Acara-Acara Yang Dipertandingkan​​

  1. Lumba Perahu Tradisi Antara Kementerian-Kementerian 25 Pekayuh
  2. Lumba Perahu Fiberglass Acara Khas 15 Pekayuh
  3. Lumba Perahu Tradisi Terbuka 25 Pekayuh
  4. Lumba Perahu Fiberglass  Jemputan Syarikat Swasta dan Institusi Pengajian Tinggi 15 Pekayuh
  5. Lumba Perahu Tradisi Marathon 30 Pekayuh