Senarai Nama-Nama Peserta Regata Brunei Darussalam 2014


​Peserta Jet Ski

Lumba Jet Ski 4 Stroke (Normally Aspirated)

Peserta

 1. Haji Idzam Norhaidi bin Haji Mashud – Brand SEA-DOO HX (Brunei)
 2. Awg Muhammad Arif bin Ahmad Tarmizi – Brand YAMAHA FX-HO (Malaysia)
 3. Awg Norisman bin Basri – Brand YAMAHA VH SPORT (Brunei)
 4. Awg Isbah bin Zaini – Brand SEA-DOO GTI (Brunei)
 5. Awg Dzulkifli Iskandar bin Abdullah – Brand SEA-DOO SPX (Brunei)
 6. Ampuan Rodey Iskandar bin Haji Ampuan Abdul Kahar – Brand YAMAHA GPR (Brunei)
 7. Awg Haji Seri Mashud Muliadi bin Haji Morshidi – Brand YAMAHA VX 700 (Brunei)
 8. Awg Haji Seri Mahadhir bin Haji Morshidi – Brand YAMAHA VX SPORT (Brunei)
 9. Awg Sharul Amri bin Awg Saban – Brand SEA-DOO GTi (Brunei)

 

Lumba Jet Ski 4 Stroke (Open)

Peserta

 1. Haji Idzam Norhaidi bin Haji Mashud – Brand YAMAHA FZR (Brunei)
 2. Awg Muhammad Arif bin Ahmad Tarmizi – Brand YAMAHA FX-HO (Malaysia)
 3. Christopher Kaesberry – Brand SEA-DOO RXT-X (Brunei)
 4. Awg Baharuddin bin Zainuddin – Brand YAMAHA VXR (Brunei)
 5. Awg Dzulkifli Iskandar bin Abdullah – Brand SEA-DOO SPX (Brunei)
 6. Ampuan Rodey Iskandar bin Haji Ampuan Abdul Kahar – Brand YAMAHA GPR (Brunei)
 7. Abdul Hadi bin Zaini – Brand SEA-DOO RXP-X (Brunei)
 8. Awg Norisman bin Basri – Brand YAMAHA VX SPORT (Brunei)
 9. Haji Zainal bin Zulkifli – Brand SEA-DOO RXTX (Brunei)
 10. Awg Isbah bin Zaini – Brand SEA-DOO GTI (Brunei)
 11. Tan Kah Boon – Brand YAMAHA FX-HO (Brunei)
 12. Awg Sharul Amri bin Awg Saban – Brand SEA-DOO GTi (Brunei)

 

Peserta Lumba Perahu Tambang

Lumba Perahu Tambang Tradisi 60 HP (4 Pusingan)

Peserta

 1. Kamis bin Besar (SUMOR TUJUH & CAHAYA SUMOR TUJUH) – Kg. Setia B
 2. Kassim bin Japar (FERRARY 88) – Kg. Peramu
 3. Nabil bin Haji Zaini (BURAK) – Kg. Peramu
 4. Haji Muhd Khudzairi bin Haji Marfuji (BONEKA) - Kg. Saba
 5. Md Azizi Shafie bin Haji Khudzairi (BONEKA) - Kg. Saba
 6. Pg Kamaludden bin Pg Mohamad (TAJUL ASHIKIN) – Kg. Tajudin Hitam
 7. Md Hanafiee Eldee bin Haji Daud (JERUNG JUARA) – Kg. Bolkiah B
 8. Abd Muhaimin bin Armani (MERCURY 7) – Kg. Bolkiah B
 9. Muslidi bin Tapah (LASER LINE 0.3) – Limbang
 10. Husaini bin Abdul Wahap (LASER LINE) - Limbang

 

Lumba Perahu Tambang Tradisi 85 HP (5 Pusingan)

Peserta       

 1. Kamis bin Besar SUMOR TUJUH & CAHAYA SUMOR TUJUH) – Kg. Setia B
 2. Kassim bin Japar (BURAK 212) – Kg. Peramu
 3. Abd Hamid bin Idris (BURAK 212) – Kg. Peramu
 4. Haji Muhd Khudzairi bin Haji Marfuji (BONEKA) - Kg. Saba
 5. Md Azizi Shafie bin Haji Khudzairi (BONEKA) - Kg. Saba
 6. Pg Kamaludden bin Pg Mohamad (TAJUL ASHIKIN) – Kg. Tajudin Hitam
 7. Haji Zulkifli bin Haji Ismail (ALPHIN STARS) – Kg. Setia A
 8. Md Saiful Bahrin (ROCK STARS) – Kg. Setia A
 9. Muhd Taha (BUFORI F1) – Kg. Setia B
 10. Md Yusri bin Maidin (SUMOR7 111) – Kg. Bolkiah A
 11. Muslidi bin Tapah (LASER LINE 0.3) – Limbang

 

Pesert​a Bot Laju

Lumba Bot Laju 60 SST (6 pusingan)

Peserta

 1. Nawek Ura – JEN 4 (Kuala Belait)
 2. Haji Morni – EIGHTY NENETY (Brunei)
 3. Paulus Ho – MALIGAI (i) (Sibu)
 4. Paulus Ho – MALIGAI (ii) (Sibu)
 5. Tutong Team
 6. Bunut Racing Team - (Brunei)
 7. Cheetah Racing Team
 8. Admond Racing Team

 

Lumba Bot Laju 18 HP (3 pusingan)

Peserta

 1. Haji Md Nooramin bin Hj Md Yussof – Cheetah 400 (Brunei)
 2. Menunggol Racing Team
 3. Borak (i) (Brunei)
 4. RX 7
 5. Mamee Racing Team
 6. Jubang Racing Team
 7. Borak (ii) (Brunei)
 8. Sibu Racing Team (i) (Kuching)
 9. Sibu Racing Team (ii) (Kuching)
 10. Sibu Racing Team (iii) (Kuching)
 11. Sibu Racing Team (iv) (Kuching)

 

Lumba Bot Laju 50 HP (5 pusingan)

Peserta

 1. Muhammad Safwan Teo – SUKASUKA (i) (Kuala Belait)
 2. Muhammad Safwan Teo – SUKASUKA (ii) (Kuala Belait)
 3. Leong Racing Team
 4. Mamee Racing Team
 5. Haji Ismail bin Haji Kabun - LELAMANCANAI
 6. Bunut Racing Team - (Brunei)
 7. Cheetah Racing Team

 

 

Lumba Bot Laju 50 HP (5 pusingan)

Peserta

 1. Muhammad Safwan Teo – SUKASUKA (i) (Kuala Belait)
 2. Muhammad Safwan Teo – SUKASUKA (ii) (Kuala Belait)
 3. Leong Racing Team
 4. Mamee Racing Team
 5. Haji Ismail bin Haji Kabun - LELAMANCANAI
 6. Bunut Racing Team - (Brunei)
 7. Cheetah Racing Team

 

Lumba Bot Laju 30 HP (4 pusingan)

Peserta

 1. Hj Rafee bin Hj Md Yussof – Cheetah 400 (Brunei)
 2. Osman 57 (Brunei)
 3. ASEAN
 4. K.B. Racing Team
 5. Jubang Limbang
 6. Kenawit (i) (Kuching)
 7. Kenawit (ii) (Kuching)
 8. Kenawit (iii) (Kuching)
 9. Kenawit (iv) (Kuching)
 10. Kenawit (v ) (Kuching)
 11. Kapit (Kuching)
 12. Bintulu (i)
 13. Bintulu (ii)

 

Lumba Bot Laju 50 HP (5 pusingan)

Peserta

 1. Muhammad Safwan Teo – SUKASUKA (i) (Kuala Belait)
 2. Safwan Teo – SUKASUKA (ii) (Kuala Belait)
 3. Leong Racing Team
 4. Mamee Racing Team
 5. Haji Ismail bin Haji Kabun - LELAMANCANAI
 6. Bunut Racing Team - (Brunei)
 7. Cheetah Racing Team

 

Lumba Bot Laju 40 hp kebawah (5 pusingan)

Peserta

 1. Bunut Racing Team (Brunei)
 2. Leong Racing Team
 3. Mamee Racing Team
 4. Hj Rafee bin Hj Md Yussof – Cheetah 400 (Brunei)
 5. Sumur 7 (Brunei)
 6. Along Racing Team - (Brunei)

 

 

Lumba Bot Laju 60 SST (6 pusingan)

Peserta

 1. Nawek Ura – JEN 4 (Kuala Belait)
 2. Haji Morni – EIGHTY NENETY (Brunei)
 3. Paulus Ho – MALIGAI (i) (Sibu)
 4. paulus Ho – MALIGAI (ii) (Sibu)
 5. Tutong Team
 6. Bunut Racing Team - (Brunei)
 7. Cheetah Racing Team
 8. Admond Racing Team

 

 

Peserta Lu​mba Perahu Tradisi Dan Fiber Glass

Pasukan Acara Khas

Nama Pasukan: PASUKAN AHLI JAWATANKUASA REGATA 'A'

Nama Pengurus: Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Majid bin Mangarshah

Nama Perahu: Rajawali

Peserta:

 • Yang Dimuliakan Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Majid bin Mangarshah
 • Yang Mulia Awang Haji Haris bin Haji Ibrahim
 • Yang Mulia Awang Shamsul bin Abd Rahman
 • Yang Mulia Awang Haji Lakim bin Haji Tinggal
 • Yang Mulia Awang Johari bin Mustapha
 • Yang Mulia Awang Haji Matassim bin Haji Halus
 • Yang Mulia Awang Rosli bin Mahmud
 • Yang Mulia Awang Haji Yahya bin Haji Kasim
 • Yang Mulia Awang Haji Japar bin Tuah
 • Yang Mulia Awang Haji Alias bin Haji Osman
 • Yang Mulia Awang Ahmad bin Jair
 • Yang Mulia Awang Md Sofian bin Haji Matassim
 • Yang Mulia Pengiran Matassan bin Pengiran Ibrahim

 

Nama Pasukan: PASUKAN AHLI JAWATANKUASA REGATA 'B'

Nama Pengurus: Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Manap

Nama Perahu: Punai

Peserta:

 • Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Manap
 • Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Abd Malek
 • Yang Mulia Awang Saipul bin Abd Rahman
 • Yang Mulia Awang Hamidon bin Kanak
 • Yang Mulia Awang Hanisham bin Haji Matassim
 • Yang Mulia Awang Haji Fikri bin Haji Matassan
 • Yang Mulia Awang Haji Antin bin Md Zain
 • Yang Mulia Awang Haji Jalil bin Haji Ahmad
 • Yang Mulia Awang Haji Munap bin Haji Basir
 • Yang Mulia Awang Haji Amir Hamzah bin Md Zain
 • Yang Mulia Awang Nazri bin Haji Zulkifle
 • Yang Mulia Awang Sharizan bin Haji Matassim
 • Yang Mulia Awang Haji Md Jalimin bin Haji Jalil
 • Yang Mulia Pengiran Jaya bin Pengiran Randah

 

Nama Pasukan: PASUKAN MENTERI-MENTERI DAN TIMBALAN-TIMBALAN MENTERI

Nama Pengurus: Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong

Nama Perahu: Banting-Banting

Peserta:

 • Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong
 • Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Adanan bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Seri Setia Awang Haji Mohd Yusof
 • Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar
 • Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi binHaji Osman
 • Yang Berhormat Pehin Dato Singamenteri Kolonel (Bersara) Dato Seri Paduka Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar
 • Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Abdullah bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar
 • Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Ali bin Haji Apong
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mustappa bin Haji Sirat
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Bahrin bin Abdullah
 • Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Yusoff bin Haji Ismail
 • Yang Arif Dato Seri Setia Awang Haji Mohd Zaimi bin Haji Talip

 

Nama Pasukan: PASUKAN ORANG-ORANG BERGELAR

Nama Pengurus: Yang Mulia Pengarah Awang Haji Brahim @ Momin bin Haji Md Yusof

Nama Perahu: Belais

Peserta:

 • Yang Amat Mulia Pengiran Laila Chateria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abd Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar
 • Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Mohd Yusof
 • Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud
 • Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Maharaja Selia Haji Tarip
 • Yang Dimuliakan Pehin Penyurat Haji Awang Osman bin Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Awang Mohd Said
 • Yang Dimuliakan Pehin Penyurat Awang Maidin bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Haji Abd Hamid
 • Yang Mulia Hulubalang Diraja Awang Lundin bin Salleh
 • Yang Mulia Pengarah Haji Kilali bin Haji Abdul Rahman
 • Yang Mulia Pengarah Awang Haji Mokti bin Salleh
 • Yang Mulia Pengarah Awang Haji Brahim @ Momin bin Haji Md Yusof
 • Yang Mulia Orang Kaya Kesuma Awang Haji Md Yunus bin Haji Kamis

 

Nama Pasukan: PASUKAN PESURUHJAYA-PESURUHJAYA TINGGI, DUTA-DUTA BESAR DAN PERWAKILAN-PERWAKILAN NEGARA ASING

Nama Pengurus: HE, Mohammad J.A. Hashim (Arab Saudi)

Nama Perahu: Kitang

Peserta:

 • HE, Daniel Shields (USA)
 • HE, Mohammad J.A. Hashim (Arab Saudi)
 • HE, Mark Strasser (Canada)
 • HE, Nestor Ochoa (Philippines)
 • HE, Phommy Keodalavinch (Loas)
 • HE, David Campbell (United Kingdom)
 • HE, Todd Mercer (Australia)
 • HE, Zheng (China)
 • Carlos Cepe (Philippines)
 • Yuji Shiono (Japan)
 • Reduan (Malaysia)
 • Sunsuripto (Indonesia)

 

Nama Pasukan: Pasukan Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap

Nama Pengurus: Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Roselan bin Haji Daud

Nama Perahu: Tara-Tara

Peserta:

 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Roselan bin Haji Daud
 • Yang Mulia Awang Yahya bin Haji Idris
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Salam bin Abdul Momin
 • Yang Mulia Awang Adi Shamsul bin Haji Sabli
 • Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Dato Paduka Haji Azmansham bin Pengiran Haji Mohamad
 • Yang Mulia Awang Eddie bin Dato Paduka Haji Sunny
 • Yang Mulia Awang Dato Paduka Haji Suhaimi bin Haji Gafar
 • Yang Mulia Awang Idris bin Haji Ali YM Dr Awang Haj Abdul Manaf bin Haji Metussin
 • Yang Mulia Awang Zakaria bin Haji Serudin
 • Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd Yussof
 • Yang Mulia Awang Haji Mahrub bin Haji Murni

 

Nama Pasukan: Pasukan Wazir

Nama Perahu: Kenawai

 

Nama Pasukan:Pasukan Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampong

Nama Perahu: Penjulong

 

Pasukan Kementerian-Kementerian

Nama Pasukan: JABATAN PERDANA MENTERI, MS PDB,

Nama Pengurus: Awang Abd Sahrimin bin Abd Rahman

Jurulatih: Awang Judin bin Damit

Peserta:

 • Awang Hasnan bin Haji Duraman
 • Awang Ali Rahman bin Haji Tudin
 • Awang Razman bin Muhd Shah
 • Awang Muhd Zainuddin bin Abdullah Awang Mohd Sharoni bin Haji Tarsat
 • Awang Jalane bin Haji Rahim
 • Awang Mohd Zohdi bin Haji Awg Burut
 • Awang Merali bin Damit
 • Awang Ali bin Damit
 • Awang Bahrin bin Haji Tuah
 • Awang Jasnima bin Haji Abu Bakar
 • Awang Syazwan bin Haji Kefli
 • Awang Mohd Sallehin bin Awang Masri
 • Awang Rozaini bin Talip
 • Awangku Ramzirabani bin Pengiran Haji Mohammad
 • Awang Md Azri bin Mohd Said
 • Awang Md Qamarul Ariffin bin Mustafa
 • Awang Judin bin Haji Damit

 

Nama Pasukan: KEMENTERIAN PERTAHANAN

Nama Pengurus: 596 Mejar (L) Awang Haji Norbahrin bin Haji Muamad

Jurulatih: 10506 Sjn Awang Morsidi bin Omar

Peserta:

 • 10879 Ssjn Awang Mohd Mohaini bin Haji Othman
 • 12430 Ssjn Awang Ali Khanifah bin Haji Rosman
 • 11974 Ssjn (L) Awang Mardini bin Bakir
 • 15636 Sjn (U) Awang Zuraidy bin Haji Muhammad
 • 11302 Kpl Awang Suhaimi bin Abu Bakar
 • 14050 Kpl (L) Pengiran Shamsher bin Pengiran Haji Md Said
 • 14342 Kpl (L) Awang Matasan bin Bakir
 • 14743 Kpl (L) Awang Nurhairul bin Haji Lattif
 • 12974 Kpl Awang Hazmi bin Haji Suhaili
 • 13060 LKpl Awang Erwandi bin Haji Aji
 • 13644 LKpl Awang Roslandi bin Usof
 • 14100 Lkpl Awang Ahmad bin Haji Linggas
 • 15163 LKpl Awang Azami bin Mohd Jinin
 • 15584 LKpl Awang Alihan bin Haji Abas
 • 15747 LKpl Awang Md Irwandi bin Haji Md Said
 • 16068 LKpl Awang Md Jefri bin Haji Othman
 • 16356 LKpl (L) Awang Eddy Rozeyime bin Ali
 • 16567 LKpl Awang Saiful Rizal bin Abd Rahman
 • 16671 LKpl Awang Md Faiz bin Haji Marali
 • 16512 LKpl Awang Herman bin Ahmad
 • 17180 LKpl Awang Md Saiful Syamsir bin Saini
 • 17509 LKpl Awang Sharimi bin Haji Sharbini
 • 13526 Sld Awang Haji Azif Harith bin Bidin
 • 16107 Sld Awang Kula bin Rejab
 • 17058 Sld Awang Saidi bin Haji Agai
 • 17854 Sld Awang Md Khamarul Adzaren bin Sahari
 • 18001 Sld Awang Mohd Ariffin bin Haji Marali
 • 15173 Sld Awang Md Ismail bin Mohd Jinin
 • 17925 Sld Awang Abd Rahman bin Damit
 • 972 Lt (L) Awang Ahmad Rashidi bin Hatnan

Simpanan:

 • 18074 LKpl (U) Awang Gamaroul bin Suhaili
 • 14916 Kpl (L) Pengiran Shahda Idwan

 

 

Nama Pasukan: KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

Nama Pengurus: Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus

Jurulatih: Awang Saini bin Haji Hamit

Peserta:

 • Awang Anuar bin Haji Zaidi
 • Awang Abd Razak bin Ali Akbar
 • Awang Yapah bin Sakol
 • Awang Awang Haji Mahimin bin Mohd Jair
 • Awang Mohd Said bin Metali
 • Awang Tea Bee Hang
 • Awang Enchie bin Nangkat
 • Awang Sambas bin Haji Yusof
 • Awang Haji Mohd Hapizan bin Haji Mohd Salleh
 • Awang Haji Japar Sidek bin Haji Mudin
 • Awang Haji Jamali bin Haji Judin
 • Awang Santap anak Ngawet
 • Awang Haji Kefli bin Haji Hashim
 • Awang Osman bin Haji Piut
 • Awang Haji Mohd Shahrin bin Haji Tarsad
 • Awang Haji Yunos bin Haji Jidin
 • Awang Rashidi bin Ahmad
 • Awang Ali bin Haji Tuah
 • Awang Haji Mohaimin bin Haji Abu Bakar
 • Awang Samli bin Haji Bangok
 • Awang Antong anak Umbah
 • Awang Shirley Erddy bin Larik
 • Awang Haji Hashlan bin Abdullah

 

Nama Pasukan: KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT

Nama Pengurus: Awang Haji Nordin bin Haji Buntan

Jurulatih: Awang Japar bin Haji Jaya

Peserta:

 • Awang Haji Mohammad bin Haji Sulaiman
 • Awang Rait anak Sakai
 • Awang Mohd Saifuddin bin Abdullah
 • Awang Haji Juni bin Haji Aris
 • Awang Mohammad bin Haji Hashim
 • Awang Haji Othman bin Haji Mokti
 • Awang Haji Murni bin Haji Maidin
 • Awang Haji Roslan bin Haji Bakir
 • Awang Abd Majid bin Haji Muhammad
 • Awang Haji Bakri bin Haji Othman
 • Awang Roberd anak Uja
 • Awang Haji Bujang bin Haji Puteh
 • Awang Norazri bin Haji Abd Ghani
 • Awang Haji Roslan bin Haji Tuah
 • Awang Matali bin Haji Bini
 • Awang Roslani bin Haji Piut
 • Awang Masdiwijaya bin Md Akhir
 • Awang Md Suhardilah bin Haji Noraziz
 • Awang Kamilan bin Haji Tangah
 • Awang Haji Asli bin Haji Jaludin
 • Awang Md Sani bin Haji Asli
 • Awang Peranchis anak Bayang
 • Awang Alex bin Tengah
 • Awang Rufiandi bin Abdul Rahman
 • Awang Samri bin Haji Mat Yassin
 • Awang Haziman bin Haji Abd Halim
 • Awang Ishak bin Haji Ahmad
 • Awang Md Khairul Rizam bin Rakawi
 • Awang Sallehudin bin Md Salleh
 • Awang Kamarul Fakri bin Haji Abu Bakar
 • Awang Shahzeffery bin Sahat
 • Awang Zulfakri bin Haji Ismail
 • Awang Erwan bin Haji Abdullah
 • Awang Zaim bin Haji Md Shadon
 • Awang Md Lani bin Abdullah
 • Awang Roniadiwan bin Tajudin
 • Awang Md Izi Naqiuddin bin Yahya
 • Awang Mohd Zaim bin Jaya
 • Awang Md Zulhilmi bin Adanan
 • Awang Md Firdaus bin Matzin
 • Awang Haji Mohd Khairul Nizam Muiz bin Pengarah Haji Ibrahim
 • Awang Ahmad bin Karim
 • Awang Mohd Nornisahril Ridhwan bin Haji Junit
 • Awang Mohd Yusradillah bin Awg Haji Yussof
 • Awang Abd Khawi bin Haji Bagol
 • Awang Muhammad Khairul Razekin bin Haji Abd Ghani
 • Awang Mohammad Amir Faisal bin Haji Ahmad Daud
 • Awang Rapidi bin Haji Matali
 • Awang Haji Bini bin Haji Safar

 

Nama Pasukan: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

Nama Pengurus: Awang Haji Kaseh bin Haji Yusof

Jurulatih: Awang Haji Jefery bin Mega

Peserta:

 • Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia
 • Awang Yahya bin bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar
 • Awang Haji Kaseh bin Haji Yusof
 • Awang Mohammad bin Mail
 • Awang Haji Aji bin Haji Safar
 • Pengiran Julkefli bin Pg Md Salleh
 • Awang Haji Jefery bin Haji Mega
 • Awang Abd Karim bin Haji Chuchu
 • Awang Haji Saini bin Haji Bakar
 • Awang Haji Salleh bin Haji Md Tahir
 • Awang Haji Yusdi bin Haji Matzin
 • Awang Abd Azis bin Haji Abd Rahman
 • Awang Haji Chuchu bin Haji Kassim
 • Awang Othman bin Haji Abdullah
 • Awang Mohammad bin Haji Tuah
 • Awang Haji Ismail bin Haji Sabtu
 • Awang Zulkefli bin Haji Matali
 • Awang Sumardi bin Haji Mohammad
 • Awang Iswandi bin Haji Raya
 • Awang Haji Bidin bin Suru
 • Awang Sabli bin Haji Dewa
 • Awang Ahmad bin Puteh
 • Awang Nazree
 • Awang Haji Marzuki bin Haji Rosimi
 • Awang Haji Zakaria bin Haji Uman
 • Awang Japaradam bin Haji Japar
 • Awang Fauzi bin Haji Japarali
 • Awang Jamaluddin bin Haji Lamat
 • Awang Besar @ Kifli bin Yusof
 • Pengiran Sallehudin bin Pengiran Hj Md Salleh
 • Awang Abd Nazim

Simpanan:

 • Pengiran Duraman bin Pengiran Damit

 

Nama Pasukan: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nama Pengurus: Awang Alizamri bin Haji Abd Latif

Jurulatih: Awang Abd Sani bin Haji Astor

Peserta:

 • Awang Alwis bin Mohamad
 • Awang Haji Mohd Ayub bin Haji Mat Suhaili
 • Awang Haji Adanan bin Haji Bakar
 • Awang Pg Md Taib bin Pg Md Zainal
 • Awang Bakri bin Karim
 • Awang Md Ali bin Haji Bakar
 • Awang Nordin bin Haji Ibrahim
 • Awang Haji Zakaria bin Haji Nikman
 • Awang Ali Nuzul bin Ali Osman
 • Awang Musa bin Tamin
 • Awang Rosmine bin Haji Metasan
 • Awang Asri bin Osman
 • Awang Haji Mohd Nooh bin Haji Raub
 • Awang Yunor bin Nasir
 • Awang Haji Hasemi bin Haji Hashim
 • Awang Ali bin Munel
 • Awang Haji Ahmad bin Haji Metusin
 • Awang Haji Mohd Jaliman bin Haji Jalil
 • Awangku Haji Mohd Shahdoni bin Pg Daud
 • Awang Mohd Harisfadillah bin Jackriah
 • Awang Ajary @ Azri bin Apong
 • Awang Haji Rahimni bin Haji Pundat
 • Awang Haji Abdul Hafiz bin Haji Rusli
 • Awang Asmali bin Osman
 • Awang Mohd Arif bin Haji Metassan
 • Awang Seruji bin Haji Omar

 

Nama Pasukan: KEMENTERIAN KEWANGAN

Nama Pengurus: Awang Ahamddin bin Haji Abdul Rahman

Jurulatih: Awang Haji Hasnan bin Haji Tangah

Peserta:

 • Awang Haji Hasnan bin Haji Tangah
 • Awang Haji Muhd Amalul Arifin bin Haji Sulaiman
 • Awang Haji Muhammad bin Haji Salleh
 • Awang Mohd Isrul Fazli bin Haji Ismail
 • Awang Haji Abd Rahim bin Haji Tahir
 • Awang Haji Azhari bin Haji Timbang
 • Awang Haji Abd Aziz bin Haji Japar
 • Awang Serudin bin Mohammad
 • Awang Muhd Ali Suffian bin Mijan
 • Awang Rozi bin Ibrahim
 • Awang Kassim bin Haji Omar
 • Awang Haji Ludin bin Haji Laini
 • Awang Mohd Salleh bin Haji Ahmad
 • Awang Hamadi bin Haji Jubli
 • Awang Md Azman bin Haji Jais
 • Awang Ismady Shamdee bin Haji Ismail
 • Awang Md Nazri bin Haji Jahri
 • Awang Mohd Zunnur bin Ali
 • Awang Fikri bin Haji Metassan
 • Awang Mohd Afi Zulhilmi bin Saat
 • Awang Haji Rosli bin Haji Hamid
 • Awang Haji Mahli bin Haji Ahmad

 

Nama Pasukan: KEMENTERIAN KESIHATAN

Peserta:

 • Awang Haji Mustapa bin Haji Akop
 • Awang Haji Rani bin Haji Besar
 • Awang Shahrin bin Haji Kasim
 • Awang Haji Muhammad bin Haji Idris
 • Awang Japardin bin Yusoff / Yusuf
 • Awang Haji Md Sufian bin Haji Kula
 • Awang Omar bin Haji Bakar
 • Awang Ramlan bin Bakir
 • Awang Jufri bin osman
 • Awang Haji Harun bin Besar
 • Awang Dullah bin Ali
 • Pengiran Shafree bin Pengiran Omar
 • Awang Rosli bin Jamain
 • Awang Ashria bin Haji Ismail
 • Awang Haji Dollah bin Haji Safar
 • Awang Haji Zidi bin Haji Wasli
 • Awang Shah Romi bin Ramlie
 • Awang Mohammad bin Abu Bakar
 • Awang Hamdan bin Haji Mohit
 • Awang Amiruddin bin Haji Omar
 • Awang Isa bin Gusti
 • Awang Md Shhabandi bin Ahad / Besar
 • Awang Md Sanny bin Farimanshah
 • Awang Halid bin Haji Zamal
 • Awang Khairol Azwan bin Haji Mohammad
 • Pengiran Haji Terapin @ Pengiran Haji Ariffin bin Pengiran Haji Bungsu
 • Awang Zulkifli bin Haji Md Noor / Tinggal
 • Awang Md Norazlin bin Noraziz

 

Nama Pasukan: MAJLIS SUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI DAN GABONGAN PENGAWASAN KEJIRANAN KAMPONG KG. SUNGAI BUNGA 

Pengurus: SUPT Mohammad Azrie bin Talip

Jurulatih: A. L/CPL 5498 Judin bin Damit

Peserta:

 • L/CPL 3915 Mohamad bin Dahli
 • L/CPL 5111 Chan Ban Chang
 • L/CPL 5683 Mohd Zainuddin bin Abdullah
 • L/CPL 5987 Jalani bin Abd Rahim
 • L/CPL 6059 Ali bin Damit
 • L/CPL 6093 Gandam bin Kafli
 • PC 5600 Mohd Dir Rahman bin Abd Raffar
 • PC 5817 Abd Rahman bin Maidin
 • PC 5917 Abd Haleem bin Laine
 • PC 5950 Mohd Nuruladi bin Haji Hassin
 • PC 5971 Mohd Hairul Nizam bin Serbini
 • APO 6018 Bahrin bin Haji Tuah
 • APO 6131 Helmi bin Haji Tarsat
 • APO 6147 Mohd Syazwan bin Haji Kipli
 • APO 6942 Mohd Qamarul Ariffin
 • APO 6612 Mohd Shahroni bin Haji Tarsat
 • APO 6768 Josua bin Jamil
 • APO 6772 Mohd Azri bin Mohd Said
 • APO 6773 Mohd Razif bin Ahmad
 • APO 6775 Mohd Sallehin bin Awg Masri
 • APO 6776 Mohd Zohdi bin Awg Burut
 • APO 6780 Mohd Firdaus bin Ahmad
 • APO 6781 Mohd Asraimi bin Aswandy
 • APO 6736 Ruzaini bin Taip
 • APO 6896 Reduan bin Awg Damit
 • APO 6897 Khairul Azmi bin Abdullah
 • Awang Tarsat bin Damit
 • Awang Ajak bin Damit
 • Awang Musa bin Haji Tuah

Simpanan:

 • L/CPL 3971 Alirahim bin Haji Tudin
 • Awang Md Syam Salihin bin Jamahat
 • Awang Md Ali Faisal bin Awg Bakari
 • Awang Adi bin Awg Bakari
 • Awang Shahroni bin Abdullah
 • Awang Md Khairulrizal bin Mahali
 • APO 6021 Hasnan bin Haji Duraman
 • PC 5533 Awangku Ramzi Rabani bin Pengiran Haji Mohammad

 

Pasukan: Pasukan Kementerian Hal Ehwal Ugama

 

Pasukan: Pasukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Pasukan T​empatan

Nama Pasukan: PASUKAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 'A'

Nama Pengurus: Awang Haji Lakim bin Haji Tinggal Penolong Pengurus: Awang Ahmad bin Jair

Peserta:

 • Awang Ahmad bin Haji Linggas
 • Awang Mohammad Ali Khanifiah
 • Awang Eddy Rpzeyme bin Ali
 • Awang Haji Azif Harith bin Haji Bidin
 • Awang Roslandi bin Usof
 • Awang Md Faiz bin Haji Marali
 • Awang Mohammad Ariffin bin Haji Marali
 • Awang Mohammad Jefri bin Othman
 • Awang Mohd Saiful Syansir bin Saini
 • Awang Sharimi bin Sharbini
 • Awang Md Irwandi bin Haji Md Said
 • Awang Nurhairul bin Haji Latif
 • Awang Erwandy bin Haji Aji
 • Awang Kula bin Rejab
 • Awang Abd Karim bin Haji Chuchu
 • Awang Haji Salleh bin Haji Tahir
 • Awang Sumardy bin Haji Mohammad
 • Awang Japaradam bin Haji Jaapar
 • Awang Haji Zakaria bin Haji Liman
 • Awang Haji Marzuki bin Haji Rosmi
 • Awang Naziree bin Abdullah

 

Nama Pasukan: PASUKAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 'B'

Nama Pengurus: Awang Haji Matassim bin Haji Halus Penolong Pengurus: Awang Johari bin Mustapha

Peserta:

 • Pengiran Matassan bin Pengiran Haji Ibrahim
 • Awang Hanisham bin Haji Matassam
 • Awang Aziz bin Ali
 • Awang Azman bin Johari
 • Awang Nordin bin Haji Hamdan
 • Awang Azwan bin Johari
 • Awang Haji Matassim bin Haji Halus
 • Awang Khairifuddin bin Mohaimin
 • Awang Md Wane Zul Haziq bin Nordin
 • Awang Haji Fikri bin Haji Matassan
 • Awang Nazir bin Marinehd
 • Awang Hamidon bin Kanak
 • Awang Mohd Sopian bin Haji Matassim
 • Awang Johari bin Mustapha
 • Pengiran Jaya binPengiran Rendah
 • Awang Haji Amir Hamzah bin Md Zin
 • Awang Nazri bin Haji Zulkifli
 • Awang Hazim bin Haji Bungsu
 • Awang Rosli bin Haji Mahmud
 • Awang Ahmad bin Jair
 • Awang Amir bin Rozi
 • Awang Amir Hazar bin Haji Ahmad Daud
 • Awang Amirudin Hizam bin Said
 • Awang Sharizan bin Haji Matamin
 • Awang Haji Yahya bin Haji Kassim

 

Nama Pasukan: GAMTA BRUNEI DARUSSALAM

Nama Pengurus: Awang Md Fadillah bin Haji Sarudin

Jurulatih: Awang Ariffin bin Haji Zainal

Peserta:

 • Awang Azize Shafie bin Haji Khuzairi
 • Awang Abd Malik bin Mohammad Zaini
 • Awang Ali bin Haji Zainal
 • Awang Arif bin Haji Latif
 • Awang Haji Haziman bin Haji Zainal
 • Awang Hassan bin Haji Zainal
 • Awang Md Amiruddin bin Ali
 • Awang Md Borhannuddin bin Hassan
 • Awang Md Fahmi Akmal bin Ladi
 • Awang Md Farizal Fadillah bin Haji Shari
 • Awang Md Khairol Anuar bin Abdullah
 • Awang Md Razman bin Mohammad Shah
 • Awang Md Rizal bin Abdullah
 • Awang Md Shahinol bin Ladi
 • Awang Md Sharif bin Ariffin
 • Awang Mohammad Noor Aizzuddin bin Murni
 • Awang Mohammad Sahminan bin Ariffin
 • Awang Murni bin Haji Zainal
 • Awang Rudi Ratono bin Abdullah
 • Awang Sharin bin Haji Kassim
 • Awang Haji Imran bin Haji Besar
 • Awang Anuar bin Haji Tahir
 • Awang Mohd Sufri Sofian bin Haji Sharifullah
 • Awang Mohd Nabil Hasbullah bin Md Rizal
 • Awang Yusrin bin Yusra
 • Awang Musa bin Haji Sharbini

 

Nama Pasukan: E-TEAM

Nama Pengurus: Awang Haji Alim bin Abdullah

Jurulatih: Awang Johari bin Mustapa

Peserta:

 • Awang Hamidon bin Kanak
 • Awang Hanisham bin Haji Matassim
 • L/CPL Mohd Sopian bin Haji Matassim
 • L/CPL Sharizan bin Haji Matassim
 • Awang Haji Fikri bin Haji Matassim
 • Awang Pg Matassan bin Pg Ibrahim
 • Awang Haji Amir Hamzah bin Md Zain
 • Awang Pg Sambri bin Pg Haji Said
 • Awang Azman bin Johari
 • Awang Md Nordin bin Haji Hamdan
 • Awang Md Wanezul Haziq bin Nordin
 • Awang Md Nazir bin Marneh
 • Awang Kharifuddin bin Mohaimin
 • Awang Abd Aziz bin Ali
 • Awang Nizam bin Haji Bungsu
 • Awang Zul Fadli bin Bungsu
 • Awang Nazri bin Haji Zulkifli
 • Awang Azwan bin Johari
 • Awang Johari bin Mustapa
 • Awang Arif bin Johari
 • Awang Haji Matassim bin Haji Halus
 • Awang Pg Haji Jaya bin Pg Haji Rendah
 • Awang Mohd Khairulanur bin Razi
 • Awang Firdaus

Simpanan:

 • Awang Hj Tahir bin Jaludin

 

Nama Pasukan: KAMPONG SETIA 'B'

Nama Pengurus: Awang Mohammad bin Haji Unchang

Jurulatih: Awang Ramlee bin Haji Unchang

Peserta:

 • Awang Haji Emran bin Haji Abu Bakar
 • Awang Ramlee bin Haji Unchang
 • Awang Azahri bin Sambas
 • Awang Hasri bin Haji Mat Zain
 • Awang Muhd Abqar bin Haji Emran
 • Awang Shahrol bin Haji Hassan
 • Awang Md Aminol Rahman bin Ramlee
 • Awang Md Azimuddin bin Ramlee
 • Awang Md Hafizzuddin bin Haji Salleh
 • Awang Md Ikhwan Hafiz bin Azami
 • Awang Zuinol Haswandi bin Haji Othman
 • Awang Md Saifuddin bin Haji Salleh
 • Awang Md Nazmi Zuhairi bin Haji Julaihi
 • Awang Ileham bin Haji Othman
 • Awang Hamiddun bin Ibrahim
 • Awang Md Daud bin Haji Lusin
 • Awang Hairol Hadi bin Haji Dollah
 • Awang Ahmad bin Haji Zahari
 • Awang Hisan bin Abdullah
 • Awang Md Khairul Azwan bin Haji Dollah
 • Awang Md Faiz Fahmi bin Haji Jumat
 • Awang Paizul bin Abdul Aji
 • Awang Amrun Helmi bin Shahron
 • Awang Hasmadey bin Hamiddun
 • Awang Md Hafizi bin Haji Rahim
 • Awang Hasnin Aziman bin Haji Zahari
 • Awang Shahri Zam bin Khairul Nizam
 • Awang Md Asri bin Haji Suhaili
 • Awang Mohd Moksin bin Rani
 • Awang Abd Alif bin Sabtu

Simpanan:

 • Awang Mohd Noor Sahbrie bin Haji Sahri
 • Awang Mohd Ilham Azri bin Haji Jalil

 

Nama Pasukan: MUKIM SABA

Nama Pengurus: Awang Haji Ahmad Maskawi bin Haji Tengah

Peserta:

 • Awang Mohammad Hassanudin
 • Awang Md Yasir
 • Awang Md Amirrudin
 • Awang Md Noramirun
 • Awang Md Ridhaudin
 • Awang Md Othman
 • Awang Md Aliuddin
 • Awang Md Amin
 • Awang Ahmad
 • Awang Haji Md Sofian
 • Awang Haji Kifli
 • Awang Haji Samsu
 • Awang Omar
 • Awang Noor Ariffin
 • Awang Jarisma
 • Awang Sani
 • Awang Norhaslin
 • Awang Haji Ali
 • Awang Md Ardi Syafiqen
 • Awang Md Fadli
 • Awang Abdul Hadi
 • Awang Md Norazmi
 • Awang Md Khairul Safwan
 • Awang Shahrol
 • Awang Abdul Karim
 • Awang Haji Marali
 • Awang Ibrahim
 • Awang Ariffin
 • Awang Md Rafik
 • Awang Ali

 

Nama Pasukan: WAKTU BRUNEI DARUSSALAM

Nama Pengurus: Awang Haji Shari bin Haji Lakim

Jurulatih: Awang Saini bin Haji Hamid

Peserta:

 • Awang Haji Serbini bin Apong
 • Awang Ibrahim bin Haji Shari
 • Awang Mas Ezan Ekhiwan bin Haji Shari
 • Awang Haji Milen bin Haji Japar
 • Awang Haji Japar
 • Awang Hapizan bin Haji Md Salleh
 • Awang Haji Yunus bin Haji Jaidin
 • Awang Haji Iskandar bin Haji Latif
 • Awang Haji Danan bin Haji Bakar
 • Awang Haji Mohsimin bin Haji Jair
 • Pengiran Taib bin Pengiran Zainal
 • Awang Johan bin Asnan
 • Awang Abd Wafi bin Ramadan
 • Awang Jailani bin Abd Latif
 • Awang Muslim bin Abd Latif
 • Pengiran Haji Tariffin
 • Awang Md Fauzi bin Abd Ladi
 • Awang Haji Mohaimin bin Haji Bakar
 • Awang Haji Hasme bin Haji Hashim
 • Awang Sambas bin Haji Yussof
 • Awang Rasidi bin Ahmad
 • Awang Md Safudin bin Abdullah
 • Awang Yusran bin Yusra
 • Awang Osman bin Haji Piut
 • Awang Said bin Haji Metali
 • Awang Adip Adi bin Rosidi
 • Awang Mohd Haris Fadillah bin Jackariah
 • Awang Sani bin Apong
 • Awang Haji Jamali bin Haji Judin

Simpanan:

 • Awang Abd Rajak bin Alikhabar
 • Awang Gapor

 

Pasukan: Pasukan Majlis Lumba Perahu Kampong Lurong Dalam (MLPKLD)

 

Pasukan Syarikat Swasta

Nama Pasukan: SYARIKAT TAKAFUL BRUNEI DARUSSALAM

Nama Pengurus: Awang Haji Ahmad Fairuz bin Haji Zainal

Jurulatih: Awang Ahmad Mahadi bin Haji Sabtu

Peserta:

 • Awang Mohd Suffian bin Haji Md Salleh
 • Awang Haji Andy Irwan bin Haji Asbirin
 • Awang Ade Azhar bin Zainal Abidin
 • Awang Haji Ahmad Fairuz bin Haji Zainal
 • Awang Md Adrin bin Abd Latiff
 • Awang Haji Mohd Hisham bin Haji Mohd Taib
 • Awang Md nazirul Azmi bin Haji Ali
 • Awang Md Wafi bin Mataim
 • Awang Zaki bin Haji Jumat
 • Awang Hishamuddin bin Haji Abu Bakar
 • Awang Haji Khairuddin bin Haji Yakub
 • Awang Abdul Azim bin Haji Abd Rahman
 • Awang Haji Abd Azizurahman bin Haji Abd Majid
 • Awang Md Kusairi bin Haji Awang Manan
 • Awang Haji Arminoor bin Haji Abd Razak
 • Awang Mohd Ali Hanafiah
 • Awang Haji Mohd Hatta bin Haji Md Idris

Simpanan:

 • Awang Mohd Adip bin Haji Garip
 • Awang Suffian bin Md Yusuf

 

Nama Pasukan: BRUNEI LNG SENDIRIAN BERHAD

Nama Pengurus: Awang Azlan bin Haji Abdul Aziz

Peserta:

 • Awang Mohamad bin Haji Awang Damit
 • Awang Mohd Husini bin Haji Bakar
 • Awang Azlan bin Haji Abdul Aziz
 • Pengiran Suhaina bin Pengiran Sulaiman
 • Awang Amynezwan bin Haji Kamis
 • Awang Kamarol Izam bin Radin
 • Awang Jupry bin Haji Kamat
 • Awang Mohamed Bakrin bin Haji Awang Abas
 • Awang Shopian bin Mat Said
 • Awang Nasrul Fitri bin Abidin
 • Awang Hazmie bin Busrah
 • Awang Hafiz bin Hamdi
 • Awang Mohammad Rifaie bin Haji Mohammad Noor
 • Awang Radzi bin Haji Tamat
 • Awang Ali Nordin Bin Mat Diah
 • Awang Arnold Parbillo
 • Awang Yazid bin Imran
 • Awang Kassim bin Kamis
 • Awang Harun bin Md Zain
 • Awang Mohd Fauzi bin Mahmud
 • Pengiran Haji Kamaludin bin Pengiran Haji Osman

Nama Pasukan: TOTAL

Nama Pengurus: Awang Muhd Rosimoon bin Haji Adinin

Peserta:

 • Awang Muhd Rosimoon bin Haji Adinin
 • Awang Yves Grosjean
 • Awang Rory Effendi bin Yahkup
 • Awang Yusrein Hady bin Ghani
 • Awang Emmanuel Cassou
 • Awang Muhd Firdaus bin Razali
 • Awang Yoann Guilloux
 • Awang Muhd Adli bin Haji Aslan
 • Awang Mohd Zahrean Sany
 • Awang Alexandre Payneau
 • Awang Thinaut Branellec
 • Awang Sufian Suyoi
 • Awang Alexandre Buoy
 • Awang Hasnan bin Haji Hashim
 • Awang Marc Lirio
 • Awang Muhd Adiy Osmera Abdullah
 • Awang Mohd Huzaimi
 • Awang Ridzuan Ahmad
 • Awang Mila Haziman bin Haji Lazim
 • Awang Johan
 • Awang Adnan bin Salleh

 

Nama Pasukan: DST

Nama Pengurus: Awang Haji Saifuddin bin Ibrahim

Jurulatih: Awang Haji Romi bin Haji Bakir

Peserta:

 • Awang Reduan Hj Hussin
 • Awang Sufri bin Abdullah
 • Awang Haji Matnarudin bin Ibrahim
 • Awang Haji Saifuddin bin Ibrahim
 • Awang Haris bin Haji Tamam
 • Pengiran Sulaiman bin Pengiran Haji Metali
 • Awang Harpan bin Haji Yusof
 • Awang Haji Romi bin Haji Bakir
 • Awang Haji Julai bin Haji Bakir
 • Awang Md Ali Asrinizal bin Haji Md Taib
 • Awang Kiffle bin Haji Rabaha
 • Awang Saiful Adli bin Yaakub
 • Awang Sharil bin Haji Tengah
 • Awang Muhd Hasannudin bin Abdullah Pijang
 • Awang Muamar bin Haji Ibrahim

Simpanan:

 • Awang Yusharil bin Haji Abdul Rahman
 • Awang Abdullah bin Haji Mohd Saad
 • Awang Ronald Liew
 • Awang Haji Md Rozaini bin Haji Md Yusof
 • Awang Omar Dalusin
 • Awang Yamin bin Taha

 

Nama Pasukan: PERBADANAN TAIB

Nama Pengurus: Awang Haji Ruzian bin Haji Masri

Jurulatih: Awang Haji Suhaili bin Haji Puteh

Peserta:

 • Awang Muhd Hanif bin Haji Awg Jaafar
 • Awang Haji Md Zulhilmi bin Haji Zaidi
 • Awang Md Irwan bin Awang
 • Awang Md Azmi bin Abdullah
 • Awang Md Hisyamuddin bin Haji Mahmud
 • Awangku Md Nazead bin Pengiran Karim
 • Awang Zainuddin bin Zaini
 • Awang Zuhairi bin Haji Awang Azahari
 • Awang Abd Rahman bin Haji Muhammad
 • Awang Haji Md Fuaad bin Haji Zaini
 • Awang Erawadi bin Haji Abu Bakar
 • Awang Syukri bin Kamel
 • Awang Saroni bin Salleh
 • Awang Haji Omar bin Haji Matarsat
 • Awang Zainal Abidin bin Haji Ibrahim
 • Awang Haji Md Ali Rashidi bin Haji Salim
 • Awangku Mohd Khairul Azmi bin Pengiran Kamarul Zaman

 

Nama Pasukan: BIBD 'A' dan 'B'

Peserta:

 • Awang Haji Minorhadi bin Haji Mirhassan
 • Awang Haji Muhd Sabirin bin Haji Othman
 • Haji Awang Damit bin Haji Haji Awang Mohd Tahir
 • Awang Haji Irwandy bin Haji Omar
 • Awang Haji Ahmad Maskawi bin Haji Tengah
 • Awangku Haji Muhd Raimi bin Pengiran DP Haji Azmansham
 • Awang Tuming bin Haji Jais
 • Awang Haji Rizalenono bin Haji Ibrahim
 • Awang Mohd Mahadzir Iskandar bin Zakaria
 • Awang Asnan bin Haji Abdullah
 • Pengiran Haji Haris bin Pengiran Haji Murah
 • Awang Haji Idham Khalid bin Haji Hashim
 • Awangku Muhd Shahrul Hanif bin Pengiran Jaya
 • Awang Zool Syahirmmy bin Haji Bahmin
 • Awangku Mohd Muiz bin Pengiran Haji Morni
 • Awang Shahrul Qahhar bin Haji Shah'rin
 • Awang Abdul Wafiy bin Haji Bustamam
 • Pengiran Amirul bin Pengiran Zaman
 • Awang Mohd Fahri bin Haji Saman
 • Awang Amirul Fadli bin Mohammad
 • Awang David Ng Ming Kong
 • Awang Haji Affandi bin Haji Bakar
 • Awang Ahmad Fawwaz bin Haji Mazlan
 • Awang Haji Najirilah bin Haji Laming
 • Awang Irman bin Mustapa
 • Awang Mahari bin Awang Haji Abd Harith
 • Awang Adnan bin Muntol
 • Awang Aedy Ashryn bin Haji Matali
 • Awang Emran bin Haji Damit
 • Awang Kamalariffin bin Haji Mohd Osmena
 • Awang Abu Khaledi Asyani bin Abu Bakar
 • Awang Muhammad Muiniddin bin Muhammad
 • Awang Muhammad Yazid bin Haji Meden
 • Awang Abd Mutalip bin Haji Bakar
 • Awang Omarali bin Haji Embran

 

Nama Pasukan: PASUKAN RB

Pengurus: Pengiran Mohd Ali bin Pengiran Haji Mahmud

Peserta:

 • Awang Abd Malek Arif bin Haji Zaini
 • Awangku Md Fariduddin bin Pengiran Timbang
 • Awang Mohammad Elmi bin Haji Wasli
 • Awang Hasmadi bin Wahit
 • Awang Ismail bin Wahab
 • Awang Mohammad Khairul bin Sabtu
 • Awang Ibrahim bin Haji Hamdan
 • Awang Mohd Yusry bin Haji Kifli
 • Awang Haji Ahmad bin Haji Sipeh
 • Awang Jailani bin Bungsu
 • Awang Sukri bin Shawal
 • Awang Mohammad Isa bin Haji Taram
 • Awang Haji Mazlan bin Haji Ahmad
 • Awang Haji Tengah bin Haji Ahmad
 • Awang Abd Latif bin Haji Ahmad

 

Pasukan Luar Negeri

Nama Pasukan: WARISAN ARU

Nama Pengurus: Awang Raduan bin Ali

Jurulatih: Awang Mohd Shahrul bin Abd Rashid

Peserta:

 • Awang Naim bin Untong
 • Awang Zaidi bin Brahim
 • Awang Remy bin Brahim
 • Awang Rashidi @ Morsidi bin Tassim
 • Awang Ibrahim bin Jual
 • Awang Muntol bin Osman
 • Awang Mohd Qadzi bin Ramlee
 • Awang Zakaria bin Kassim
 • Awang Janudin bin Hassan
 • Awang Zainal bin Brahim
 • Awang Mohd Aswan bin Abdullah
 • Awang Kepli bin Jual
 • Awang Dulamit bin Jual
 • Awang Suhandy bin Kepli
 • Awang Jasni bin Tinggal
 • Awang Mohd Nazri bin Kepli
 • Awang Zirul bin Mohidin
 • Awang Abd Rahman bin Kabun
 • Awang Lamudin bin Ahmad
 • Awang Jamuddin bin Ahmad
 • Awang Taib bin Awang Yahya
 • Awang Nizam bin Morsidi
 • Awang Roslan bin Sinudin
 • Awang Mohd Zulhelimi bin Matussin
 • Awang Julaihi bin Tinggal
 • Awang Faisal bin Ibrahim
 • Awang Asman bin Bahar
 • Awang Mohd Armizan bin Juli
 • Awang Murni bin Tinggal
 • Awang Mohd Ruzaimi bin Rashidi

Simpanan:

 • Awang Roslan bin Bini
 • Awang Addie bin Haji Pudin

 

Nama Pasukan: SAYANG LAWAS

Nama Pengurus: Awang Liaw Chin Aik

Jurulatih: Awang Ladin bin Dollah

Peserta:

 • Awang Mustajab bin Sibol
 • Awang Adanan bin Dollah
 • Awang Mohd Kharul Afifi bin Ladin
 • Awang Mustapa bin Abdullah
 • Awangku Pungut bin Awangku Abbas
 • Awang Kharul bin Bujong
 • Awang Harun bin Hidop
 • Awang Hussin bin Piut
 • Awang Asparmeta bin Japar
 • Awangku Abdul Rahman bin Pengiran Majid
 • Awang Yamin bin Ngayeman
 • Awangku Rusman bin Japarudin
 • Awang Abdul Karim bin Ali
 • Awang Haszrin bin Asli
 • Awang Haszri bin Asli
 • Awang Nor Mahidi bin Mahie
 • Awang Hasman bin Imbran
 • Awang Ramlan bin Jual
 • Awang Abdul Rahman bin Rani
 • Awang Arifin bin Abdul Rahman
 • Awang Brahim bin Jual
 • Awang Mohd Ali Yakup bin Ahmad
 • Awang Jofrenon bin Imbran
 • Awang Rahiman bin Bair
 • Awang Jobri bin Batong
 • Awang Asmizan bin Mohammad
 • Awang Mohammad Khairudin bin Timbang
 • Awang Noorsaini bin Abdul Gani
 • Awang Sahif bin Haji Baha

Simpanan:

 • Awang Mohd Joni bin Lakim
 • Awang Mohd Adanan bin Anuar

 

Nama Pasukan: PUTERA KUALA LAWAS

Nama Pengurus: Awang Damit bin Ali Hasan

Jurulatih: Awang Haji Abdul Kadir bin Haji Bayan

Peserta:

 • Awang Norudin bin Ahmad
 • Awang Zaini bin Jukin
 • Awang Jefri bin Haji Jinin
 • Awang Moksin bin Haji Ahmad
 • Awang Minan bin Haji Abas
 • Awang Syaril bin Apong
 • Awang Morsidi bin Apong
 • Awang Shariman bin Osman
 • Awang Rosman bin Haji Matusop
 • Awang Nazri bin Mohd Said
 • Awang Matyusuf bin Matsalleh
 • Awang Reduan bin Saman
 • Awang Irwandy bin Semail
 • Awang Anuar bin Matali
 • Awang Narudin bin Salleh
 • Awang Ahmad bin Dollah
 • Awangku Fadilah bin Awangku Ismail
 • Awang Ladi bin Jaludin
 • Awang Alias bin Dugapor
 • Awang Asman bin Abas
 • Awang Faizul bin Julaihi
 • Awang Mohd Ali bin Mohamad
 • Awangku Mohd Aziz bin Pg Ibrahim
 • Awang Mohd Faizal bin Nitman
 • Awang Ajamain bin Matusop
 • Awang Sukri bin Haji Mohamad
 • Awang Ahmadi bin Haji Mohamad
 • Awang Sharil bin Semail
 • Awang Muhamad Solihin
 • Awang Aswanda

 

Nama Pasukan: PEWARIS KUALA LAWAS

Nama Pengurus: Awang Abdul Lamit bin Abdul Rahman

Jurulatih: Awangku Jefri bin Pg Ibrahim

Peserta:

 • Awang Amin bin Haji Adam
 • Awang Esmail bin Abdullah
 • Awang Fandy bin Ahmad
 • Awang Mohd Yunus bin Tengah
 • Awang Jamahari bin Haji Ahmad
 • Awang Sukari bin Sanip
 • Awang Mohd Rosdi bin Said
 • Awang Osman bin Ajak
 • Awang Kassim bin Haji Ahmad
 • Awang Matasim bin Dollah
 • Awang Amran bin Haji Manggol
 • Awang Zuhari bin Mohamad
 • Awang Irwan bin Drahman
 • Awang Mohidin bin Yusop
 • Awang Narudin bin Haji Ladi
 • Awang Matali bin Haji Karim
 • Awang Raimi bin Yusof
 • Awang Adenan bin Mat Serudin
 • Awang Reduan bin Aman
 • Awang Shamanan bin Aman
 • Awang Yakub bin Tassim
 • Awang Matzaki bin Matali
 • Awang Hasman bin Idris
 • Awang Reduan bin Dahlan
 • Awang Mohd Sufyan bin Narudin
 • Awang Adenan bin Tuah
 • Awang Mohd Zulhilmi bin Mohamad
 • Awang Mohamad Zain bin Bakar
 • Awang Mohd Raffini bin Yusof
 • Awang Azmie bin Dollah

 

Nama Pasukan: SERI TRUSAN

Nama Pengurus: Awang Jakaria bin Damit

Jurulatih: Awang Haji Adol bin Said

Peserta:

 • Awang Hassan bin Haji Adol
 • Awang Sahari bin Haji Zamjam
 • Awang Ibrahim bin Haji Adol
 • Awang Latip bin Haji Mokti
 • Awang Abd Rahaman bin Haji Adol
 • Awang Dahlan bin Pini
 • Awang Alihan bin Haji Salleh
 • Awang Abd Samad bin Basir
 • Awang Isa bin Haji Adol
 • Awang Sambrin bin Tuah
 • Awang Kasim bin Idris
 • Awang Muhammad Halijal bin Julaiher
 • Awang Effendy bin Haji Zamjan
 • Awang Hardi bin Ismail
 • Awang Azreen bin Ismail
 • Awang Mohammad Asri bin Ismail
 • Awang Nur Azlan bin Latip
 • Awang Nur Azwan bin Latip
 • Awang Asri bin Haji Sidin
 • Awang Abd Aziz bin Haji Sidik
 • Awang Azmin bin Ismail
 • Awang Afzainizam bin Abdullah
 • Awang Adil Arif bin Rahman
 • Awang Hamizan bin Julaihar
 • Awang Kamarul Zaman
 • Awang Termizi bin Abd Samad
 • Awang Azizul binHaji Zamjan
 • Awang Jafri bin Matnor
 • Awang Morni bin Damit
 • Awang Muhammad Johari bin Mohd Ridzun

Simpanan:

 • Awang Druhman bin Jakaria
 • Awang Junaidi bin Rosli

 

Nama Pasukan: NANJING, REPUBLIK RAKYAT CHINA

Nama Pengurus: XIE Zilai

Jurulatih: YAN Shi

Peserta:

 • WU Jiong
 • Yang Jinchong
 • CHANG Chenliang
 • ZHU Zongping
 • ZHAN Jun
 • JIANG Meng
 • XU Zhaoxiang
 • XU Dong
 • YU Peng
 • CHEN Peng
 • Wang Chuxiao
 • SU Xiansheng
 • PU Haitao
 • ZHOU Qingfeng​​​