Dayang Mas Susilawati binti Haji Sulaiman

Yang Mulia W/Apo 6854 Dayang Masinah binti Haji Ismail

Yang Mulia W/Apo 6855 Dayang Marry anak Seminai

Yang Mulia Apo 6856 Awang Mohammad Suzali bin Haji Suhaili

Yang Mulia W/Apo 6857 Dayang Siti Diyana binti Idris

Yang Mulia W/Apo 6858 Siti Norsyuhadah binti Abu Bakar

Yang Mulia Apo 6859 Awang Shahery bin Haji Mohd Ali

Yang Mulia W/Apo 6860 Dayang Suelvera binti Sujong

 

Jawatankuasa Pameran

Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Pudarno bin Binchin

Jabatan Muzium Brunei

 

Yang Mulia Dayang Hajah Fatimah binti Haji Aji

Jabatan Muzium Brunei

 

Setiausaha

 

Yang Mulia Awang Zul Hilmi bin Haji Mohd Zain

Jabatan Muzium Brunei

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Dayang Siti Syamiah binti Haji Mohammed @ Aliana

Yang Mulia Dayang Hajah Nur Kamilah binti Haji Ismail

Yang Mulia Awang Haji Rusli bin Haji Kadir

Yang Mulia Dayang Nurul 'Amalina binti Haji Mohd Saini

Yang Mulia Dayang Noradah binti Nasir

Yang Mulia Dayang Hajah Rosmina binti Haji Abd Rahman

Yang Mulia Hajah Kolam binti Haji Gapar

Yang Mulia Dayang Nora binti Haji Abdul Kadir

Yang Mulia Pengiran Haji Md Saiffin bin Pengiran Haji Md Yussof

Yang Mulia Awang Haji Ilham Rohaidi bin Haji Mashud

Yang Mulia Awang Kipli bin Bulat

Yang Mulia Dayang Hanani binti Muhaimin

Yang Mulia Pengiran Muhd Rafee bin Pg Dato Paduka Haji Metassim

Yang Mulia Awang Ariffin bin Mohd Hdali @ Md Ali

Yang Mulia Awang Mohammad Suzawadeen bin Mohd Zaidi

Yang Mulia Awang Rosland bin Haji Jinin

Yang Mulia Pengiran Anak Mohd Yusuf bin Pengiran Anak Haji Sallehuddin

Yang Mulia Awang Mustafa bin Haji Abdullah

Yang Mulia Dayang Nurul Ashikin binti Matali

Yang Mulia Awang Muhammad Nadzrul Al-Hapeez bin Haji Awang Mohidi

Yang Mulia Awang Hadiarlimas bin Kasim

Yang Mulia Awang Mohd Azri bin Mohd Taib

Yang Mulia Dayang Siti Zakiah Hanum binti Haji Hanipah

Yang Mulia Hajah Noor Kamar binti Awang Haji Murah

Yang Mulia Dayang Hasfa Shahedah binti Haji Mohamad

Yang Mulia Awang Asdinee bin Haji Asmat

 

Jawatankuasa Lumba Perahu

Pengerusi

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Haji Ibrahim

 

Timbalan Pengerusi

Yang Mulia Awang Haji Ibrahim bin Kasim

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Abu Bakar bin Abd Rahman

Yang Mulia Awang Haji Lakim bin Haji Tinggal

 

Penolong Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Abu Bakar bin Kasim

Yang Mulia Awang Mohd Nazree bin Haji Abu Bakar

 

Ketua Marshal

Yang Mulia Awang Haji Alias bin Haji Osman

 

Ketua Hakim Penamat

Yang Mulia Major (B) Awang Haji Masni bin Haji Husin

 

Pelepas Perlumbaan

Yang Mulia Awang Haji Matassim bin Haji Halus

 

Ketua Peralatan Dan Gelanggang

Yang Mulia Awang Haji Matassim bin Haji Halus

Yang Mulia Awang Hamidun bin Kanak

Yang Mulia Awang Haji Antin bin Md Zain

Yang Mulia Awang Johari bin Mustapha

 

Ketua Pengawas Kelengkapan Darat

Yang Mulia Awang Haji Munap bin Haji Nasir

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Daud bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Latif bin Haji Md Noor

Yang Mulia Awang Haji Salleh bin Haji Kayum

Yang Mulia Awang Shamsul Rizal bin Abd Rahman

 

Ketua Pengawas Kelangkapan Laut

Yang Mulia Awang Haji Jalil bin Haji Ahmad

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Zulfikri Haji Masri

Yang Mulia Awang Hasrin bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Mohd Yusof bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Haji Fikri bin Haji Matassan

Yang Mulia Awang Mohd Kahairi bin Abd Rahman

Yang Mulia Awang Abid bin Abd Rahman

Yang Mulia Awang Haji Mohmmad Jalimin bin Haji Jalil

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Azrimin bin Haji Jalil

 

Ketua Penyelaras Perlumbaan

Yang Mulia PW2 B) Haji Yahya bin Kassim

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Hamdani bin Haij Tinggal

Yang Mulia Awang Haji Kahar bin Haji Takong

Yang Mulia Awang Idris bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Japar bin Haji Bakar

Yang Mulia Awang Mohd Ezwan bin Osman

Yang Mulia Awang Md Ishamduddin bin Japri

Yang Mulia Awang Japri bin Ibrahim

Yang Mulia Awang Abd Karim bin Haji Kahar

Yang Mulia Awang Alizam bin Haji Bungsu

 

Ketua Pengawas Peserta

Yang Mulia Awang Ahmad bin Jair

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Mohammad Ali Khanifiah bin Haji Rosman

Yang Mulia Awang Mahmud Khairi bin Haji Mahmud

Yang Mulia Awang Aziz bin Haji Abu Bakar

 

Ketua Pengawal Berlepas

Yang Mulia Awang Johari bin Mustapha

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Hanisham bin Haji Matassim

Yang Mulia Awang Haji Fikri bin Haji Matasan

Yang Mulia Awang Johari bin Mustapa

Yang Mulia Awang Hazwan bin Johari

Yang Mulia Awang Hazman bin Johari

Yang Mulia 13005 L.Cpl Sharin bin Haji Matassim

Yang Mulia 16086 L.Cpl Md Sofian bin Haji Matassim

Yang Mulia Pengiran Haji Jaya bin Pengiran Haji Randah

Yang Mulia Awang Nizam bin Haji Bungsu

Yang Mulia Awang Nazir bin Haji Zulkifli

Yang Mulia Awang Md Nazir bin Sufi

Yang Mulia Awang Harmi bin Karim

Yang Mulia Awang Khairul bin Karim

Yang Mulia Awang Harifuddin bin Mohaimin

Yang Mulia Awang Md Wane Zul Haziq bin Nordin

Yang Mulia Awang Md Noroddin bin Haji Hamdani

Yang Mulia Awang Arif bin Johari

Yang Mulia Awang Md Abd Aziz bin Ali

Yang Mulia Awang Zulfadli bin Bungsu

 

Ketua Hakim Lorong

Yang Mulia Awang Haji Awang Antin bin Matzain

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Muhmud

Yang Mulia Awang Mohd Sudriman bin Haji Haris

 

Ketua Pencatat Masa

Yang Mulia Awang Haji Muhammad bin Salleh

 

Ahli-Ahli

Yang Mulia Awang Haji Jaafar bin Haji Tuah

Yang Mulia Awang Haji Ibrahim bin Timbang

Yang Mulia Awang Haji Bakar bin Kassim

Yang Mulia Awang Mohd Hamizan bin Haji Haris

Yang Mulia Awang Mohd Amirul Aqrabi bin Ahmad

Yang Mulia Awang Radzuan bin Haji Bakar

Yang Mulia Awang Haji Osman bin Aliassan

Yang Mulia Awang Haji Alim bin Haji Abdullah

Yang Mulia Dayang Nurhasimah binti Japri

Yang Mulia Dayang Abiatul Nadilah binti Ahmad

Yang Mulia Dayang Nur Fadilah binti Tahir

 

Jawatankuasa Juri Rayuan

Pengerusi

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Haji Ibrahim

                                                                                  

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Lakim bin Haji Tinggal

Yang Mulia Awang Haji Abu Bakar bin Abd Rahman

 

Ketua-Ketua Jawatankuasa Teknikal

Yang Mulia Major (B) Awang Haji Masni bin Haji Husin

Yang Mulia Awang Haji Yahya bin Kassim

Yang Mulia Awang Haji Antin bin Mat Zain

Yang Mulia Awang Ahmad bin Jair

Yang Mulia Awang Haji Metassim bin Haji Halus

 

Jawatankuasa Lumba Bot Laju

Penasihat

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin

Pegawai Daerah Brunei Dan Muara

 

Pengerusi

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yussof Bin Haji Mastan

 

Timbalan Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Haji Muhammad bin Pehin Orang Kaya Indera Laila Begawan Mudim Dato Seri Utama Haji Ismail

Yang Mulia Ampuan Haji Salleh Bin Ampuan Haji Judah

Yang Mulia Awang Ibrahim Bin Datu Laila Raja Haji Mohd Jair

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Raffee bin Haji Mohd Yussof

Yang Mulia Awang bin Ibrahim

Yang Mulia Dayang Asrinah binti Thalatha

Yang Mulia Awang Thomas Koh Kok Pang

 

Bendahari

Yang Mulia Awang Haji Karim bin Abdul Kadir

Yang Mulia Awang Haji Mohammad bin Abu Bakar

Yang Mulia Awang Haji Ramble bin Haji Mohamed

 

Penyelaras (Race Marshel)

Yang Mulia Awang Zailan bin Zaini

Yang Mulia Awang Alidi bin Haji Yahya

Yang Mulia Awang Zainal bin Haji Sabang

Yang Mulia Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Haji Daud

Yang Mulia Awang Teo Yong Ming

Yang Mulia Awang Mahrof bin Mahari

Yang Mulia Awang Naweh bin Ura

Yang Mulia Awang Sanip bin Abdullah Pria (Zakaria)

Yang Mulia Awang Haji Tahir bin Haji Mastan

Yang Mulia Awang Mohd Norul Amin bin Haji Mohd Yussof

Yang Mulia Awang Haji Zulkifli bin Haji Yahya

Yang Mulia Awang Haji Aziz bin Haji Muhammad

 

Hakim Dalam (Darat) / Hakim Pusingan / Masa /Pendaftaran

Yang Mulia Awang Haji Yaakub bin Haji Mohd Said (Ketua)

Yang Mulia Awang Haji Hussin bin Haji Mohd Said

Yang Mulia Awang Mohd Safuan Teo

Yang Mulia Awang Haji Yusof bin Haji Jumat

Yang Mulia Awang Haji Saiful Rizal bin Haji Mohd Yussof

Yang Mulia Awang Haji Azman bin Haji Mokti

Yang Mulia Awang Jeremy Naweh

Yang Mulia Awang Roslan bin Haji Omar

Yang Mulia Awang Mohamad Alip bin Abdullah

Yang Mulia Awang Abdul Wafiy bin Jaili

Yang Mulia Dayang Asrina binti Thalatha

Yang Mulia Dayang Sarinah binti Talip

Yang Mulia Dayang Norhidayah binti Maarof

Yang Mulia Dayang Juliana binti Naweh

Yang Mulia Dayang Norha binti Eya

Yang Mulia Dayang Masnah binti Haji Langgong

Yang Mulia Dayang Kamriah binti Matnoor

Yang Mulia Dayang Zainah binti Abdul Majid

Yang Mulia Dayang Norhasimah binti Asli

Yang Mulia Dayang Norliza binti Haji Mokti

 

Permakanan

Yang Mulia Awang Mohamad Alip bin Abdullah

Yang Mulia Awang Haji Saiful Rizal bin Haji Mohd Yussof

Yang Mulia Dayang Sarinah binti Talip

Yang Mulia Dayang Norhidayah binti Maarof

Yang Mulia Dayang Zainah binti Abdul Majid

Yang Mulia Dayang Norhasimah binti Asli

 

Jawatankuasa Jet Ski

Penasihat

Yang Mulia Haji Jamain bin Momin

(Pegawai Dearah Brunei /Muara)

 

Pengerusi/ Penyelaras

Yang Mulia Awang Christopher Keasberry

 

Penolong Penyelaras

Yang Mulia Awang Haji Idzam Norhaidi bin Haji Mashud

(Jabatan Pertanian dan Agri Makanan)

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Setiausaha

Yang Mulia Awang Tan Kah Boon

 

Pembantu Teknikal

Yang Mulia Awang Baharuddin bin Zainuddin

 

Hakim Pelepas

Yang Mulia Awang Erman bin Haji Mashud

 

Hakim Penamat

Yang Mulia Awang Seri Amir Mahadhir bin Haji Morshidi

 

Penolong Hakim Penamat

Yang Mulia Awang Gabriel Cheong

 

Hakim Keputusan

Yang Mulia Awang Seri Mashud Muliadi bin Haji Morshidi

 

Bahagian Logistik 1

Yang Mulia Awang Shahadan bin Abdol

 

Bahagian Logistik 2

Yang Mulia Awang Dzul Iskandar Abdullah

 

Ketua Keselamatan

Yang Mulia Awang Aznin bin Haji Tahir

Jabatan Belia dan Sukan

 

Ketua Marshal

Yang Mulia Awang Jamil bin Haji Abd Hamid

Jabatan Perkhidmatan Eletrik

 

Jawatankuasa Lumba Perahu Tambang Tradisi

Penasihat

Yang Mulia Awang Haji Jamain bin Momin

Pegawai Daerah Brunei Dan Muara

 

Pengerusi

Yang Mulia Awang Haji Razali bin Haji Kalong

 

Timbalan Pengerusi Bersama

Yang Mulia Awang Haji Marzuki bin Haji Buntan

Yang Mulia Awang Haji Osman bin Haji Saidin

Yang Mulia Awang Haji Salleh bin Haji Besar

Yang Mulia Awang Haji Johara bin Haji Daud

 

Setiausaha Bersama

Yang Mulia Awang Haji Wahab bin Haji Kalong

Yang Mulia Awang Haji Yusof bin Tuah

Yang Mulia Awang Haji Daud bin Haji Besar

Yang Mulia Awang Haji Supian bin Haji Razali

Yang Mulia Awang Haji Zaini bin Haji Hamid

Yang Mulia Awang Haji Dahlan bin Haji Kassim

Yang Mulia Awang Masdiam bin Haji Kassim

Yang Mulia Awang Haji Ramlan bin Haji Kassim

Yang Mulia Pengiran Kamaluddin bin Pengiran Mohammad

Yang Mulia Awang Haji Irman bin Haji Awang

Yang Mulia Awang Moktar bin Lamit

Yang Mulia Awang Firdaus bin Haji Wahab

Yang Mulia Awang Husnol Fahmi bin Haji Matzin

Yang Mulia Awang bin Harun

 

Penyelaras (Race Marshal)

Yang Mulia Awang Haji Razali bin Haji Kalong

Yang Mulia Awang Haji Wahab bin Haji Kalong

Yang Mulia Awang Haji Marzuki bin Haji Buntan​