​Senarai Jawatankuasa Tertinggi

Penasihat BersamaPengerusi Bersama Timbalan Pengerusi BersamaSetiausaha Bersama
BendahariAhli-AhliUrusetia Jawatankuasa Tertinggi

 

PENASIHAT BERSAMA

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong
Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

Yang Berhormat Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin  Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

Kembali ke atas

 

PENGERUSI BERSAMA

Yang Mulia Awang Md Amir Hairil bin Awang Haji Mahmud
Setiausaha Tetap (Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Salminan bin Haji Burut
Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abd Jalil
Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Pengiran Haji Kamalrudzaman bin Pengiran Haji Mohd Ishak
Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

Kembali ke atas

 

TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

Yang Mulia Abdul Walid bin Haji Matassan
Timbalan Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Ajman bin Haji Meludin
Timbalan Setiausaha Tetap (Keselamatan dan Kesejahteraan)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali
Timbalan Setiausaha Tetap (Pelancongan)
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said
Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan)
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Kembali ke atas

 

SETIAUSAHA BERSAMA

Yang Mulia  Pengiran Haji Sulaiman bin Pengiran Laila Wijaya Pengiran Haji Yussof
Pmk Pengarah Pentadbiran dan Kewangan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Nor Aidil bin Haji Abu Bakar
Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan
Ketua Bhg Pengurusan dan Penyelarasan Acara
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Sueb Rizal bin Haji Abdul Malek
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Bhg. Keselamatan dan Kesejahteraan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

 

BENDAHARI

Yang Mulia  Pengiran Haji Sulaiman bin Pengiran Laila Wijaya Pengiran Haji Yussof
Pmk Pengarah Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas

 

AHLI-AHLI

Yang Mulia Dato Paduka Seri Pahlawan Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali
Pesuruhjaya Polis
Pasukan Polis Diraja Brunei

Yang Mulia Mejar Jeneral Pengiran Dato Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud
Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei
Kementerian Pertahanan

Yang Mulia Dato Paduka Awang Razali bin Haji Badar
Penolong Kanan, Yang Dipertua Adat Istiadat Negara
Jabatan Adat Istiadat Negara

Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abdu Karim
Pegawai Daerah Brunei dan Muara
Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Ramli bin Haji Jamudin
Pegawai Daerah Belait
Jabatan Daerah Belait, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Shamsul Bahrin bin Haji Mohd Hussain
Pegawai Daerah Tutong
Jabatan Daerah Tutong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Abdul Ghani bin Othman
Pemangku Pegawai Daerah Temburong
Jabatan Daerah Temburong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Ali bin Matyassin
Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan
Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Ridzuan bin Haji Ahmad
Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria
Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Azmi bin Haji Abdul Rahim
Pengerusi Lembaga Bandaran Tutong
Jabatan Bandaran Tutong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Suffian bin Haji Bungsu
Pengarah Radio Televisyen Brunei
Jabatan Radio Televisyen Brunei, Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Awang Haji Salihin bin Haji Aspar
Ketua Eksekutif
Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam, Kementerian Perhubungan

Yang Mulia Dr. Pengiran Haji Khalifah bin Pengiran Haji Ismail
Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan
Jabatan Perkhidmatan Perubatan, Kementerian Kesihatan

   Yang Mulia Dayang Lim Sui Kau Alice
Pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya
Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Awang Haji Muhammad Isamuddin bin Abdullah Juna
Pemangku Pengarah Penjara
Jabatan Penjara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Lim Hock Guan
Pemangku Pengarah Bomba dan Penyelamat
Jabatan Bomba dan Penyelamat, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Liza Suriani binti Haji Ibrahim
Pemangku Pengarah Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan
Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Shahrin bin Haji Mohd Jawie
Pemangku Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan
Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Muhammad Saufi bin Awang Haji Ibrahim
Pemangku Pesuruhjaya Buruh
Jabatan Buruh, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Zafri bin Haji Mohamed
Pemangku Pengarah Belia dan Sukan
Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Muhsin bin Haji Ahmad
Pemangku Pengawal Kastam dan Eksais Diraja
Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Kewangan

Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Mohamamd
Pemangku Pengarah Penerangan
Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Awang Haji Kamarul Azam bin Haji Mohamad
Pemangku Pengarah Percetakan
Jabatan Percetakan, Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dayang Martinah binti Haji Tamit
Pemangku Pengarah Alam Sekitar Taman dan Rekreasi
Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

Kembali ke atas

 

URUSETIA JAWATANKUASA TERTINGGI

Yang Mulia Awang Ahmad Nizam bin Dato Paduka Haji Ismail
Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Azmi bin Haji Hafneh
Pemangku Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Mohd Zamree bin Haji Junaidi
Pegawai Pentadbir Kanan
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Hajah Ani Artika Masfazida binti Haji Salim
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I
Bhg. Kuasa-Kuasa Perbadanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Marhain bin Haji Mahadi
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Bhg. Pengurusan dan Penyelarasan Acara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Mohd Helmy bin Jumat
Pegawai Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Mohammad Ali Iskandar bin Haji Abd Rahman
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Bhg. Keselamatan dan Kesejahteraan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Jaimah binti Tuah
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Ketua Bhg. Kuasa-Kuasa Tempatan dan Perpaduan Masyarakat, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Aziman bin Haji Tengah
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Bhg. Kuasa-Kuasa Tempatan dan Perpaduan Masyarakat, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Siti Norbanun Huwaina binti Haji Karim
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II
Bhg. Keselamatan dan Kesejahteraan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Mohd Kamil Hakim bin Haji Alit @ Malek
Pegawai Kesejahteraan Mahasiswa
Bhg. Pengurusan dan Penyelarasan Acara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dayang Kartini binti Haji Yakub
Pegawai Perhubungan Awam
Unit Perhubungan Korporat, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Kembali ke atas