Litar Perlumbaan

Litar Perlumbaan (1000m) Litar Perlumbaan (2000m)​ Litar Perlumbaan Acara Maraton (5000m)​ Tempat Menyaksikan Pertandingan
dan Tempat Berjaja​

 

LITAR PERLUMBAAN (1000M)

Bagi acara-acara:

 1. Lumba perahu Acara Khas – 15 Pekayuh
 2. Lumba Perahu Fiberglass antara Institusi-Institusi Pengajian Tinggi – 15 Pekayuh
 3. Lumba Perahu Fiberglass antara Maktab-Maktab dan Sekolah Menengah– 15 Pekayuh
 4. Lumba Perahu Fiberglass antara Syarikat-Syarikat Swasta – 15 Pekayuh


LITAR PERLUMBAAN (2000M)

Bagi acara-acara:

 1. Lumba Perahu Tradisi antara Kementerian-Kementerian – 25 Pekayuh
 2. Perahu Tradisi Terbuka - 30 Pekayuh
 3. Lumba Perahu Tradisi Terbuka – 25 Pekayuh
 4. Lumba Perahu Fiberglass antara Daerah-Daerah – 20 Pekayuh
 5. Lumba Perahu Fiberglass Belia-Belia Umur 30 Tahun Kebawah – 15 Pekayuh
 6. Lumba Perahu Fiberglass Belia-Belia Terbuka – 20 Pekayuh
 7. Lumba Perahu Fiberglass Belia-Belia Umur 30 Tahun Kebawah – 20 Pekayuh


LITAR PERLUMBAAN ACARA MARATON (5000M)


 

TEMPAT MENYAKSIKAN PERTANDINGAN DAN TEMPAT BERJAJA