SENARAI PEMENANG ACARA SEBELAH PAGI

1.      Lumba Perahu 25 Pekayuh (Antara Kementerian-Kementerian)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________
 6. _____________________________________________________________________

   

2.      Lumba Bot Laju 30 hp (4 pusingan)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

 

3.      Lumba Perahu Fiberglass 15 Pekayuh Remaja (Umur22)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________

   

4.      Lumba Perahu Tambang 85 hp kebawah (5 pusingan)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

   

5.      Lumba Perahu Tradisi 15 Pekayuh Terbuka

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________

 

6.      Lumba Bot Laju 50 hp (5 pusingan)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

   

7.      Lumba Jet-Ski 4 Stroke Normally Aspirated (8 pusingan)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

   

8.      Lumba Bot Laju 60 SST (6 pusingan)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

 

9.      Lumba Perahu Fiberglass 15 Pekayuh Jemputan

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________

   

10.  Lumba Perahu Fiberglass 20 Pekayuh Jemputan Syarikat-Syarikat Swasta

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________

   

SENARAI PEMENANG ACARA SEBELAH TENGAHARI

1.         Lumba Bot Laju 18 Hp  (3 pusingan)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

2.         Lumba Perahu Tradisi 25 Pekayuh Terbuka

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________
 6. _____________________________________________________________________

 

3.         Lumba Bot Laju 50 Hp (5 pusingan)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

   

4.         Lumba Perahu Fiberglass 15 Pekayuh  Antara Kementerian-Kementerian

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________
 6. _____________________________________________________________________

   

5.         Lumba Bot Laju 18 Hp  (5 pusingan)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

 

6.         Lumba Perahu Fiberglass 15 Pekayuh  Jemputan Syarikat Swasta

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________

 

7.         Lumba Perahu Tambang 85 Hp (1 pusingan)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

 

8.         Lumba Perahu  Fiberglass 20 Pekayuh  Antara Kementerian-Kementerian

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________
 6. _____________________________________________________________________

 

9.         Lumba Perahu Tambang 60 Hp (4 pusingan)

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

PEMENANG SESI PETANG

 1. ​Lumba perahu acara khas 15 pekayuh
 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________
 6. _____________________________________________________________________
 7. _____________________________________________________________________
 8. _____________________________________________________________________

   
 1. Lumba perahu fiberglass 20 pekayuh Jemputan
 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________

 

 1. Lumba bot laju 60SST (6 pusingan) (Terbuka)
 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

   
 1. Lumba Jetski 4 Roundabout (Open) (12 pusingan)
 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

 

 1. ​Lumba Perahu 30 Pekayuh marathon
 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________
 6. _____________________________________________________________________
 7. _____________________________________________________________________
 8. _____________________________________________________________________
 9. _____________________________________________________________________

 

Piala Pusingan Kurnia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah bagi Lumba Bot Laju 60 SST (6 pusingan) (Terbuka)

Pemenang:

___________________________________________________________________________

 

Piala Pusingan Kurnia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi Lumba Perahu 30 Pekayuh Marathon

Pemenang:

___________________________________________________________________________