Senarai Nama-Nama Peserta Regata Brunei Darussalam 2015


SENARAI PASUKAN REGATA BRUNEI DARUSSALAM 2015

​    

          PASUKAN ACARA KHAS

 1. PASUKAN AHLI JAWATANKUASA REGATA 'A'
 2. PASUKAN AHLI JAWATANKUASA REGATA 'B'
 3. PASUKAN PENGHULU KETUA KAMPONG DAERAH BRUNEI DAN MUARA

   

  PASUKAN KEMENTERIAN-KEMENTERIAN
 1. JABATAN PERDANA MENTERI, MS PDB
 2. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
 3. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
 4. KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
 5. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 6. KEMENTERIAN KESIHATAN
 7. KEMENTERIAN PERTAHANAN
 8. KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI
 9. KEMENTERIAN KEWANGAN
 10. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

   

  PASUKAN LUAR NEGERI
 1. NANJING, REPUBLIK RAKYAT CHINA
 2. PUTERA KUALA LAWAS
 3. PEWARIS KUALA LAWAS
 4. G.P. PUNANG BERSATU, LAWAS
 5. KALIMANTAN, INDONESIA

   

  PASUKAN SWASTA
 1. DST Regatta Team
 2. HENGYI
 3. TAIB
 4. BIBD (PASUKAN A & B)
 5. ROYAL BRUNEI
 6. TOTAL

   

  PASUKAN KAMPONG
 1. GAMTA BRUNEI DARUSSALAM
 2. HMN FAMILY TEAM
 3. SKIM REMAJA DAERAH TUTONG
 4. GABUNGAN MSPDB DAN PENGAWASAN KEJIRANAN KAMPONG SUNGAI BUNGA
 5. PKSB
 6. SABA LELA MENCANAI
 7. MAJLIS LUMBA PERAHU KAMPONG LURONG DALAM
 8. S.T. VILLA
 9. GABUNGAN PERSATUAN BELIA BERWAWASAN KAMPONG SUNGAI BUNGA DAN BELIA MASJID KAMPONG SUNGAI BUNGA
 10. GELOMBANG BIRU
 11. WAKTU
 12. REMAJA MUKIM BURONG PINGGAI AYER
 13. PASUKAN UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
 14. PASUKAN DAERAH TEMBURONG