Jawatankuasa Regata Brunei Darussalam 2015


JAWATANKUASA TERTINGGI REGATA BRUNEI DARUSSALAM 2015

 

PENASIHAT BERSAMA

 

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia

Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar

Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz

Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja

Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Dimuliakan Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B)

Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof

Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Datin Paduka Hajah Dayang Adina binti Othman

Timbalan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

 

TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Mohd. 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam

Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dr. Awang Haji Manaf bin Haji Metussin

Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd Hamid bin Haji Mohd Jaafar

Setiausaha Tetap

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Dato Paduka Dr. Awang Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin

Setiausaha Tetap

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Dayang Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam

Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr) Haji Mohd Jamil Al-Sufri

Setiausaha Tetap

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Idris bin Haji Md Ali

Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Sunadi bin Haji Buntar

Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Noor Jusmin bin Haji Abd Samad

Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Awang Haji Khairuddin bin Haji Abd Hamid

Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Mulia Dayang Hajah Hasnah binti Haji Ibrahim

Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

TIMBALAN SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Pengiran Haji Mohammad Ali bin Pengiran Haji Othman

Pegawai Pentadbir Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Pengiran Haji Mohiddin bin Pengiran Badarudin

Pegawai Pentadbir Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Madli bin Mohd Yusof

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Datin Dayang Hajah Elinda binti C.A. Mohammad

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Shamsul Bahrin bin Haji Mohd Hussain

Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abd Karim

Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Awang Shahminan bin Haji Tengah

Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

 

Yang Mulia Haji Azmi bin Haji Abd Rahim

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

PENOLONG SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Shahrul Jeffri bin Dato Paduka Haji Ibrahim

Pemangku Ketua APTK

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dayang Hajah Ani Artika Masfazida binti Haji Salim

Pemangku Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Mohammad Mastika Marhalim bin Haji Hasim

Penganalisa Sistem Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dayang Siti Norbanun Huwaina binti Haji Karim

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abd Malek

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Ahmad Sanusi bin Haji Mohd Salleh

Pemangku Jurutera Kerja

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Pengiran Mohd Israwadi bin Pengiran Md Yusof

Penolong Pegawai Kerja Tingkat I

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

BENDAHARI

 

Yang Mulia Awang Mohd Helmy bin Jumat

Pegawai Kewangan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

AHLI

 

Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad bin

Pengiran Mohd Yusof

Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara

Jabatan Adat Istiadat Negara

 

Yang Mulia Laksamana Pertama Dato Seri Pahlawan Abd Aziz bin Haji Md Tamit

Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei

Pangkalan Tentera Laut Diraja Brunei

 

Yang Mulia Kol (B) Pengiran Dato Paduka Haji Rosli bin Pengiran Haji Chuchu

Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Othman

Pegawai Daerah Belait

Jabatan Daerah Belait

 

Yang Mulia Awang Yahya bin Haji Abd Rahman

Pengarah Bomba dan Penyelamat

Jabatan Bomba dan Penyelamat

 

Yang Mulia Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali

Pegawai Daerah Tutong

Jabatan Daerah Tutong

 

Yang Mulia Awang Chua Pheng Keong

Pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya

Jabatan Kerja Raya

 

Yang Mulia Dr. Awang Haji Zulaidi bin Haji Abd Latif

Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan

Jabatan Perkhidmatan Perubatan

 

Yang Mulia Awang Haji Matnor bin Haji Salleh

Pengarah Jabatan Laut

Jabatan Laut

 

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Suffian bin Haji Bungsu

Pengarah Radio Televisyen Brunei

Jabatan Perdana Menteri

 

Yang Mulia Awang Haji Abd Hamid bin Dato Paduka Hj Abdullah  

Pegawai Daerah Temburong

Jabatan Daerah Temburong

 

Yang Mulia Awang Maswadi bin Haji Mohsin

Pemangku Pengawal Kastam dan Eksais Diraja

Jabatan Kastam dan Eksais Diraja

 

Yang Mulia DCP Haji Mohd Jammy bin Haji Muhd Shah Al Islam

Timbalan Pesuruhjaya Polis

Pasukan Polis Diraja Brunei

 

Yang Mulia Awang Haji Ali bin Matyassin

Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria

Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria

 

Yang Mulia Awang Haji Abdul Malik bin Haji Mohammad

Pengarah Belia dan Sukan

Jabatan Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Awang Haji Adnan bin Haji Adam

Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Tutong

Jabatan Bandaran Tutong

 

Yang Mulia Awang Haji Rani bin BPSKDSS Haji Md Yusof

Pemangku Pesuruhjaya Buruh

Jabatan Buruh

 

Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Mohammad

Pemangku Pengarah Penerangan

Jabatan Penerangan

Jabatan Perdana Menteri

 

Yang Mulia Awang Azmi bin Haji Hafneh

Pemangku Pengarah Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

 

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Murad

Pemangku Pengarah Penjara

Jabatan Penjara

 

Yang Mulia Awang Musa bin Metali

Pemangku Pengarah Perkhidmatan Elektrik

Jabatan Perkhidmatan Elektrik

 

Yang Mulia Awang Pudarno bin Binchin

Pemangku Pengarah Muzium-Muzium

Jabatan Muzium-Muzium

 

Yang Mulia Pengiran Dr Hidop bin Pengiran Haji Samsuddin

Penolong Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara

Jabatan Adat Istiadat

 

Yang Mulia Awang Haji Kamarul Azam bin Haji Mohamad

Pemangku Pengarah Percetakan

Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dayang Mariani binti Haji Sabtu

Pemangku Pengarah Kemajuan Pelancongan

Jabatan Kemajuan Pelancongan

 

Yang Mulia Awang Haji Shahruddin Khairul bin Haji Anuar

Pemangku Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi

Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi

 

Yang Mulia Awang Ramlee bin Haji Jamudin

Pengarah Dasar dan Kewangan

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Mulia Dayang Noraini binti Haji Tersad

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama 

 

 

JAWATANKUASA KERJA REGATA BRUNEI DARUSSALAM 2015

 

JAWATANKUASA HARI PERLUMBAAN

 

KETUA URUSETIA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Idris bin Haji Md Ali

Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Sunadi bin Haji Buntar

Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Haji Shahrul Jeffri bin Dato Paduka Haji Ibrahim

Pemangku Ketua APTK

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abd Malek

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Pengiran Mohd Israwadi bin Pengiran Md Yusof

Penolong Pegawai Kerja Tingkat I

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

URUSETIA

 

Yang Mulia Pengiran Hairul Azmi bin Pengiran Haji Muhammad

Yang Mulia Awang Safni bin Talip

Yang Mulia Awang Yusni @ Muhammad Yusri bin Rahman

Yang Mulia Dayang Haslina binti Haji Mohd Noor

Yang Mulia Awang Haji Yuslan bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Mohamad Asmawi bin Haji Nayan

Yang Mulia Rozani bin Kamis

Yang Mulia Dayang Fauziah binti Haji Apong

Yang Mulia Dayang Hjh Masuryati binti Haji Matzin

Yang Mulia Dayang Nur Sabrina binti Mohd Asri / Paun

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Faridah binti Haji Hitam

Yang Mulia Hajah Roshidah binti Haji Abd Rahman

Yang Mulia Dayang Rafiah binti Ongsang

Yang Mulia Dayang Noorseliha binti Haji Mohd Juneh

Yang Mulia Awang Haji Noor Iman bin Haji Ramli

Yang Mulia Awang Haji Mutalib bin Haji Paee

Yang Mulia Dayang Aerni binti Ahmad

Yang Mulia Awang Saini bin Awang Bini

Yang Mulia Awang Mohammad Ruslin bin Haji Raman

Yang Mulia Awang Safni bin Talip

Yang Mulia Dayang Siti Norliyana binti Haji Mat Salleh

Yang Mulia Dayangku Siti Khatizah binti Pengiran Haji Bakar

Yang Mulia Dayang Qairawani binti Yacob

Yang Mulia Awangku Fathur Rahman bin Pengiran Haji Mohamad

Yang Mulia Dayang Hajah Samrina binti Haji Sulaiman

 

JAWATANKUASA PERLUMBAAN

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Abd Malik bin Haji Mohammad

Pengarah Belia dan Sukan

 

Yang Mulia Awang Misle bin Abd Karim

Pemangku Pegawai Daerah Brunei Dan Muara

 

Yang Mulia Penguasa Kanan Shahrin bin Haji Mohd Jawie

Jabatan Bomba dan Penyelamat

 

TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Rosmadee bin Haji Md Daud

 

Yang Mulia Penolong Penguasa Ajahrin Bin Mail

 

SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Dayang Mariam binti Ulat

Yang Mulia Pengiran Anak Sofian bin Pengiran Anak Haji Ibrahim

 

TIMBALAN SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Mohd Noor bin Haji Hamid

Yang Mulia Awang Haji Aslan bin Haji Tengah

 

AHLI-AHLI

 

JABATAN BELIA DAN SUKAN

Yang Mulia Awang Haji Jaafar bin Haji Metussin

Yang Mulia Awang Haji Rosmin bin Haji Hassan

Yang Mulia Awang Saini bin Haji Metali

Yang Mulia Awang Ali bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awangku Monery Reshma bin Pengiran Haji Metasan

Yang Mulia Awang Haji Aini bin Jukin

Yang Mulia Awang Haji Hairol Asni bin Haji A. Said

Yang Mulia Haji Layar bin Haji Raim

Yang Mulia Awang Md Darus bin Tanjong

Yang Mulia Pengiran Shari bin Pengiran Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Harjimmey bin Zainal

Yang Mulia Awang Mohd Daud bin Haji Omar

Yang Mulia Awang Abdul Mahmud bin Haji Muhammad

Yang Mulia Awang Haji Salleh bin Haji Umar

 

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT

 

Yang Mulia Penolong Penguasa Ajahrin Bin Mail

Yang Mulia Yang Mulia Penolong Penguasa Nazri Bin Haji Anuar

Pegawai Balai Abdul Majid Bin Haji Abd Wahab

Yang Mulia Pegawai Balai Ak Haji Ali Abd Rahman Bin Pg Haji Halus

Yang Mulia Pegawai Balai Ak Md Ali Rahman Bin Pg Hj Salleh

Yang Mulia Pegawai Balai Bungsu Bin Metarsad

Yang Mulia Timbalan Pegawai Balai Zulkifli Bin Haji Ali

Yang Mulia Timbalan Pegawai Balai Ruzimi Bin Katong

Yang Mulia Timbalan Pegawai Balai Idris Bin Haji Shahdan

Yang Mulia Timbalan Pegawai Balai Sulaiman Bin Omar

Yang Mulia Timbalan Pegawai Balai Hjh Roshidah Binti Hj Abd Rahman

Yang Mulia Penolong Pegawai Balai Mohammad Bin Mohd Salleh

Yang Mulia ABK 631 Hj Fadli Bin Hj Damit

Yang Mulia ABKS 333 Dohney Bin Kalon

Yang Mulia ABKS 321 Muhammad Shahriman Bin Md Yunos

Yang Mulia ABKS 529 Suhaini Bin Kasmani

Yang Mulia ABKS 569 Stapa Anak Mujang

Yang Mulia AB 60 Abd Khalik Bin Mohd Yassin

Yang Mulia ABKS 739 Hj Mohammad Sahrul Bin Hj Hamran

Yang Mulia AB 707 Mohammad Amin Bin Matnor

Yang Mulia AB 773 Sufaizal Bin Haji Sulaiman

Yang Mulia AB 774 Mohd Esmandy Bin Ibrahim

Yang Mulia 356 Mohd Firdaus Bin Haji Affandi

Yang Mulia AB 177 Pg Mohd Shah Al'Mustain Billah Bin Pg Azahari

 

Yang Mulia ASP Kasnol bin Haji Mohd Kincho

Yang Mulia Pengiran Haji Amirul Azri bin Pengiran Haji Abd Hamid

 

Ahli-Ahli dari Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

TENAGA BANTU

 

Yang Mulia Awang Zulkifli bin Haji Masri

Yang Mulia Awang Zakaria bin Razak

Yang Mulia Awang Mohd Rajili bin Sewelin

Yang Mulia Awang Francis bin Ali

Yang Mulia Awang Wahid bin Ali

Yang Mulia Awang Aziz bin Ali

Yang Mulia Awang Md Zulfadhli bin Haji Badar

Yang Mulia Awang Rosli bin Suboh

Yang Mulia Awang Mohd Zaimeerol bin Duraman

Yang Mulia Awang Mohd Abi Sarwan bin Haji Wahid

Yang Mulia Awang Noorhazman bin Othman

Yang Mulia Awang Md Hayadizul Iman bin Haji Sulaiman

Yang Mulia Awang Amirol bin Abas

Yang Mulia Awang Shahnora Snyudi bin Sidup

Yang Mulia Awang Shukri bin Jaineh

 

JAWATANKUASA PESERTA DALAM DAN LUAR NEGERI

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Azmi bin Haji Hafneh

Pemangku Pengarah Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan

 

Yang Mulia Haji Rani bin BPSKDSS Haji Md Yusof

Pemangku Pesuruhjaya Buruh

Jabatan Buruh

 

Yang Mulia Awang Shahminan bin Haji Tengah

Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

 

TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Shahriman bin Haji Besar

Pemangku Timbalan Pesuruhjaya Buruh (K)

 

Yang Mulia Awang Zulhilmi bin Haji Abidin

Pemangku Timbalan Pesuruhjaya Buruh (O)

 

AHLI-AHLI

 

JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN

Yang Mulia ADI KPGN. Pengiran Mohammaddin bin Pengiran Haji Aliakbar

Yang Mulia KPIK. Haji Mohd Yante Hussaine bin Haji Ismail

Yang Mulia KPI. Razak bin Haji Yahya

Yang Mulia KPI. Pengiran Jamaludin bin Pengiran Haji Hidop

Yang Mulia A/KPI. Yunos bin Omar

Yang Mulia A/PIK. Abidin bin Haji Abd Ghani

Yang Mulia PIK. Asnan bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia PIK. Reduan bin Haji Adanan

Yang Mulia PIK. Wasli bin Haji Latip

Yang Mulia PIK. Azman bin Haji Ahmad

Yang Mulia Iswan bin Haji Abdullah

Yang Mulia PIK. Pengiran Norarffin bin Pengiran Haji Hashim

Yang Mulia PIK. Haji Jalani bin Haji Othman

Yang Mulia PIK. Haji Mohd Saudian bin Haji Damit

Yang Mulia PIK. Mohammad bin Tujoh

Yang Mulia PIK. Mohammad bin Haji Yusof

Yang Mulia PIK. Haji Halidi bin Haji Ahmad

Yang Mulia PIK. Yunus bin Usop

Yang Mulia A/PIK. Hajah Sayon bin Sawal

Yang Mulia A/PIK. Adi Yusra bin Haji Adanan

Yang Mulia PI. Pengiran Haji Abd Hamid bin Pengiran Haji Abd Majid

Yang Mulia PI. Haji Ihsani bin Haji Ismail

Yang Mulia PI. Hajah Norhaini binti Haji Daud

Yang Mulia PI. Sharimin Hairul bin Haji Sharbini

Yang Mulia PI. Mohammad Faizal bin Haji Ishak

Yang Mulia PI. Norzanan bin Haji Jainuddin

Yang Mulia PI. Pengiran Md Sharil bin Pengiran Haji Ismail

Yang Mulia PI. Md Khairul Anuar bin Haji Chuchu

Yang Mulia PI. Roslina binti Sapar

Yang Mulia PI. Salina binti Othman

Yang Mulia PI. Hajah Nurul Amalina binti Haji Md Ja'afar

Yang Mulia PI. Mohammad Ramzan bin Haji Zainal

Yang Mulia PI. Mohamed Yusof bin Haji Salam

Yang Mulia PI. Abu Sufian bin Haji Ibrahim

Yang Mulia PI. Noor Aslinna binti Md Taib

Yang Mulia PI. Md Zul Azri bin Ranee

Yang Mulia PI. Pengiran Md Hazim bin Pengiran Mahmud

Yang Mulia PI. Noramzziyah binti Salleh

Yang Mulia PPK II. Pengiran Aliuddin bin Pengiran Jamaluddin

Yang Mulia Awang Hamid bin Haji Ahad

Yang Mulia Dayang Afiah Fa'riah binti Abdullah Daud

Yang Mulia Awang Ahmaddi bin Haji Kahar

 

JABATAN BURUH

Yang Mulia ACL, Awang Shariful Bahri bin Haji Sawas

Yang Mulia ACL, Awang Hazmin Hatta bin Haji Hamzah

Yang Mulia ACL, Awang Rozan Justin Teo bin Haji Azlan

Yang Mulia ACL, Awang Maha'adi bin Mohd Aiani

Yang Mulia ACL, Pengiran Kamarunsalehin bin Pengiran Kamis

Yang Mulia SLI, Awang Haji Irwan bin Haji Bungsu

Yang Mulia SLI, Awang Mohd Hazizul bin Hassan

Yang Mulia SLI, Awang Mohd Noorfaizal bin Haji Mohd Osmena

Yang Mulia SLI, Awang Mohd Zulfadhli bin Suhai

Yang Mulia LI, Awang Mutalib bin Lamat

Yang Mulia LI, Awang Jussif bin Haji Sidop @ Muhd Yusof

Yang Mulia LI, Awang Ahmad Nadji bin Haji Awang Ali

Yang Mulia ALI, Pengiran Rakawe bin Pengiran Haji Ahmad @ Pengiran Qawi

Yang Mulia ALI, Awang Mohd Rosli bin Haji Jais

Yang Mulia ALI, Awang Ashadi bin Haji Ibrahim

Yang Mulia ALI, Awang Mohammad Hasnali bin Haji Zali

Yang Mulia ALI, Pengiran Jopri bin Pengiran Omar

Yang Mulia ALI, Awang Amjah bin Haji Duraman

JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN

Yang Mulia Pengiran Ahmad bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awang Asdeira bin Lasut

Yang Mulia Awang Haji Kamarulzaman bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Mohammad Saifulrizal bin Haji Bakri

Yang Mulia Awang Mohammad Ali bin Haji Mohd Hussin

Yang Mulia Awang Lim Sun Hui

Yang Mulia Awang Darusssani bin Haji Abd Manaf

Yang Mulia Awang Amran bin Haji Mohamad

Yang Mulia Awang Haji Saiful Adli bin Haji Md Daud

Yang Mulia Awang Mohamad Ahmin Shah bin Ahmad

Yang Mulia Awang Ahmad Saufi bin Haji Md Yusof

Yang Mulia Awang Sukarman bin Haji Johari

Yang Mulia Awang Abdul Hafiz bin Haji Jamai

Yang Mulia Awang Haji Mouhammad Alisahbrien bin Awang Haji Omar

Yang Mulia Awang Mohammad Aqim bin Haji Matsah

 

JAWATANKUASA PENGINAPAN

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abd Karim

Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara

Yang Mulia Dayang Siti Norbanun Huwaina binti Haji Karim

Pegawai Tugas-Tugas Tingkat II

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dayang Jaimah binti Tuah

Pegawai Tugas-Tugas Tingkat II

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

SETIAUSAHA

 

Yang Mulia Hj Md Khairul Sirajul Fikri bin Haji Jamaluddin

 

Yang Mulia Awang Ihsan Sabri bin Haji Abdul Manap

 

AHLI-AHLI

 

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Yang Mulia Awang Ahamd Fazilbin Zakaria

Yang Mulia Awang Haji Md Aziman bin Haji Tengah

Yang Mulia Awang Mohamad Edin bin Haji Damit

Yang Mulia Dayangku Hajah Rosemaria binti Pengiran Haji Halus

Yang Mulia Dayang Ramlah binti Haji Abu Bakar

Yang Mulia Awang Rosmi bin Haji Awang Damit / Sulaiman

Yang Mulia Pengiran Mohd Nor Al-Karami Razkah bin Pengiran Haji Jaludin

Yang Mulia Awang Haslani bin Haji Ismail

Yang Mulia Dayang Hajah Rohani binti Haji Othman

Yang Mulia Dayang Habibah binti Haji Bangkol

Yang Mulia Dayang Serinah binti Haji Abd Samad

Yang Mulia Dayang Hajah Shahrah binti Haji Mohd Zainin

Yang Mulia Dayang Razimah binti Razali

Yang Mulia Dayang Siti Norifedah binti Mohd Bagol

 

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA

Yang Mulia Awang bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Rozaini bin Haji Abdul Ghani

Yang Mulia Mohammad Edieza bin Haji Mohd Zahari

Yang Mulia Awang Ateraba @ Norman bin Haji Abdul Rahman

Yang Mulia Awang Zaki Zawawi bin Mohammad

Yang Mulia Awang Aliakbar bin Aliuddin

Yang Mulia Awang Md Khairul Zaman bin Haji A. Said

Yang Mulia Awang Shazul bin Awang Haji Damit

Yang Mulia Awang Mohammad Zairol Azreen bin Md Rozaimey

Yang Mulia Awang Merryl Lim Fang Hui

 

JAWATANKUASA PENGANGKUTAN

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Rosdin bin Haji Abd Aziz

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Haji Awang Yussof bin Haji Awang Ali

Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

 

TIMBALAN PENGERUSI

 

Yang Mulia Awang Sheran bin Shaari

Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan

 

AHLI-AHLI

 

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA

 

Yang Mulia Awang Latip bin Haji Ajak

Yang Mulia Awang Alias bin Taha

Yang Mulia Awang Nordin bin Haji Ahad

Yang Mulia Awang Mohd Ardi bin Awang Haji Tengah

Yang Mulia Awang Haji Jamidon bin Haji Matzin

Yang Mulia Awang Haji Moksin bin Haji Agong

Yang Mulia Awang Masidey bin Haji Kassim

Yang Mulia Awang Haji Sahat bin Haji Tapau

Yang Mulia Awang Mohd Norsah bin Haji Hassan

Yang Mulia Awangku Muhd Zulfadli bin Pengiran Haji Tajuddin

Yang Mulia Pengiran Shahruddin bin Pengiran Haji Tejuddin

Yang Mulia Awang Mohd Bakhtiar bin Haji Mohd Hussin

Yang Mulia Awang Mohd Shahrin bin Zaini

Yang Mulia Awang Ali bin Haji Latip

Yang Mulia Awang Faizal bin Haji Suboh

Yang Mulia Awang Haji Abdul Malik bin Abdullah

Yang Mulia Awang Samin bin Ahmad

Yang Mulia Awang Sulaiman bin Daud

Yang Mulia Awang Anawi bin Tamin

Yang Mulia Awang Haji Ibrahim bin Sulaiman

Yang Mulia Awangku Saiful Rizam bin PA Said

 

JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN

Yang Mulia Awang Mohammad bin Haji Mohd Taha

Yang Mulia Awang Abdul Rahman bin Haji Mohamed

Yang Mulia Awang Lokman bin Haji Abd Rahim

Yang Mulia Awang Mohammad Rahmat bin Khamis

Yang Mulia Awang Abd Manaf bin Jumat

Yang Mulia Awang Haji Zainidi bin Haji Saban

Yang Mulia Awang Jamuddin bin Haji Mohamed

Yang Mulia Pengiran Hadisham bin Pengiran Omar

Yang Mulia Awang Md Ramlie bin Jambol

Yang Mulia Awang Balan anak Manja

Yang Mulia Awang Haji Tua bin Tahamit

Yang Mulia Awang Md Salim bin Haji Salleh

 

JAWATANKUASA JEMPUTAN, PROTOKOL DAN PENYAMBUT TETAMU

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Dato Paduka Haji Rosli bin Pengiran Haji Chuchu

Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

Yang Mulia Awang Razali bin Haji Badar

Pegawai Protokol

Jabatan Adat Istiadat

 

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Othman

Pegawai Daerah Belait

Jabatan Daerah Belait

 

Yang Mulia Pengiran Haji Mohammad Ali bin Pengiran Haji Othman

Pegawai Pentadbir Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Abd Hamid bin Dato Paduka Haji Abdullah

Pegawai Daerah Temburong

Jabatan Daerah Temburong

 

Yang Mulia Awang Haji Ali bin Matyassin

Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria

Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria

 

SETIAUSAHA

 

Yang Mulia Pengiran Haji Sabli bin Pengiran Haji Damit

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

Yang Mulia Awang Razali bin Haji Badar

Jabatan Adat Istiadat

 

Yang Mulia Awang Umar bin Bakir

Jabatan Adat Istiadat

 

Yang Mulia Awang Hasmiron bin Haji Mohd Taib

Jabatan Daerah Belait

 

Yang Mulia Awang Ajmin bin Haji Meludin

Jabatan Daerah Temburong

 

Yang Mulia Awang Mahli bin Haji Bolhaji

Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

 

AHLI-AHLI

 

PUSAT PENGURUSAN BENCANA KEBANGSAAN

Yang Mulia Awang Sallehuddin bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Mohammad Syazwan bin Nordin

Yang Mulia Awang Haji Ahmad bin Haji Mohd Daud

Yang Mulia Pengiran Haji Shaharuddin bin Pengiran Haji Metali

Yang Mulia Awang Haji Mohammad bin Kamis

Yang Mulia Pengiran Hashim bin Pengiran Haji Othman

Yang Mulia Awang Mohd Alizikri bin Awang Haji Damit

Yang Mulia Awang Mohd Azzumar bin Haji Abd Hadi

Yang Mulia Awang Norazri bin Laisong

Yang Mulia Dayangku Hasyanti binti Pengiran Haji Hashim

Yang Mulia Dayangku Hajah Hamidah binti Pengiran Haji Damit

Yang Mulia Dayang Safiah binti Haji Shamsuddin

Yang Mulia Dayang Norziah binti Haji Tahir

Yang Mulia Dayang Hajah Maslinawati binti Haji Masni

Yang Mulia Dayang Zuliana binti Haji Badar

Yang Mulia Dayang Sustina binti Haji Lamit

Yang Mulia Dayang Junainah binti Haji Ahmad

Yang Mulia Dayang Roswainee binti Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Siti Nur Rahmah binti Abu Bakar

Yang Mulia Dayangku Fatimah Nurannisa binti Pengiran Zulkipli

 

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Yang Mulia Awang Masdali bin Haji Metali

Yang Mulia Awang Sahrizan bin Abd Rahman

Yang Mulia Awang Ahmad @ Arifen bin Dahli

Yang Mulia Pengiran Ahmad bin Pengiran Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awang Haji Majid bin Haji Besar

Yang Mulia Awangku Yazeed bin Pengiran Haji Tajuddin

Yang Mulia Awang Mohd Hazwan bin Awang Husein

Yang Mulia Pengiran Kamaluddin bin Pengiran Hassan

Yang Mulia Awang Mohammad Najib bin Bagol

Yang Mulia Dayang Hajah Ani Artika Masfazida binti Haji Salim

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Norasykeen binti Haji Morni

Yang Mulia Dayang Siti Nurhayu binti Haji Jamil

Yang Mulia Dayang Masanayati binti Haji Md Said

Yang Mulia Dayang Hajah Sadiah binti Haji Serudin

Yang Mulia Dayang Hajah Jamilah binti Haji Abdul Karim

Yang Mulia Dayang Erna binti Ramli

Yang Mulia Dayang Rosmawati binti Haji Abdullah

Yang Mulia Dayang Rahmah binti Haji Mohammad

Yang Mulia Dayang Rafidah binti Haji Nayan

Yang Mulia Dayang Noriati binti Asat

Yang Mulia Dayang Monaliza binti Arbi

Yang Mulia Dayangku Rathnasari binti Pengiran Haji Muhammad

Yang Mulia Dayang Adriana binti Ali

Yang Mulia Dayang Zatul Hatimi binti Haji Zaini

Yang Mulia Dayang Amal Hayati binti Haji Muslim

Yang Mulia Dayang Nurolaienon binti Haji Awang Adenan

Yang Mulia Dayang Siti Norifedah binti Mohd Bagol

Yang Mulia Dayang Hajah Zainab binti Haji Sofri

Yang Mulia Dayang Sirus binti Idris

Yang Mulia Dayang Mariamah binti Haji Ahmad

Yang Mulia Dayang Sofianah binti Haji Jaino

Yang Mulia Dayang Norhayati binti Abd Wahab

Yang Mulia Dayang Noriah binti Haji Nudin

Yang Mulia Dayang Saunah binti Haji Abdullah

Yang Mulia Dayang Rokiah binti Sahat

Yang Mulia Dayang Rakiah binti Sabtu

 

JABATAN ADAT ISTIADAT

Yang Mulia Awang Umar bin Bakir

Yang Mulia Pengiran Mohd.Shah bin Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Awangku Muhammad Noor Hamaddi bin Pengiran Ahmad

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Jurulateh Adat Istiadat Diraja Dato Paduka Awang Haji Mashor bin Haji Metahir

Yang Mulia Awang Munaf bin Haji Tuah

Yang Mulia Awang Muhammad Faiz bin Sahat

Yang Mulia Pengiran Yahya bin Pengiran Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Khalidi bin Haji Suhaimi

Yang Mulia Awang Mohammad Zain bin Haji Bungsu

Yang Dimuliakan Pehin Bendahari Haji Awang Abu Bakar bin Pehin Orang Kaya Udana Lela Dato Paduka Haji Awang Omar

Yang Mulia Awang Durahim bin Piut

Yang Mulia Awang Haji Roslan bin Haji Asmat

Yang Mulia Awang Muhammad Nur Hadi @ Eddeynoor bin Haji Ali

Yang Mulia Awang Ruzaini bin Haji Zakaria

Yang Mulia Awang Murni bin Majid

Yang Mulia Awang Ahmad Humaizi bin Umar

Yang Mulia Pengiran Haji Tajuddin bin Pengiran Haji Manggong

Yang Mulia Pengiran Haji Omarali bin Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Haji Awang Bujang bin Pehin Khatib Dato Paduka Haji Mohd Yusof

Yang Mulia Pengiran Mohd. Ali Redzuan bin Pengiran Haji Damit

Yang Mulia Awang Haji Hassanol Fikri bin Haji Sudin

Yang Mulia Awang Muhammad Alifsham bin Mohd Alimshah

Yang Mulia Awang Mohammad Fakhrul Reza bin Haji Saifulrijal

Yang Mulia Awang Haji Jefery bin Haji Jeludin

Yang Mulia Dayang Hajah Tengah binti Haji Saibun

 

JABATAN DAERAH BELAIT

Yang Mulia Awang Mohammad Abd Hadi bin Haji Mohd Syarifuddin

Yang Mulia Awang Mohammad Fadzil bin Mohd Yanie

Yang Mulia Awang Zulkarnain bin Osman

Yang Mulia Awang Karnizam bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Awang Mohammad Asdi Khalid bin Zainal

Yang Mulia Awang Yamin Ahmad bin Haji Razak

Yang Mulia Awang Haji Rumaizi bin Juna

Yang Mulia Awang Muhd. Nurzairie bin Abdullah Peter

Yang Mulia Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Judin bin Omar

Yang Mulia Awang Suffian bin Mohamed

Yang Mulia Awang Haji Norzaryade bin Haji Abdul Latif

Yang Mulia Awang Jaafar bin Sere

Yang Mulia Awang Abdul Azed bin Hashim

Yang Mulia Awang Mohammad Zaidin bin Musa

Yang Mulia Awangku Mohammad Azrul Ariffin bin Pengiran Matussin

Yang Mulia Awang Mohammad Khairul Azmi bin Haji Bujang

Yang Mulia Awang Mohammad Khairul Azri bin Haji Bujang

Yang Mulia Awang Mohamad Hisyamuddin bin Asmat

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Norezah binti Haji Md Dan

Yang Mulia Dayang Siti Norhaliah binti Mohamad

Yang Mulia Dayang Surayah binti Haji Taim

Yang Mulia Dayang Hajah Sura binti Dullah

Yang Mulia Dayang Norsiah binti Abol

Yang Mulia Dayang Bibi Suriani binti Zinni

Yang Mulia Dayang Nor Asimah binti Abdul Hamid

Yang Mulia Dayang Hajah Jauyah binti Aminaluddin

Yang Mulia Dayang Rosminah binti Haji Abang

Yang Mulia Dayang Faridah binti Haji Adanan

Yang Mulia Dayang Ainurafif Atiqah binti Haji Mahmud

Yang Mulia Dayang Norizan binti Bagong

Yang Mulia Dayang Siti Nurhidayah binti Muntil

 

JABATAN DAERAH TEMBURONG

Yang Mulia Awang Azizul Azri bin Haji Matjit

Yang Mulia Dayangku Nur' Izzati binti Pengiran Omar

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Suhaili

Yang Mulia Ampuan Noorirawaty binti Ampuan Haji Razid

Yang Mulia Dayang Hajah Umaimah binti Haji Mohamad

Yang Mulia Dayang Siti Noorazlini binti Haji Bujang

Yang Mulia Awang Muhammad Arif bin Morni

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Hazidee bin Haji Sharbini

Yang Mulia Dayang Nadiah binti Haji Abdul Rahman

Yang Mulia Dayang Nur' Ain Fakhriyah Teo binti Abdul Rahman

Yang Mulia Dayang Ana binti Jumat

Yang Mulia Dayang Nur Amiera Eliiyah binti Abdullah

 

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA

Yang Mulia Awang Sarih bin Tabong

Yang Mulia Awang Arifpin bin Haji Bujang

Yang Mulia Awang Abu Bakar bin Abdullah

Yang Mulia Awang Haji Kifli bin Haji Azahari

Yang Mulia Awang Dino Erzan bin Haji Ali Adin

Yang Mulia Awang Yusof bin Haji Emrin

Yang Mulia Awang Zamren bin Haji Kepli

Yang Mulia Dayang Noor Amali bin Abd Latif

Yang Mulia Awang Haji Isa @ Ishak bin Haji Kassim

Yang Mulia Awang Adli bin Haji Japar

Yang Mulia Awang Abd Wahab bin Yusof

Yang Mulia Awang Morni bin Taha

Yang Mulia Awang Mohd Khairul Ariffin bin Abdullah

Yang Mulia Awang Jefri bin Haji Timbang

Yang Mulia Awang Abd Hakim @ Soplin bin Haji Jais

Yang Mulia Awang Mohd Hasrol Azmi bin Abdullah

Yang Mulia Awangku Ibrahim bin Pengiran Haji Tengah

Yang Mulia Awang Mohammad Azman bin Mohammad Ali

 

  JAWATANKUASA PENERBITAN BUKU PROGRAM

 

PENGERUSI BERSAMA PENERBITAN BUKU PROGRAM

Yang Mulia Pengiran Haji Mohiddin bin Pengiran Badarudin

Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Kamarul Azam bin Haji Mohamad

Pemangku Pengarah Percetakan

TIMBALAN PENGERUSI PENERBITAN BUKU PROGRAM

Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Haji Omar

Jabatan Percetakan

 

Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Haji Ampal

Jabatan Pusat Sejarah

SETIAUSAHA BERSAMA PENERBITAN BUKU PROGRAM

Yang Mulia Awang Haji Abdul Salam bin Haji Momin

Jabatan Pusat Sejarah

 

Yang Mulia Awang Muhamad Faizal bin Haji Saban

Jabatan Percetakan

 

Yang Mulia Awang Zainal Abidin bin Haji Masri

Jabatan Pusat Sejarah

 

Yang Mulia Pengiran Hajah Fatimah binti Pengiran Haji Md Noor

Jabatan Penerangan

 

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yussof bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar

Jabatan Percetakan

 

Yang Mulia Awang Syamsul Fikri bin Haji Takong

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

AHLI-AHLI

Yang Mulia Dayang Noor Hidayatun Na'imah binti Haji Amir Hidayat

Yang Mulia Awang Ahmad @ Arifen bin Dahli

Yang Mulia Dayang Norulaienon binti Haji Awang Adanan

Yang Mulia Awang Haji Misli bin Haji Mohammed

Yang Mulia Awang Hamzah bin Mohiddin

Yang Mulia Dayang Kartini binti Haji Safar

Yang Mulia Awang Haji Besar bin Salleh

Yang Mulia Dayang Noridah binti Haji Matnoor

Yang Mulia Awang Haji Asnan bin Haji Manggong

Yang Mulia Awang Tajuddin bin Timbang

Yang Mulia Awang Haji Abd Rahman bin Haji Matarsat

Yang Mulia Awang Ahmadzulkifli bin Haji Kayum

Yang Mulia Dayang Hajah Irmoni Sumira Ratna binti Haji Ismail

Yang Mulia Dayang Shuzalina @ Sabariah binti Jainoh

Yang Mulia Dayang Razidah binti Mohamad Daud

Yang Mulia Awang Mohamad Zamri bin Omar @ Eugene

 

JAWATANKUASA HADIAH-HADIAH

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali

Pegawai Daerah Tutong

Jabatan Daerah Tutong

 

Yang Mulia Awang Haji Adnan bin Haji Adam

Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Tutong

Jabatan Bandaran Tutong

 

AHLI-AHLI

 

JABATAN DAERAH TUTONG

Yang Mulia Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya

Yang Mulia Awang Mohamad Khairul Shahrul bin Haji Duahim

Yang Mulia Dayang Siti Joriahati bin Johari

Yang Mulia Dayang Fathin Naquiah binti Haji Yaakub

Yang Mulia Dayang Mariam binti Haji Ismail

Yang Mulia Awang Abdul Kahar bin Haji Yahya

Yang Mulia Dayang Norayawati bin Haji Sulaiman

Yang Mulia Awang Muhammad Hakimi bin Abdullah Gampar

Yang Mulia Awang Ibrahim bin DLR Haji Md Jair

Yang Mulia Awang Salihudin bin Haji Ali

Yang Mulia Awang Md Khairul Khairi Wadi bin Julaihi

Yang Mulia Awang Jeffery bin Gani

Yang Mulia Awang Saiful Rizam bin Osman

Yang Mulia Dayang Cleo Marsha binti Jasni

Yang Mulia Dayang Hajah Norzanah binti Haji Salleh

 

JABATAN BANDARAN TUTONG

Yang Mulia Pengiran Mahdini bin Pengiran Haji Ali

Yang Mulia Dayang Ade Nurismah Azurine binti Haji Ismail

Yang Mulia Dayang Suharni binti Haji Suboh

Yang Mulia Awang Haji Bahrin bin Haji Kamis

Yang Mulia Awang Bahrom bin Abd Ghani

Yang Mulia Awang Genral bin Apeh

Yang Mulia Awang Muslim bin Haji Mumin

Yang Mulia Dayang Karmila binti Mohamad

Yang Mulia Dayang Roosne binti Awang Haji Jais

Yang Mulia Dayang Hajah Noor Dena binti Haji Kasim

Yang Mulia Awang Mohammad Adib bin Haji Busrah

Yang Mulia Awang Mohammad Zulhilmi bin Mohammad Zulkifli

Yang Mulia Awang Samsul Kamal bin Haji Sabli

Yang Mulia Awang Muhd Nor Wazir bin Abdullah Musim

Yang Mulia Awangku Edday Hardini bin Pengiran Masuani

Yang Mulia Awang Khairul Fatullah bin Mohammad

Yang Mulia Awang Madini bin Mani

Yang Mulia Awang Elin bin Usong

 

JAWATANKUASA LOGISTIK DAN KELENGKAPAN

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Chua Pheng Keong

Pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya

Jabatan Kerja Raya

 

 

 

Yang Mulia Awang Musa bin Metali

Pemangku Pengarah Perkhidmatan Eletrik

Jabatan Perkhidmatan Elektrik

 

Yang Mulia Awang Ahmad Sanusi bin Haji Mohd Salleh

Jurutera Kerja,

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Maidin bin Mustapa

Pegawai Tugas-Tugas Khas,

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Pengiran Junaidi bin Pengiran Haji Bakar

Jabatan Bandaran Seri Begawan

 

Yang Mulia Awang Sheran bin Shaari

Jabatan Bandaran Seri Begawan

 

TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Amer Hishamuddin bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Haji Zakaria

 

Yang Mulia Awang Mohammad bin Haji Mohd Taha

 

SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Kok Yuh Huh

 

TIMBALAN SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Amir Hamzah bin Haji Abd Karim

 

Yang Mulia Dayang Hajah Mastura binti Haji Sulaiman

 

URUSETIA

 

Yang Mulia Awang Suhaimi bin Haji Kurus (AA)

Yang Mulia Awang Muhd Ahmin Shah bin Haji Ahmad (PP)

 

AHLI-AHLI

 

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Yang Mulia Awang Haji Zulkifli bin Haji Kula

Yang Mulia Awang Zaidin bin Ahmad

Yang Mulia Awang Mohammad Masuadi bin Rosli

Yang Mulia Awang Haji Abdul Motalif bin Haji Pa'ee

Yang Mulia Awang Maswadi bin Ahmad

Yang Mulia Awang Saini bin Awang Bini

Yang Mulia Awang Ruslin bin Haji Raman

Yang Mulia Awang Muammar Mahfuz bin Haji Majdi

Yang Mulia Awang Omarnajib bin Haji Sisa

 

JABATAN KERJA RAYA

Yang Mulia Awang Abd Ghapar bin Haji Mumin

Yang Mulia Awang Haji Hamid bin Haji Johari

Yang Mulia Awang Mat Don bin Abu Bakar

Yang Mulia Awang Haji Rasid bin Haji Jamahat

Yang Mulia Pengiran Haji Sallehuddin bin Pengiran Perdana Cheteria Laila Diraja Sahibun Nabalah Pg Haji Damit

Yang Mulia Awang Bakar bin Md Noor

Yang Mulia Awang Junaidi bin JL Haji Abd Wahab

 

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

Yang Mulia Pengiran Shamsuddin bin Pengiran Haji Tuah

Yang Mulia Awang Haji Khairul Hasni bin Haji Mohd Hasan

Yang Mulia Awang Mataram bin Haji Musa

Yang Mulia Awang Othman bin Haji Jakar

Yang Mulia Awang Ali bin Sabtu

Yang Mulia Awang Zainuddin bin Haji Mohd Sum

 

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA

Yang Mulia Awang Abdullah bin Haji Mohd Tahir

Yang Mulia Dayangku Herdawati binti Pengiran Alli

Yang Mulia Awang Umar bin Sabtu

Yang Mulia Awang Haji Iqbal Arshady bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Iszam bin Haji Ismail

Yang Mulia Awang Haji Latip bin Ahmad

Yang Mulia Awang Haji Aladdin bin Haji Kamaluddin

Yang Mulia Awang Abd Aziz bin Haji Yunus

Yang Mulia Awang Haji Wasli bin PDAS Diraja Haji Kassim

Yang Mulia Dayangku Hajah Nor Afizah binti Pengiran Haji Mohammad

Yang Mulia Dayang Nency Sabrina binti Haji Md. Nor

 

JABATAN BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN

Yang Mulia Dayang Siti Fatimah binti Haji Abu Bakar

Yang Mulia Pengiran Azizulzabar bin Pengiran Haji Aliuddin

Yang Mulia Awang Mokhtar bin Haji Ismail

Yang Mulia Awang Jamil bin Haji Munap

Yang Mulia Awang Bakri bin Abd Karim

Yang Mulia Dayang Norajidah binti Md Noor

Yang Mulia Awang Amir bin Haji Jair

Yang Mulia Awang Marzuki bin Haji Khamis

Yang Mulia Awang Abdullah bin Ahamat

Yang Mulia Dayang Norzuraimah binti Haji Momin

Yang Mulia Dayang Ruslina binti Mohd Noor

Yang Mulia Dayang Fatimah binti Keria

Yang Mulia Dayang Saadiah binti Haji Jalil

Yang Mulia Dayang Masinah binti Haji Tamit

Yang Mulia Awang Mohammad bin Haji Taha

Yang Mulia Awang Haji Mutalip bin Haji Momin

Yang Mulia Awang Bakar bin Mohammad

Yang Mulia Awang Sofian bin Amit

Yang Mulia Awang Lokman bin Haji Abd Rahim

Yang Mulia Awang Abd Rahman bin Haji Mohammad

 

JAWATANKUASA PERJAMUAN

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Datin Hajah Elinda binti C.A. Mohammad

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Shamsul Bahrin bin Haji Mohd Hussain

Pegawai Pentadbir Kanan

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awang Haji Ismail bin Haji Murad

Pemangku Pengarah Penjara

Jabatan Penjara

 

SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Mohammad Ali Iskandar bin Haji Abd Rahman

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Awangku Kamal Ariffin bin Pengiran Haji Md Yassin

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Penguasa Penjara Pengiran Haji Mohamad Bahrin bin Pengiran Haji Jamaluddin

Jabatan Penjara

 

Yang Mulia Penguasa Penjara Pengiran Roslinawati binti Pengiran Haji Omar

Jabatan Penjara

 

Yang Mulia Penolong Penguasa Penjara Awang Haji Yussof bin Haji Mohamed

Jabatan Penjara

 

PENOLONG SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Dayangku Hajah Rosemaria binti Pengiran Haji Halus

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Penolong Penguasa Penjara Awang Haji Saini bin Haji Maidin

Jabatan Penjara

 

Yang Mulia Awang Md Khairuddin bin Abdullah Chan

Jabatan Daerah Brunei dan Muara

 

AHLI-AHLI

 

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Yang Mulia Pengiran Mohd Israwadi bin Pengiran Mohd Yusof

Yang Mulia Dayang Siti Nurfairuz binti Mahali

Yang Mulia Dayang Eliza binti Haji Ibrahim

Yang Mulia Dayang Norliza binti Haji Matnoor

Yang Mulia Dayang Sakinah @ Kinah binti Haji Md Said

Yang Mulia Pengiran Hajah Sari Belait binti Pengiran Tajudin

Yang Mulia Dayang Hana Zuriana binti Haji Md Zulkifli

Yang Mulia Dayang Samsinah binti Samat

Yang Mulia Awang Roshiman bin Haji Ibrahim

 

JABATAN PENJARA

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Ilham bin Haji Mohamed

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Nordin bin Haji Mohammad Hamidon

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Sarifuddin bin Haji Abd Karim

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Shahminan bin Haji Munap

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Hajah Rosni binti Kurus

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Hamdani bin Mohd Salleh

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Roslan bin Manap

Yang Mulia Pengajat Tingkat II Ratini binti Haji Abd Khamis

Yang Mulia Pegawai Penjara Sabtu bin Haji Abdul Ghani

Yang Mulia Pegawai Penjara Nur Aslinah binti Haji Abd Razak

Yang Mulia Pegawai Penjara Mohd Khairul Abdul Azim bin Haji Abd Said

Yang Mulia Pegawai Penjara Mohammad Uzaini bin Haji Suhaili

Yang Mulia Ketua Wadar 137 Bubin bin Haji Sulaiman

Yang Mulia Ketua Wadar 219 Kahar bin Salleh

Yang Mulia Ketua Wadar 305 Mohd Noor bin Awang Haji Othman

Yang Mulia Sarjan Wadar 144 Mahali bin Haji Mohammad

Yang Mulia Sarjan Wadar 151 Matsuni bin Haji Ahmad

Yang Mulia Sarjan Wadar 163 Metussin bin Tengah

Yang Mulia Sarjan Wadar 176 Pengiran Mohd Yani bin Pengiran Haji Yassin

Yang Mulia Sarjan Wadar 190 Baharin bin Bakri.

Yang Mulia Sarjan Wadar 292 Nurhasimah binti Abdullah.

Yang Mulia Sarjan Wadar 308 Haji Bahrin bin Haji Jumat.

Yang Mulia Sarjan Wadar 323 Haji Kamaruddin bin Haji Asmat.

Yang Mulia Sarjan Wadar 343 Mohamad Norddi bin Haji Puasa

Yang Mulia Sarjan Wadar 372 Mohd Hazmi bin Haji Md Sofian.

Yang Mulia Sarjan Wadar 375 Rohaidah binti Hassali.

Yang Mulia Sarjan Wadar 431 Shuarani binti Haji Ismail.

Yang Mulia Koperal Wadar 255 Badariah binti Haji Duraman.

Yang Mulia Koperal Wadar 277 Zunaidah binti Besar.

Yang Mulia Koperal Wadar 294 Haji Adanan bin Haji Jambol.

Yang Mulia Koperal Wadar 299 Ibrahim bin Awang Taha.

Yang Mulia Koperal Wadar 376 Amoi binti Galawat.

Yang Mulia Koperal Wadar 400 Mohd Bahrin bin Haji Deli.

Yang Mulia Koperal Wadar 408 Ruzman bin Tarip.

Yang Mulia Koperal Wadar 432 Noralenaindrawaty binti Mohd Sahat.

Yang Mulia Koperal Wadar 493 Siti Habibah binti Haji Mahbub.

Yang Mulia Koperal Wadar 496 Norlila binti Haji Ahmad.

Yang Mulia Koperal Wadar 497 Lydiawati binti Yahya.

Yang Mulia Koperal Wadar 499 Nur Atikah binti Haji Ahmad.

Yang Mulia Koperal Wadar 636 Noor Hafizah binti Haji Omarali.

Yang Mulia Wadar 387 Zulkarnain bin Haji Kahan

Yang Mulia Wadar 461 Haji Mohammad Shokri bin Sadoran.

Yang Mulia Wadar 463 Hamzani bin Saban.

Yang Mulia Wadar Wanita 490 Hajah Kahartini binti Haji Anggas.

Yang Mulia Wadar Wanita 492 Masnado binti Samak @ Samad.

Yang Mulia Wadar Wanita 500 Siti Normala binti Emran.

Yang Mulia Wadar Wanita 501 Hajah Yusdianawati binti Mohd Ali Yusri.

Yang Mulia Wadar Wanita 510 Seri Azuna binti Haji Mohd Yunus.

Yang Mulia Wadar Wanita 505 Nurul Dayiah binti Haji Mohd Daud.

Yang Mulia Wadar 517 Abd Ghani bin Abd Rahman.

Yang Mulia Wadar 527 Awang Hamzah binti Awang Haji Musa.

Yang Mulia Wadar 536 Haji Mohamed Amin bin Haji Mohammad.

Yang Mulia Wadar 537 Haji Mohammad Fadzil bin Haji Kudil.

Yang Mulia Wadar 565 Haji Ahmad Sabireen bin Haji Abd Majid.

Yang Mulia Wadar Wanita 610 Siti Huzaimah binti Haji Lakim.

Yang Mulia Wadar Wanita 613 Hajah Erni bin Haji Abd Rahim.

Yang Mulia Wadar Wanita 637 Mariam binti Haji Abd Ghani.

Yang Mulia Wadar 675 Haji Mohammad Zulhisham bin Haji Taha.

Yang Mulia Wadar Wanita 702 Ani Khan bin Mohd Jasni Khan.

 

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA

Yang Mulia Awang Haji Abd Halim Bin Haji Samat

Yang Mulia Awang Abd Hamid Bin Haji Yahya

Yang Mulia Awang Abd Hamit Bin Lamat

Yang Mulia Awang Haji Matzin Bin Haji Lamit

Yang Mulia Awang Rosli Bin Haji Liman

Yang Mulia Awang Azahar Bin Haji Ismail

Yang Mulia Awang Julkifli Bin Lamat

Yang Mulia Awang Sizali Bin Haji Mohd Yassin

Yang Mulia Dayang Hasni Binti Haji Sulong

Yang Mulia Dayang Hajah Salina Binti Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayangku Noradinawati Binti Pengiran Haji Sulaiman

Yang Mulia Pengiran Ajizam Bin Pengiran Haji Metali

Yang Mulia Awang Mohd Suhaili Bin Abdullah Liga

 

JAWATANKUASA KESELAMATAN, KECEMASAN DAN KETENTERAMAN AWAM

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Yahya bin Haji Abd Rahman

Pengarah Bomba dan Penyelamat

 

Yang Mulia Dr Awang Haji Zulaidi bin Haji Abd Latif

Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan

 

 

Yang Mulia Awang Haji Matnor bin Haji Salleh

Pengarah Jabatan Laut

 

Yang Mulia ACP Haji Mohamed Don bin Haji Harith

Pemangku Pengarah Gerakan Polis Diraja Brunei

 

Yang Mulia KOL (L) Pengiran Norazmi bin Pengiran Haji Muhammad

Timbalan Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei

 

TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Lim Hock Guan

Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat

 

Yang Mulia Dr. Hajah Lailawati binti Haji Jumat

Pengarah Perkhidmatan Hospital

 

Yang Mulia Haji Sufian bin Haji Sabtu

Timbalan Pengarah Operasi

Jabatan Keselamatan Dalam Negeri

 

SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Shabandi bin Haji Abd Halim

Penolong Pengarah Bomba dan Penyelamat (Operasi)

 

Yang Mulia Awang Haji Mohd Jamal bin Haji Tersad

Ketua Pegawai Eksekutif Tingkat Khas

Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha

 

Yang Mulia Dr. Ang Swee Hui

Penguasa Perubatan

Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha

 

URUSETIA

 

Yang Mulia Penguasa Othman Jailani bin Haji Ismail

 

Yang Mulia Penolong Penguasa Marta Wa'izzah binti Abdullah Sitau

 

Yang Mulia Pegawai Balai Md Haris bin Haji Md Zaini

 

Yang Mulia ABWKS 222 Nurfarhana Syahirah binti Abdullah Kah

 

TEKNIKAL DAN LOGISTIK

 

Yang Mulia Awang Haji Japar bin Haji Tahir

Penolong Pengarah Bomba dan Penyelamat (Teknikal)

 

Yang Mulia Pegawai Balai Hajah Lasminah binti Haji Abd Ladi

Yang Mulia Pegawai Balai Haji Asbi bin Abdullah

 

Yang Mulia Awang STD Haji Ahmad bin Haji Adam

 

Yang Mulia Awang Mezalan bin Tengah

 

JAMUAN

 

Yang Mulia Dayang Hajah Siti Mayang binti Haji Hussin

Penolong Pengarah Bomba dan Penyelamat

(Perancangan Latihan dan Kakitangan)

 

Yang Mulia Penolong Penguasa Muhd Fairul Idzuan bin Haji Awang Jahri

 

Yang Mulia Pegawai Balai Noorsallehuddin bin Haji Hussin

 

AHLI-AHLI

 

Yang Mulia Penguasa Kanan Bomba Mohd Yudieswandy bin Bakar

Yang Mulia Penguasa Kanan bomba Haji Mohamad bin Haji Sulaiman

Yang Mulia Penolong Penguasa Annua bin Bangau

Yang Mulia Penolong Penguasa Noor Aflan bin Awang Kachi

Yang Mulia Pegawai Balai Moksin bin Haji Zakaria

Yang Mulia Pegawai Balai Haji Kilpa bin Haji Anggas

Yang Mulia Pegawai Balai Mushidee bin Junaidi

Yang Mulia Pegawai Balai Maimunah binti Haji Puasa

Yang Mulia Penolong Pegawai Balai Rohana binti Haji Kamis

Yang Mulia ABK 57 Md Shahriman bin Abdullah

Yang Mulia ABK 300 Jasmee bin Othman

Yang Mulia ABW 779 Ainul Hafizah @ Nur Qadisah Sayidah binti Haris

Yang Mulia ABW 798 Noor Saadiah binti Haji Abdul Rajak

Yang Mulia ABW 956 Linda binti Haji Pungut

Yang Mulia ABW 990 Siti Basyrah binti Haji Mustapa

Yang Mulia ABW 1017 Siti Norhaida binti Suliman

Yang Mulia 721 Kpt (L) Pengiran Mohammad Faren bin Pengiran Mohamad Noor

Yang Mulia 889 Kpt (L) Dayangku Lyadia Ulandari binti Pengiran Haji Muhamad

Yang Mulia DSP Abdul Haji bin Haji Apong

Yang Mulia DSP Pengiran Haji Abdul Salam bin Pengiran Haji Abdul Ghani

Yang Mulia DSP Mohd Noorani bin Hussaian

Yang Mulia ASP Khasnol bin Mohamad Kincho

Yang Mulia ASP Polis Md Fathdillah bin Haji Abd Hamid

Yang Mulia Insp Siti Hasinah binti Awang Hassan

Yang Mulia S/Sgt 2938 Muhd Bahren bin Haji Abd Ghani

Yang Mulia Dr. Hajah Wadi Hana binti Haji Sudin

Yang Mulia Awang Muhamad Iq'bal bin Haji Ishak

Yang Mulia Dayang Hajah Fatimah binti Abdullah

Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Abd Wahid

Yang Mulia Awang Haji Rosman bin Haji Untong

Yang Mulia Dr Po Thaw Da

Yang Mulia Dayang Hajah Junita binti Haji Momin

Yang Mulia Dayang Hajah Nora binti Haji Md Yusof

Yang Mulia Awang Haji Hamdan bin Haji Metassan

Yang Mulia Dayang Chiang Mei Mei

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Mahadini bin Haji Kamis

Yang Mulia Awang Haji Akzam Shukri bin DP Haji Adnan

Yang Mulia Awang Kapten Basza Alexzandar bin Haji Basri

Yang Mulia Awang Mohd Zamry Waria bin Haji Sahat

Yang Mulia Pengiran Haji Hamirul Azri bin Pengiran Haji Abdul Hamid

Yang Mulia Awang Zainal bin Haji Kamis

Yang Mulia Awang Abdul Sani bin Haji Astor

Yang Mulia Awang Saidi bin Asri

Yang Mulia Awang Julliahi bin Haji Abd Raub

JAWATANKUASA PUBLISITI DAN PROMOSI

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Suffian bin Haji Bungsu

Pengarah Radio Televisyen Brunei

Jabatan Perdana Menteri

 

Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Mohammad

Pemangku Pengarah Penerangan

Jabatan Perdana Menteri

 

Yang Mulia Awang Haji Madli bin Mohd Yussof

Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan,

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

Yang Mulia Dayang Mariani binti Haji Sabtu

Pemangku Penolong Pengarah Kemajuan Pelancongan

Jabatan Kemajuan Pelancongan

 

SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Hayatdy bin Idris

Jabatan Radio Televisyen Brunei

 

AHLI-AHLI

 

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI

Yang Mulia Awang Lai Bon Lee

Yang Mulia Awang Mohd Shamsul bin Haji Sanif

Yang Mulia Awang Muhammad Safwan bin Haji Mohd Sani

Yang Mulia Haji Daud @ Duad bin Haji Zakaria

Yang Mulia Awang Haris Fadzilah bin Haji Mohd Yusof

Yang Mulia Awang Haji Saiful Bahrin bin Haji Mohd Yusof

Yang Mulia Awang Mohd Arif bin Awang

Yang Mulia Awang Hadri bin Mohamad

Yang Mulia Awang Abdul Afiq bin Zuferizin

Yang Mulia Awang Haji Mashod bin Haji Chuchu

Yang Mulia Awang Abd Musauwir bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Awang Haji Misle bin Haji Mohd Said

Yang Mulia Pengiran Moksin bin Pengiran Haji Menuddin

Yang Mulia Awang Haji Md Termizi bin Haji Hashim

Yang Mulia Awang Farizus Lakong

Yang Mulia Awang Md Fadly bin Haji Karim

Yang Mulia Awang Huong How Kok

Yang Mulia Awang Abdul Muiz bin Darul

Yang Mulia Dayangku Hajah Noraini binti Pengiran Haji Mohd Tahir

Yang Mulia Awang Mohammad Rezal bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Md Sairini bin Haji Zaini

Yang Mulia Dayang Rairimmiwati binti Abd Fatra

Yang Mulia Dayang Nur Nadirah binti Awang bini

Yang Mulia Awang Md Julaihi bin Haji Duming

Yang Mulia Awang Md Jafrind bin Haji Japar

Yang Mulia Awang Muhammad Zaidi bin Haji Bungsu

Yang Mulia Awangku Md Noorhadiman bin Pengiran Sulaiman

Yang Mulia Dayang Hajah Noraini binti Haji Mohd Tahir

Yang Mulia Awang Shahrul bin Haji Abdul Rahman

Yang Mulia Awang Muhd Khairul Ikhwan bin Suhaili

Yang Mulia Awang Haji Ahmad bin Tamin

Yang Mulia Awang Ali Jaffar bin Mahari

Yang Mulia Awang Haji Wahid bin Haji Arsat

Yang Mulia Awang Haji Enor bin Abdullah

Yang Mulia Awang Haji Emran bin Dato Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Zulhilme bin Haji Omar

Yang Mulia Awang Muhd Nazree bin Salleh

Yang Mulia Awang Abdul Muiz bin Munap

Yang Mulia Awang Abdul Muiz bin Taib

Yang Mulia Awang Mohd Shafie bin Hassan

Yang Mulia Awang Adi Zulhasymi bin Moksin

 

JABATAN PENERANGAN

Yang Mulia Dayang Noorashidah binti Haji Aliomar

Yang Mulia Dayang Sastra Sarini binti Haji Julaini

Yang Mulia Awang Muhd Khairulhadi bin Haji Muhd Muhtaddir

Yang Mulia Dayangku Nasibah Hanim binti Pengiran Haji Bakar

Yang Mulia Awang Haji Ariffin bin Mohd Noor

Yang Mulia Awang Samle bin Haji Jait

Yang Mulia Dayang Norliah binti Md Zain

Yang Mulia Awang Bolhassan bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Awang Abdullah bin Asgar

Yang Mulia Awang Masri bin Osman

Yang Mulia Ampuan Haji Mahmud bin Ampuan Haji Tengah

Yang Mulia Awang Haji Masmaleh bin Haji Mohd Ali

Yang Mulia Awang Hamzah bin Mohidin

Yang Mulia Awang Haji Rahime bin Haji Anuar

Yang Mulia Awang Mohd Nizam bin Abdullah

Yang Mulia Awang Abu Bakar bin Haji Abd Rahman

Yang Mulia Dayangku Siti Redzaimi binti Pengiran Haji Ahmad

Yang Mulia Dayang Khartini binti Mohd Hamir

Yang Mulia Dayang Nooratini binti Haji Abas

Yang Mulia Awang Mohd Zul-Izzi bin Haji Duraman

Yang Mulia Dayang Hernie Suliana binti Haji Othman

Yang Mulia Awang Mohammad Sahrizal bin Haji Said

Yang Mulia Pengiran Amirulnizam bin Pengiran Haji Mohd Ali

Yang Mulia Dayang Azmah binti Haji Ahad

Yang Mulia Dayangku Nur Hafilah binti Pengiran Osman

Yang Mulia Awang Mohammad Asri bin Abas

Yang Mulia Awang Mohammad Mahdi bin Haji Marsidi

Yang Mulia Awang Mohammad Arif bin Matali

Yang Mulia Awang Bazlan bin Haji Besar

Yang Mulia Awang Haji Mahmud Hafidzie bin Haji Awang Ali Mashod

 

JABATAN KEMAJUAN PELANCONGAN

Yang Mulia Dayang Noraini binti Haji Tersad

Yang Mulia Dayang Faten Salwati binti Mahmud Shahrani

Yang Mulia Awang Mohd Jeffrey bin Haji Mohd Sunny Lai

Yang Mulia Affandi bin Haji Alias

Yang Mulia Dayang Adilah Multazimah binti Haji A. Abd Rahman

Yang Mulia Masdoni Azphael bin Haji Abd Majid

Yang Mulia Dayangku Sajidah binti Pengiran Haji Baharuddin

Yang Mulia Dayang Hajah Zainah binti Mohidin

Yang Mulia Dayang Siti Huzzyimah binti Haji Abu Bakar

Yang Mulia Dayang Hajah Fatillah Amalina binti Abdullah Hanif

Yang Mulia Dayang Halimah binti Haji Awang

Yang Mulia Awang Aminurashid bin Haji Shahbudin

Yang Mulia Awang Asulhamhaidi bin Mohd Ashrane

Yang Mulia Awang Joni bin Haji Mokkim

Yang Mulia Awang Haji Saiful Azmi bin Haji Awang Mohammad

Yang Mulia Awang Nor Azme bin Delli

Yang Mulia Awang Nordin bin Ahmad

Yang Mulia Dayang Salinah binti Haji Mohd Salleh

Yang Mulia Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abd Aji

Yang Mulia Awangku Zulkhairi bin Pg Abd Razak

 

JAWATANKUASA PERSEMBAHAN

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Poh Eng Hua

Pemangku Timbalan Pengarah Penjara

 

Yang Mulia ASP Pengiran Shaiful Rezal Malek Faesal bin Pengiran Haji Marali

Pengarah Pancaragam Polis Diraja Brunei

 

 

 

 

SETIAUSAHA

 

Yang Mulia Ketua Pegawai Penjara Haji Ahmad bin Haji Damit

Jabatan Penjara

 

PENGAWAS

 

Yang Mulia Insp. Awang Haji Mohammad bin Haji Awang Damit

Yang Mulia Pegawai Penjara Awang Amir bin Haji Sawal

Yang Mulia S/Sarjan 2453 Haji Abd Lamit bin Burut

Yang Mulia Sarjan 3401 Norshah bin Haji Yussof

Yang Mulia Koperal 398 Norazwan Affandi bin Morshidi

Yang Mulia Wadar 534 Haji Fadilahalamin bin Haji Rosman

 

AHLI-AHLI

 

JABATAN PENJARA

Yang Mulia Sarjan 247 Ali bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Sarjan 348 Ali Asan bin Haji Enchi

Yang Mulia Sarjan 385 Mat Azlan bin Haji Mohd Yussop

Yang Mulia Koperal 268 Ibnu bin Haji Awang Jaapar

Yang Mulia Koperal 297 Haji Kifli bin Haji Mat Zin

Yang Mulia Koperal 325 Jeffren bin Jurah

Yang Mulia Koperal 326 Mohd Supian bin Haji Khamis

Yang Mulia Koperal 552 Tomie bin Tagal

Yang Mulia Koperal 618 Dayang Haswati binti Haji Asli

Yang Mulia Wadar 377 Haji Mosli bin Haji Bakir

Yang Mulia Wadar 391 Sumardi bin Haji Lasim

Yang Mulia Wadar 402 Md Isa bin Haji Idrus

Yang Mulia Wadar 409 Md Arshad bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Wadar 423 Md Dahrin bin Haji Mahmod

Yang Mulia Wadar 460 Hamzah bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Wadar 467 Md Khairul Nazri bin Haji Johari

Yang Mulia Wadar Wanita 498 Dayang Hasberina binti Haji Asli

Yang Mulia Wadar 530 Saiful Rijal bin Sapry

Yang Mulia Wadar 543 Norizam bin Haji Hidup

Yang Mulia Wadar 546 Md Aji Fazri bin Haji Jamil

Yang Mulia Wadar 554 Md Syukri bin Mohd Asri

Yang Mulia Wadar 556 Md Adyman bin Haji Asat

Yang Mulia Wadar 570 Awangku Amiruddien bin Pengiran Haji Md Daud

Yang Mulia Wadar 593 Haji Shahroni bin Haji Serail

Yang Mulia Wadar 616 Dayang Amal Farisha binti Haji Omar

Yang Mulia Wadar 659 Md Emirul bin Haji Khamis

Yang Mulia Wadar 769 Hadi Hamzi bin Haji Zaini

 

PASUKAN KOMBO POLIS DIRAJA BRUNEI

Yang Mulia S/Sarjan 141 Zainal Abidin bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Sarjan 3734 Pengiran Md Alizan bin Pengiran Haji Aliuddin

Yang Mulia Sarjan 2614 Basman bin Haji Ismail

Yang Mulia Sarjan 3695 Khairul Ariffin bin Haji Basri

Yang Mulia Sarjan 3117 Haji Jasmin bin Haji Moris

Yang Mulia Koperal 3129 Md Eruhan bin Haji Md Moksin

Yang Mulia L/Koperal 4031 Saini bin Haji Md Yassin

Yang Mulia W/L/Koperal 4193 Hasdiana binti Haji Asli

Yang Mulia L/Koperal 5004 Mohd Syafiee bin Abd Ghani

Yang Mulia PC 6123 Etang anak Nyanaw

Yang Mulia PC 6169Muhammad Syahril bin Muhammad Sabree

Yang Mulia PC 6174 Rudyman anak Thomas

Yang Mulia A/L/Koperal 5965 Md Fareq bin Md Radi

Yang Mulia A/L/Koperal 6383 Haji Muhd Zul Habri bin Haji Md Yassin

Yang Mulia APO 6847 Awang Haji Mohd Ubaidah bin Haji Awang Damit

Yang Mulia APO 6859 Shahery bin Haji Mohd Ali

 

JAWATANKUASA ACARA SALINGAN

 

PENGERUSI

 

Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abd Karim

Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara

 

AHLI-AHLI

 

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Muhammad bin Pehin O.K.I.L Begawan Mudim Dato Seri Utama Haji Ismail

Yang Mulia Awang Thomas Koh

Yang Mulia Awang Haji Yussof bin Tuah

Yang Mulia Awang Christopher Keasberry

Yang Mulia Awang Haji Mohd Noor bin Haji Hamid

Yang Mulia Awang Zinin bin Haji Tahir

Yang Mulia Shamsuddin bin Haji Maidin

Yang Mulia Pengiran Haji Abd Rahman bin Pengiran Haji Zainal 

JAWATANKUASA PAMERAN

 

PENGERUSI

 

Yang Mulia Awang Pudarno bin Binchin

Jabatan Muzium-Muzium

 

 

 

TIMBALAN PENGERUSI

 

Yang Mulia Dayang Hajah Fatimah binti Haji Aji

Jabatan Muzium-Muzium

 

SETIAUSAHA

 

Yang Mulia Awang Zulhilmi bin Haji Mohd Zain

 

AHLI-AHLI

Yang Mulia Dayang Hajah Kolam binti Haji Gapor

Yang Mulia Awang Haji Ilham Rohaidi bin Haji Mashud

Yang Mulia Dayang Noradah binti Nasir

Yang Mulia Pengiran Norazah binti Pengiran Haji Muhammad

Yang Mulia Awang Zul Hilmi bin Haji Mohd Zain

Yang Mulia Awang Hanapi bin Haji Maidin

Yang Mulia Pengiran Haji Md Saiffin bin Pengiran Haji Yussof

Yang Mulia Dayang Nora binti Haji Abdul Kadir

Yang Mulia Awang Erdi Herman bin Haji Tiban

Yang Mulia Dayang Masnah binti Amit

Yang Mulia Awang Ariffin bin Mohd Hdali @ Md Ali

Yang Mulia Awang Abdul Nazri Hidayat bin A. Abd Ghani

Yang Mulia Awang Kipli bin Bulat

Yang Mulia Awang Haji Rusli bin Haji Kadir

Yang Mulia Dayang Hanani binti Muhaimin

Yang Mulia Awang Alias bin Haji Asat

Yang Mulia Pengiran Muhd Rafee bin Pengiran Dato Paduka Haji Metassin

Yang Mulia Dayang Nurul 'Amalina binti Haji Mohd Saini

Yang Mulia Awang Mohammad Suzawadeen bin Mohd Zaidi

Yang Mulia Awang Rosland bin Haji Jinin

Yang Mulia Awang Mustafa bin Haji Abdullah

Yang Mulia Dayang Nurul Ashikin binti Matali

Yang Mulia Awang Muhammad Nadzrul Al-Hapeez bin Haji Awang Mohaidi

Yang Mulia Awang Hadiarlimas bin Kasim

Yang Mulia Awang Mohd Azri bin Mohd Taib

Yang Mulia Pengiran Anak Mohd Yusof bin Pengiran Anak Haji Sallehuddin

Yang Mulia Dayang Hajah Noor Kamar binti Awang Haji Murah

Yang Mulia Dayang Hasfa Shahedah binti Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Asdinee bin Haji Asmat

 

JAWATANKUASA MAJLIS RESIPSI

 

PENASIHAT

 

Yang Mulia Dayang Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr) Haji Mohd Jamil Al-Sufri

Setiausaha Tetap

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Mulia Dayang Hajah Hasnah binti Haji Ibrahim

Timbalan Setiausaha Tetap (Pembangunan Sumber-Sumber Utama)

 Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

Yang Mulia Awang Haji Khairuddin bin Haji Abd Hamid

Timbalan Setiausaha Tetap (Pembangunan Industri Keusahawanan)

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Ramlee bin Haji Jamudin

 

Yang Mulia Dayang Noraini binti Haji Tersad

 

TIMBALAN PENGERUSI

 

Yang Mulia Awang Muhd Kamree bin Abdullah

 

Yang Mulia Awang Haji Zulzalani bin Haji Osman

 

SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Saiful Hazmi bin Haji Sulaiman

 

Yang Mulia Dayang Faten Salawati binti Mahmud Shahrani

 

BENDAHARI

 

Yang Mulia Dayang Faridah binti Japang

 

URUSETIA

 

Yang Mulia Dayang Hajah Samrina binti Haji Sulaiman

Pekerja Tingkat III

 

PENYAMBUT TETAMU

 

Yang Mulia Pengiran Abdul Malik bin Pengiran Badaruddin

 

Yang Mulia Awang Husin bin Haji Jumat

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Amir bin Haji Lamit

 

Yang Mulia Dayang Mas Nani Salwana binti Haji Tengah

 

Yang Mulia Dayang Hajah Masni binti Awang Haji Omar

 

Yang Mulia Dayang Yusnita binti Haji Selamat

 

Yang Mulia Dayang Mariah binti Haji Bangkul

 

PENYELARAS JAMUAN

 

Yang Mulia Dayang Emmilia Watiqah binti Abdullah Jemming

 

Yang Mulia Dayang Amsaiah binti Haji Mohdin

 

KELENGKAPAN DAN PERHIASAN

 

Yang Mulia Awang Gimbar bin Eloi

 

Yang Mulia Dayang Farah Ani binti Haji Gapor

 

PENYELARAS LALULINTAS

 

Yang Mulia Awang Saifuny bin Haji Sawal

 

Yang Mulia Awang Haji Saini bin Haji Bungsu

 

PENYELARAS PENGANGKUTAN

 

Yang Mulia Awang Haji Kanapiah bin Haji Kamis

 

JURUACARA

 

Yang Mulia Marcus Tan Pee Peng

 

Yang Mulia Dayang Norida Emela binti Abdullah

 

Yang Mulia Awang Abdul Muizz bin Moktar

 

PERSEMBAHAN GULINGTANGAN

 

Jabatan Penjara

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

JAWATANKUASA LUMBA PERAHU TRADISI

 

PENGERUSI

 

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Haji Ibrahim

 

SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Abu Bakar bin Abd Rahman

Yang Mulia Awang Haji Lakim bin Haji Tinggal

 

 

 

 

URUSETIA

 

Yang Mulia Awang Mohd Nazree bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Awang Haji Abu Bakar bin Kassim

Yang Mulia Awang Roshidi bin Abd Latif

Yang Mulia Awang Haji Lakim bin Haji Tinggal

Yang Mulia Awang Haji Mohd Noor bin Matassan

 

JAWATANKUASA TEKNIKAL PERLUMBAAN

 

KETUA PERALATAN DAN GELANGGANG

 

Yang Mulia Awang Haji Yahya bin Kasim

 

AHLI-AHLI

 

Yang Mulia Awang Haji Antin bin Md Zain

Yang Mulia Awang Shamsuddin bin Bohari

Yang Mulia Pengiran Hassan bin Pengiran Ibrahim

Yang Mulia Awang Kula bin Rejab

Yang Mulia Awang Haji Shaminan bin Haji Jumaat

Yang Mulia Awang Saiful Rizal bin Abd Rahman

 

KETUA PENGAWAS KELENGKAPAN DARAT

 

Yang Mulia Awang Haji Munap bin Haji Nasir

 

AHLI-AHLI

 

Yang MuliaAwang Daud bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Latif bin Haji Md Noor

Yang Mulia Awang Haji Salleh bin Haji Kayum

Yang Mulia Awang Shamsul Rizal bin Abd Rahman

Yang Mulia Awang Mohammad Noor Ilham bin Haji Othman

Yang Mulia Awang Sharul bin Haji Hassan

Yang Mulia Awang Mohammad Akmal Hakim bin Haji Harun

 

KETUA PENGAWAS KELENGKAPAN LAUT

 

Yang Mulia Awang Hamidon bin Kanak

 

AHLI-AHLI

 

Yang Mulia Awang Haji Amir Hamzah bin Md Zain

Yang Mulia Awang Daud bin Omar

Yang Mulia Awang Zulkifri bin Haji Masri

Yang Mulia Awang Jafri bin Ibrahim

Yang Mulia Awang Khairul bin Anuar

Yang Mulia Awang Haji Md Jalimin bin Haji Jalil

Yang Mulia Awang Haji Md Azrimin bin Haji Jalil

Yang Mulia Awang Haji Midon bin Haji Ahmad

Yang Mulia Awang Adi Shami bin Sudirman

Yang Mulia Awang Mohd Yazid bin Sudirman

Yang Mulia Awang Mohd Khairuddin bin Jafri

Yang Mulia Awang Mahmud bin Haji Muhammad

 

KETUA MARSHAL

 

Yang Mulia Awang Haji Alias bin Haji Osman

 

KETUA HAKIM PENAMAT

 

Yang Mulia Mej (B) Awang Haji Masni bin Haji Md Husain

 

PELEPAS PERLUMBAAN

 

Yang Mulia Awang Haji Antin bin Md Zain

 

KETUA PENYELARAS PERLUMBAAN

 

Yang Mulia PW2 (B) Haji Yahya bin Kassim

 

AHLI-AHLI

Yang Mulia Awang Japar bin Haji Bakar

Yang Mulia Awang Hamzaini bin Md Zain

Yang Mulia Awang Haji Kahar bin Haji Takong

Yang Mulia Awang Mohd Hamizan bin Haji Haris

Yang Mulia Awang Hamdani bin Haji Tinggal

Yang Mulia Awang Idris bin Haji Ibrahim

Yang Mulia Awang Haji Ahmad bin Gafar

Yang Mulia Awang Kamaruddin bin Bohari

Yang Mulia Awang Asmat bin Haji Ali Hassan

Yang Mulia Awang Syahid bin Nuryasin

 

PENGAWAS PESERTA

 

Yang Mulia Awang Haji Japar bin Tuah

 

AHLI-AHLI

Yang Mulia Awang Rosidi bin Latif

Yang Mulia Awang Hermi bin Karim

Yang Mulia Awang Aziz bin Haji Abu Bakar

Yang Mulia Awang Haji Sabtu bin Ali

Yang Mulia Awang Tahir bin Metali

 

KETUA HAKIM PELEPAS

 

Yang Mulia Awang Haji Haji Jalil bin Haji Ahmad

 

 

AHLI-AHLI

Yang Mulia Awang Nazri bin Haji Zulkifli

Yang Mulia Awang Md Nazir bin Sufi

Yang Mulia Awang Khairul bin Karim

Yang Mulia Awang Haji Amir Hamzah bin Md Zain

Yang Mulia Pengiran Matassan bin Pengiran Ibrahim

Yang Mulia Awang Nazri bin Yakub

Yang Mulia Awang Mohd Yusof bin Abdullah

Yang Mulia Awang Shah Iswandi bin Tuah

 

KETUA HAKIM LORONG

 

Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Mahmud

 

AHLI-AHLI

Yang Mulia Awang Mohd Sudirman bin Haji Haris

 

KETUA PENCATAT MASA

 

Yang Mulia Awang Haji Muhammad bin Salleh

Yang Mulia Awang Haji Jaafar bin Haji Tuah

Yang Mulia Awang Haji Ibrahim bin Timbang

 

AHLI-AHLI

Yang Mulia Awang Haji Bakar bin Kassim

Yang Mulia Awang Mohd Hamizan bin Haji Haris

Yang Mulia Awang Radzuan bin Haji Bakar

Yang Mulia Awang Mohd Apis bin Haji Bakar

Yang Mulia Awang Haji Osman bin Haji Aliassan

Yang Mulia Imam Awang Haji Mahali bin Haji Besar

Yang Mulia Awang Bini bin Laini

Yang Mulia Dayang Hajah Juliana binti Haji Haris

Yang Mulia Dayang Nurimah binti Haji Mahari

Yang Mulia Dayang Nur Hasimah binti Jafri

 

JAWATANKUASA JURI RAYUAN

 

PENGERUSI

 

Yang Mulia Awang Haji Haris bin Haji Ibrahim

 

SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Lakim bin Haji Tinggal

Yang Mulia Awang Haji Abu Bakar bin Abd Rahman

 

KETUA-KETUA JAWATANKUASA TEKNIKAL

 

Yang Mulia Awang Haji Alias bin Haji Osman

Yang Mulia Mej (B) Awang Haji Masni bin Haji Husin

Yang Mulia Awang Haji Yahya bin Kassim

Yang Mulia Awang Haji Antin bin Mat Zain

Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Mahmud

 

JAWATANKUASA LUMBA BOT LAJU

 

PENASIHAT

 

Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abd Karim

Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara

 

Yang Mulia Awang Ang Swee Chan

 

PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yussof Bin Haji Mastan

 

Yang Mulia Awang Haji Muhammad bin Pehin O.K.I.L Begawan Mudim Dato Seri Utama Haji Ismail

 

Yang Mulia Awang Thomas Koh

 

TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Mahrof bin Mahari

Yang Mulia Awang Chua Thian Jin

Yang Mulia Awang Tan Kian Siong

Yang Mulia Awang Tan Soo Yang

 

SETIAUSAHA BERSAMA

 

Yang Mulia Awang Haji Mohd Raffee bin Haji Mohd Yussof

Yang Mulia Awang Haji Morni bin Haji Majid

Yang Mulia Awang Ibrahim bin Dato Laila Raja Haji Mohd Jair

Yang Mulia Awang Tan Kah Boon

 

BENDAHARI

 

Yang Mulia Awang Haji Mohammad bin Abu Bakar

Yang Mulia Awang Tiah Eng Beng

Yang Mulia Dayangku Farinawati binti Pengiran Haji Mohd Salleh

 

HAKIM RAYUAN

 

Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abdul Karim

Yang Mulia Awang Haji Mohd Yussof bin Haji Mastan

Yang Mulia Awang Haji Muhammad bin Pehin O.K.I.L Begawan Mudim Dato Seri Utama Haji Ismail

Yang Mulia Awang Thomas Koh

Yang Mulia Awang Haji Mohd Raffee bin Haji Mohd Yussof

 

HAKIM PENYELARAS PERLUMBAAN PELEPAS (RACE MARSHALL)

 

Yang Mulia Awang Zailan bin Zaini (Ketua Marshall)

Yang Mulia Awang Sanip bin Abdullah Pria (Zakaria)

Yang Mulia Awang Alidi bin Haji Yahya

Yang Mulia Awang Haji Abd Aziz bin Haji Mohammad

Yang Mulia Awang Haji Norul Amin bin Haji bin Haji Mohd Yussof

Yang Mulia Awang Haji Seruji bin Haji Musli

Yang Mulia Awang Chua Thian Jin

 

HAKIM PENAMAT / HAKIM PUSINGAN / MASA /PENDAFTARAN / PERMAKANAN

 

Yang Mulia Awang Abu Bakar bin Daud (Ketua)

Yang Mulia Haji Azman bin Haji Mokti

Yang Mulia Awang Haji Tahir bin Haji Mastan

Yang Mulia Awang Haji Yaakub bin Haji Mohd Said

Yang Mulia Awang Mohd Safuan Teo

Yang Mulia Awang Haji Zulkifli bin Haji Yahya

Yang Mulia Awang Haji Eadi Astry bin Abd Malek

Yang Mulia Awang Pengiran Haji Bungsu bin Pengiran Bakar

Yang Mulia Awang Roslan bin Haji Omar

Yang Mulia Awang Mohammad Alip bin Abdullah

Yang Mulia Awang Shamsuddin bin Bahir

Yang Mulia Awang Mohd Nur Azreen bin Haji Mohd Raffee

Yang Mulia Awang Mohd Nur Azmeen bin Haji Mohd Raffee

Yang Mulia Dayang Masnah binti Haji Langgong

Yang Mulia Dayang Jainah binti Haji Abdul Majid

Yang Mulia Dayang Siti Jarinawati binti Haji Talip

Yang Mulia Dayang Nur Alai Laarni Bulan binti Abdullah

Yang Mulia Dayang Hajah Sufrinah binti Zunaidi

 

JAWATANKUASA LUMBA PERAHU TAMBANG

PENGERUSI

 

Yang Mulia Awang Haji Yussof bin Tuah

 

PENASIHAT / JURI / MARSHALL

 

Yang Mulia Awang Haji Daud bin Haji Besar

 

PENGERUSI / TEKNIKAL / PERHUBUNGAN

 

Yang Mulia Awang Haji Yussof bin Tuah

 

TIMBALAN PENGERUSI / TEKNIKAL / PERHUBUNGAN

 

Yang Mulia Awang Malik bin Tunggal

 

 

SETIAUSAHA / PENDAFTARAN

 

Yang Mulia Dayang Norahni binti Yaub

 

TIMBALAN SETIAUSAHA / PENDAFTARAN

 

Yang Mulia Awang Suhardi bin Suhaili

 

URUSETIA

 

Yang Mulia Ampuan Dahlan bin Ampuan Haji Yaakub

 

BENDAHARI

 

Yang Mulia Awang Haji Irwan bin Haji Md Daud

 

TIMBALAN BENDAHARI

 

Yang Mulia Dayang Norahni binti Yaub

 

KELENGKAPAN

 

Yang Mulia Awang Suaimi (Suhaini) bin Haji Salleh

 

TIMBALAN KELENGKAPAN

 

Yang Mulia Awang Manap bin Haji Awang Besar

 

TEKNIKAL ENJIN

 

Yang Mulia Awang Haji Sopian bin Haji Mohd Daud

 

TIMBALAN TEKNIKAL ENJIN

 

Yang Mulia Awang Suaimi (Suhaini) bin Haji Salleh

 

PELEPAS PERLUMBAAN

 

Yang Mulia Awang Manap bin Haji Awang Besar

 

TIMBALAN PELEPAS PERLUMBAAN

 

Yang Mulia Awang Mohd Hasdi bin Armaini

 

PERAKAM KEPUTUSAN

 

Yang Mulia Awang Haji Zaini bin Haji Hamid

 

 

PENAMAT PERLUMBAAN

 

Yang Mulia Awang Marzuki bin Haji Gani

 

JAWATANKUASA JETSKI

 

PENGERUSI/ PENYELARAS

 

Yang Mulia Awang Christopher Keasberry

 

PENOLONG PENYELARAS

 

Yang Mulia Awang Haji Idzam Norhaidi bin Haji Mashud

(Jabatan Pertanian dan Agri Makanan)

Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama

 

SETIAUSAHA

 

Yang Mulia Awang Tan Kah Boon

 

TEKNIKAL DAN LOGISTIK

 

Yang Mulia Awang Baharuddin bin Zainuddin

Yang Mulia Dzul Iskandar bin Abdullah

Yang Mulia Pg Shaherrymin bin Pg Salim

Yang Mulia Awang Jasni bin Haji Saniah

Yang Mulia Awang Shahadan bin Abdol

 

HAKIM PELEPAS

 

Yang Mulia Awang Erman bin Haji Mashud

Yang Mulia Awang Gabriel Chong

 

HAKIM PENAMAT

 

Yang Mulia Awang Abdul Hadi Chua bin Abdullah

Yang Mulia Awang Aidee Suherman bin Haji Suhaili

Yang Mulia Awang Afian bin Abbas

 

MARSHAL

 

Yang Mulia Awang Haji Zainal bin Zulkifli

Yang Mulia Awang Haji Isa bin Haji Mohd Salleh

Yang Mulia Awang Seri Amir Mahadhir bin Haji Morshidi

Yang Mulia Awang Seri Mashud Muliadi bin Haji Morshidi

Yang Mulia Awang Kamsul bin Kurus

Yang Mulia Ampuan Rodey Iskandar bin Ampuan Haji Abdul Kahar

 

​KETUA KESELAMATAN

 

Yang Mulia Awang Aznin bin Haji Tahir

Jabatan Belia dan Sukan