​Penyertaan Pasukan Mengikut Acara

Penyertaan Pasukan Mengikut Acara Dipertandingkan Pada 25 Ogos 2019 Bagi Sebelah Pagi

Bil Fiberglass antara Daerah-Daerah
20 pekayuh

(2000m)
Tradisi Terbuka
25 pekayuh

(2000m)
Fiberglass
Belia-Belia umur 30 tahun kebawah
15 pekayuh

(2000m)
Tradisi antara Kementerian-
Kementerian
25 pekayuh

(2000m)
Fiberglass antara Syarikat-Syarikat Swasta
20 pekayuh

(1000m)
Tradisi Terbuka
30 pekayuh

(2000m)
1 Daerah Brunei dan Muara Kementerian Hal Ehwal Ugama Tamoi Bersatu Dragon Boat Team Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Law Society of Brunei Darussalam Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan
2 Daerah Tutong Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Lela Cheteria (A) Jabatan Perdana Menteri Setia Protective Security Services (SPSS) Kementerian Hal Ehwal Ugama
3 Daerah Belait Tamoi Bersatu Dragon Boat Team Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Kementerian Pertahanan Royal Brunei Airlines (Team RB) Tamoi Bersatu Dragon Boat Team
4 Daerah Temburong Gabongan Waktu, Tutong dan Borneo Gabungan Tiga Bersatu (GTB) Pasukan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri TAIB Regatta Lela Cheteria (A)
5 Lela Cheteria (A) Juang Team 'A' Kementerian Hal Ehwal Ugama BIBD Lela Cheteria (B)
6 Lela Cheteria (B) Majlis Sukan Polis Diraja Brunei Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Takaful BD Lela Cheteria (C)
7 Lela Cheteria (C) Mukim Saba Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Baiduri Bank Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei
8 MS ABDB Darau Dragon Boat Team, Sabah Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi Telbru Waktu Borneo Kayakers Team
9 Waktu Borneo Kayakers Team Laksamana Sinampuan, Lawas Sarawak Kementerian Pembangunan Gabungan Tiga Bersatu (GTB)
10 Gabungan Tiga Bersatu (GTB) PODSI Kalimantan Barat ’A’ Kementerian Pendidikan Juang Team 'A'
11 Juang Team 'A' PODSI Kalimantan Barat ‘B’ Kementerian Kesihatan Juang Team 'B'
12 Juang Team 'B' Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian Seri Setia Utama
13 Seri Setia Utama Kementerian Kewangan dan Ekonomi MS PDB
14 Majlis Sukan Polis Diraja Brunei Kampong Sungai Bunga (Juragan)
15 Kampong Sungai Bunga (Juragan) Mukim Saba
16 Mukim Saba Darau Dragon Boat Team, Sabah
17 Laksamana Sinampuan, Lawas Sarawak Laksamana Sinampuan, Lawas Sarawak
18 Wilayah Persekutuan Labuan PODSI Kalimantan Barat
19 PODSI Kalimantan Barat


Penyertaan Pasukan Mengikut Acara Dipertandingkan Pada 25 Ogos 2019 Bagi Sebelah Petang

Bil Fiberglass
Acara Khas
15 pekayuh

(1000M)
Fiberglass
Belia-Belia umur 30 tahun kebawah
20 pekayuh

(2000M)
Fiberglass antara Institusi-Institusi Pengajian Tinggi
15 pekayuh

(1000M)
Fiberglass Maktab-Maktab dan Sekolah-Sekolah Menengah
15 pekayuh

(1000M)
Fiberglass
Belia-Belia Terbuka
20 pekayuh

(2000M)
Tradisi Maraton
30 pekayuh

(5000M)
1 Pasukan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tamoi Bersatu Dragon Boat Team Wira Emas, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan KUPU SB) Maktab Sains Paduka Seri Begawan Tamoi Bersatu Dragon Boat Team Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
2 Pasukan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Lela Cheteria (A) Universiti Islam Sultan Sharif Ali Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam (SMJA) Gabongan Waktu, Tutong dan Borneo Gabongan Waktu, Tutong dan Borneo
3 Pasukan DYTM Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah WalWaqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei UBD Regatta Team Sekolah Menengah Menglait Kementerian Hal Ehwal Ugama Tamoi Bersatu Dragon Boat Team
4 Pasukan Menteri-Menteri dan Timbalan Menteri Gabungan Tiga Bersatu (GTB) Universiti Teknologi Brunei (UTB) Sekolah Menengah Awang Semaun Lela Cheteria (A) Lela Cheteria (A)
5 Pasukan Setiausaha dan Timbalan Setiausaha Tetap Juang Team 'A' Politeknik Brunei Sekolah Menengah Sayyidina Umar Al-Khattab Setia Protective Security Services (SPSS) Lela Cheteria (B)
6 Pasukan Orang-Orang Bergelar Mukim Saba Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) Sekolah Sukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Lela Cheteria (C)
7 Pasukan Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Tinggi, Duta-Duta Besar dan Perwakilan-Perwakilan Negara Asing Nanjing Republik Rakyat China Wira Emas, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan KUPU SB) Setia Protective Security Services (SPSS)
8 Pasukan Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampung Darau Dragon Boat Team, Sabah Gabungan Tiga Bersatu (GTB) Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei
9 Laksamana Sinampuan, Lawas Sarawak Juang Team 'A' Waktu Borneo Kayakers Team
10 PODSI Kalimantan Barat ‘A’ Pasukan Majlis Sukan Polis Diraja Brunei (MS PDB) Gabungan Tiga Bersatu (GTB)
11 PODSI Kalimantan Barat ‘B’ Kampong Sungai Bunga (Juragan) Juang Team 'A'
12 Mukim Saba Juang Team 'B'
13 Nanjing Republik Rakyat China Seri Setia Utama
14 Darau Dragon Boat Team, Sabah Majlis Sukan Polis Diraja Brunei
15 Laksamana Sinampuan, Lawas Sarawak Kampong Sungai Bunga (Juragan)
16 Mukim Saba
17 Wira Putera NBD
18 Darau Dragon Boat Team, Sabah
19 Laksamana Sinampuan, Lawas Sarawak
20
PODSI Kalimantan Barat