Senarai Jawatankuasa Kerja

Ketua Urusetia ​Pengarah Perlumbaan ​Urusetia Bersama ​Pengerusi Jawatankuasa Pengawas Peserta
​​Pengerusi Jawatankuasa Penginapan ​Pengerusi Bersama Jawatankuasa Pengangkutan Pengerusi Bersama Jawatankuasa Jemputan, Protokol dan Buku Program ​​Pengerusi Bersama Jawatankuasa Pesambah dan Hadiah-Hadiah
Pengerusi Bersama Jawatankuasa Logistik dan Kelengkapan ​Pengerusi Bersama Jawatankuasa Perjamuan ​Pengerusi Bersama Jawatankuasa Keselamatan, Kecemasan dan Ketenteraman AwamPengerusi Bersama Jawatankuasa Publisiti Dan Promosi
​Pengerusi Bersama Jawatankuasa PersembahanPengerusi Jawatankuasa Pameran​​Pengerusi Jawatankuasa Acara Salingan ​​Pengerusi Jawatankuasa Kewangan
Floor Manager ​Grand Finale ​Latihan (Lumba Perahu Acara Khas)

 

KETUA URUSETIA

Yang Mulia Pengiran Haji Sulaiman bin Pengiran Laila Wijaya Pengiran Haji Yussof
Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

PENGARAH PERLUMBAAN

Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abd Karim
Pegawai Daerah Brunei dan Muara
Jabatan Daerah Brunei Dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

URUSETIA BERSAMA

Yang Mulia Awang Ahmad Nizam bin Dato Paduka Haji Ismail
Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Nor Aidil bin Haji Abu Bakar
Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan
Ketua Bhg. Pengurusan dan Penyelaras Acara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abdul Malek
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Aziman bin Haji Tengah
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Ali Iskandar bin Haji Abd Rahman
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Marhain bin Haji Mahadi
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Mohd Kamil Hakim bin Haji Alit @ Malek
Pegawai Kesejahteraan Mahasiswa
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Mohd Helmy bin Jumat
Pegawai Kewangan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Siti Norliyana binti Haji Mat Salleh
Penolong Pesuruhjaya Buruh
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Rafiah binti Ongsang
Penolong Pegawai Kewangan Tingkat I
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Noor Hidayatun Na’imah binti Haji Amir Hidayat
Penyelia Kursus
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Nur Sabrina binti Mohd Asri / Paun
Jabatan Daerah Brunei dan Muara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Baby Emily binti Awg Rambli
Penolong Pegawai Kewangan Tingkat II
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Ruzaimah binti Haji Hamid
Kerani Kewangan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Noorseliha binti Haji Mohd Juneh
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Muhammad Rafiq bin Reduan
Penolong Penguasa Bomba (Percubaan)
Jabatan Bomba dan Penyelamat
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Mohammad Asmawi bin Haji Nayan
Pegawai Wader
Jabatan Penjara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Haslina binti Haji Mohd Noor
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Haji Yuslan bin Haji Ahmad
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Pengiran Haji Fathur Rahman bin Pengiran Haji Muhammad
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Fauziah binti Haji Apong
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Norumairah binti Mohd Dani
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Aerol Aiddy bin Haji Ya’akob
Jabatan Penjara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Noryannie binti Sauni
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Norulaienon binti Haji Awang Adanan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

PENGERUSI JAWATANKUASA PENGAWAS PESERTA

Yang Mulia Pengarah Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan
Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

PENGERUSI JAWATANKUASA PENGINAPAN

Yang Mulia Awang Muhammad Saufi bin Awang Haji Ibrahim
Pemangku Pesuruhjaya Buruh
Jabatan Buruh
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Zafri bin Haji Mohamed
Pemangku Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Kembali ke atas

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA PENGANGKUTAN

Yang Mulia Awang Haji Ali bin Matyassin
Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan
Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Hajah Norliza binti Haji Awang Abd Halim
Timbalan Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Yassin bin Haji Ahmed
Penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara
Jabatan Daerah Brunei dan Muara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA JEMPUTAN, PROTOKOL DAN BUKU PROGRAM

Yang Mulia Dato Paduka Awang Razali bin Haji Badar
Penolong Kanan, Yang Dipertua Adat Istiadat Negara
Jabatan Adat Istiadat Negara
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Awang Ahmad Nizam bin Dato Paduka Haji Ismail
Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Kamarul Azam bin Haji Mohamad
Pemangku Pengarah Percetakan
Jabatan Percetakan
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Awang Azmi bin Haji Hafneh
Pemangku Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Shamsul Bahrin bin Haji Mohd Hussain
Pegawai Daerah Tutong
Jabatan Daerah Tutong
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim
Pengerusi Lembaga Bandaran Tutong
Jabatan Bandaran Tutong
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Abdul Ghani bin Othman
Pemangku Pegawai Daerah Temburong
Jabatan Daerah Temburong
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA PESAMBAH DAN HADIAH-HADIAH

Yang Mulia Awang Ramlee bin Haji Jamudin
Pegawai Daerah Belait
Jabatan Daerah Belait
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Ridzuan bin Ahmad
Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria
Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA LOGISTIK DAN KELENGKAPAN

Yang Mulia Awang Dayang Lim Sui Kau Alice
Pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya
Jabatan Kerja Raya
Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Awang Ahmad Sanusi bin Haji Mohd Salleh
Pemangku Jurutera Kanan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Siti Raudhah binti Haji Mohaimin
Pemangku Ketua Pegawai Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awg Haji Khairul Sirajul Fikri bin Haji Jamaluddin
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Jabatan Daerah Brunei dan Muara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA PERJAMUAN

Yang Mulia Awang Haji Muhammad ‘Isamuddin bin Abdullah Juna
Pemangku Pengarah Penjara
Jabatan Penjara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Siti Joriahati binti Johari
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KESELAMATAN, KECEMASAN DAN KETENTERAMAN AWAM

Yang Amat Mulia Penguasa Kanan Polis
Pengiran Anak Haji Mohammed Saifullah bin Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris
Pemangku Pengarah Jabatan Gerakan Polis
Pasukan Polis Diraja Brunei

Yang Mulia Kapten Pengiran Mohamad bin Pengiran Haji Damit
Timbalan Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei
Kementerian Pertahanan

Yang Mulia Awang Haji Salihin bin Haji Aspar
Ketua Eksekutif (Interim)
Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan
Kementerian Perhubungan

Yang Mulia Pengiran Dr. Haji Khalifah bin Pengiran Haji Ismail
Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan
Jabatan Perkhidmatan Perubatan
Kementerian Kesihatan

Yang Mulia Awang Lim Hock Guan
Pemangku Pengarah Bomba dan Penyelamat
Jabatan Bomba dan Penyelamat
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Azman Iskandar bin Ariffin
Pemangku Timbalan Pengarah Operasi
Jabatan Keselamatan Dalam Negeri

Kembali ke atas

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA PUBLISITI DAN PROMOSI

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Suffian bin Haji Bungsu
Pengarah Radio Televisyen Brunei
Jabatan Radio Televisyen Brunei
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dayang Salinah binti Haji Mohd Salleh
Pengarah Kemajuan Pelancongan
Jabatan Kemajuan Pelancongan
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Mohammad
Pemangku Pengarah Penerangan
Jabatan Penerangan
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dayang Kartini binti Haji Yakub
Pegawai Perhubungan Awam
Unit Perhubungan Korporat
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA PERSEMBAHAN

Yang Mulia Pengiran Omar bin Pengiran Othman
Pemangku Timbalan Pengarah Penjara
Jabatan Penjara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Mohd Abdoh bin Haji Awang Damit
Pemangku Pengarah Kebudayaan dan Kesenian
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Kembali ke atas

PENGERUSI JAWATANKUASA PAMERAN

Yang Mulia Awang Amirul Shukri bin Haji Hafneh
Pemangku Pengarah Muzium-Muzium
Jabatan Muzium-Muzium Brunei
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Kembali ke atas

PENGERUSI JAWATANKUASA ACARA SALINGAN

Yang Mulia Awang Rosdin bin Haji Abd Aziz
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Jabatan Daerah Brunei dan Muara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

PENGERUSI JAWATANKUASA KEWANGAN

Yang Mulia Pengiran Haji Sulaiman bin Pengiran Laila Wijaya Pengran Haji Yussof
Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

FLOOR MANAGER

Yang Mulia Awang Shahrin bin Haji Mohd Jawie
Pemangku Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan
Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

GRAND FINALE

Yang Mulia Awang Haji Aziman bin Haji Tengah
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Amir Amnan bin Junaidi
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Jabatan Daerah Brunei dan Muara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

LATIHAN (LUMBA PERAHU ACARA KHAS)

Yang Mulia Awang Abdul Hadi Zulfadli bin Haji Yahya
Penguasa Kanan Bomba
Jabatan Bomba dan Penyelamat
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Salman bin Sigar
Penguasa Bomba
Jabatan Penjara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Marshidi bin Haji Omar
Penolong Pegawai Bandaran Tingkat I
Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas